Dvanajsteri so sklicali množico učencev in rekli:
»Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo,
ker strežemo pri mizi.
Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož,
ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti,
in določili jih bomo za to službo!
Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede.«
Množica je predlog soglasno sprejela.
Izvolili so Štefana,
moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha,
Filipa, Prohorja, Nikánorja, Timona, Parmenája
in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije.
Predstavili so jih apostolom
in ti so med molitvijo položili nanje roke.

(Apd 6, 1-6)

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!