Kar je bilo zame dobiček,
to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo.
Še več, za izgubo imam vse
zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa,
mojega Gospoda.  

Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti,
da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem,
in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave,
ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa,
se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga
in sloni na veri,

da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja
ter delež pri njegovem trpljenju,
pri tem pa postajam podoben njegovi smrti,
da kako pridem do vstajenja od mrtvih.

Hitim proti cilju
Ne, kakor da bi to že dosegel
ali prišel do popolnosti,
vendar pa se trudim, da bi to osvojil,
ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
Ne mislim, bratje, da sem to dosegel.
Eno pa: pozabljam, kar je za menoj,
in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj,
ter tečem proti cilju po nagrado,
h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.

Flp 3, 7-14

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!