»Nikar se ne boj, saj te odkupim, te kličem po imenu: Moj si!«

Beseda poklic izraža, da gre za nek klic. V vsakdanji govorici spominja na privlačnost, posebno nagnjenje za nek poklic ali stan. Tako o kakšnem človeku rečemo: Ta ima poklic za poučevanje, za zdravnika, za glasbenika, za družinskega očeta ali mater.

V krščanski govorici ima nekoliko drugačen in bolj precizen pomen: opisuje klic, ki ga Bog nenadoma, nepričakovano in nepripravljeno pošlje človeku; je enkraten in nepreklicen. Poklic v službo Boga prevzame vsega človeka. Postavi ga v nov odnos do Boga in soljudi. Poklic v službo Boga je v bistvu naročilo. Predložena je neka naloga ali posebno poslanstvo. Ni dajanje prednosti, temveč vedno poklicanost za druge, v službo drugim.

Vsak človek ima nek poklic. »Po božji podobi« ustvarjeni možje in žene so poklicani, da živijo kot božji otroci. Svobodni in odgovorni za svoja dejanja, imajo pravico, da »izberejo življenjski stan, ki ga želijo« (ZCP 219): da se poročijo in imajo otroke ali da ostanejo neporočeni in dajo svoje darove, ustvarjalnost… v službo širše skupnosti, Cerkve in sveta.

Vsak poklic predpostavlja trajanje. Vključuje dokončno zavezanost, ki daje smisel celotnemu življenju. Tekom življenja vsakdo neprestano na novo ali ponovno odkriva svoj poklic. Deset, dvajset, trideset let po dokončni izbiri, se začetni poklic potrjuje preko številnih izbir vsakdanjega življenja.

Noben poklic nima enake zgodovine. Nekateri so zelo zgodnji, drugi pozni. Pri vsakem gre za pravo iskanje, hojo, dinamiko, osebno avanturo.

Vsak poklic ima neko ozadje in korenine, ki razodevajo in včasih razložijo, kako je vzklil in rasel. To nam razodeva, da poklic ni nikdar čisto osebna in notranja dogodivščina. Ima vedno socialno in skupnostno dimenzijo, ker je tako v družbi, kot v Cerkvi vedno, direktno ali indirektno, nek klic, da damo svoje darove v službo drugih.

Poklic je dar, je milost, ki jo prejmemo. Daje ga Bog in On je vedno diskreten. Tako danes, kot nekoč govori po posrednikih: po ljudeh, po okoliščinah, srečanjih, po besedah, ki smo jih prebrali ali slišali…

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!