Ko se podajaš v iskanje, prepoznavanje, preverjanje in razločevanje življenjske poklicanosti, je zate najbolj primerna pot poglobljene molitve, v katero se na začetku ob nekom uvajaš, potem jo pa živiš.

Molitev najprej vzpostavlja živ odnos med Bogom in teboj, ki si poklican. Poglobljena molitev odnos neguje in krepi. Odpira ti srce za Božje delovanje. Naredi te pozornega, velikodušnega, pripravljenega poslušati Boga, sprejeti njegov klic in se mu v ljubezni ves predati. Molitev te krepi in hrani v bojih in napetostih, ki jih iskanje prinaša s seboj. Uči te čakati potrpežljivo in zaupno, v prepričanju, da bo Bog prošnjo sprejel in ti odkril svoj načrt za tvoje življenje, tebi, ki kličeš in prosiš. Pomaga ti, da se odpoveš lastnim ambicijam, da bi lahko sprejel pričakovanja, vprašanja, želje Drugega – Očeta, ki lahko v Sinu tebi – iskalcu, pove za pot.

Prava molitev v srcu rojeva mogoče najlepšo prošnjo, kar jih je izreklo človeško srce: »Ostani z mano, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil« (prim. Lk 24,29). »Tako prosi tisti, ki ve, da se brez Gospoda, v življenju hitro naredi noč, brez Njegove besede tema nerazumevanja in zmeda v identiteti: življenje postane nesmiselno in brez poklicanosti. Tako kliče tisti, ki morda še ni odkril svoje poti, sluti pa, da bo ob Njem našel samega sebe, kajti samo On ima »besede večnega življenja« (Jn 6, 67-68). (CD 76, 35d).

Molitev budi hvaležnost za neizmerni dar, ki je človeku podarjen. In končno te ohranja v ljubezni in zvestobi. Molitev je torej kraj razločevanja duhovnega poklica in vzgoje za poslušanje Boga, ki kliče.

K takšni molitvi te vabim. Predlagam, da moliš ob svetopisemskih odlomkih, ki direktno ali indirektno govorijo o poklicanosti. Ustavi se ob svetopisemskih likih, ob njih glej in si zapisuj

…………………………….

 1. Kdo je, ki kliče (skušaj globlje notranje doumeti)?
 2. Kako se je poklic zgodil?
 3. K čemu Bog konkretnega človeka nagovarja? Kliče? Kakšno poslanstvo mu zaupa?
 4. Kako človek Bogu prisluškuje in odgovarja?

in razmišljaj:

 1. Kako Bog tebe nagovarja? Po kom? K čemu te vabi?
 2. Kako mu ti odgovarjaš?

…………………………….

Predlagana besedila (lahko vzameš enkrat ali večkrat isto):

 1. Abraham: 1Mz 12-24, zlasti 1Mz 12, 1-9; 22, 1-18;
 2. Mojzes: 2 Mz knjiga, zlasti 2Mz 3, 1-12;
 3. Jozue: Joz 1, 1-9;
 4. Gideon: Sod 6, 6-24;
 5. Samuel: 1 Sam 3, 1-10;
 6. Salomon: 1 Kr 3, 5-10; 8, 14-30;
 7. Elija: 1 Kr 19, 9-15;
 8. Elizej: 1 Kr 19, 19-21;
 9. Izaija: Iz 6, 1-8;
 10. Prerokovo poslanstvo: Iz 61, 1-11;
 11. Jeremija: Jer 1, 4-19;
 12. Jona: Jon 1-4 poglavje;
 13. Oz 2, 16-25;
 14. Marija: Lk 1, 26-38; 1, 46 –56;
 15. Prvi učenci: Mt 4, 18-22; 10, 1-16; Mr 3, 13-18; Lk 5, 1-11; 6, 12-16; Jn 1, 35-51;
 16. Matej: Mt 9, 9-13;
 17. O hoji za Jezusom: Mt 8, 18-22;
 18. Bogati mladenič: Mt 19, 16-30;
 19. Apostol Pavel: Apd 9, 1-22 25;
 20. Po poti Božjega klica: Flp 3, 1-14;

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!