CDP je ena izmed vej pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki želi v našem prostoru razširjati kulturo poklicanosti, prednostno pa se posveča vprašanju duhovnih poklicev - se pravi pospeševanju in animaciji molitve in dela za duhovniške, diakonske in misijonske poklice, ter poklice v različne oblike posvečenega življenja. Center je leta 1986 ustanovil mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger, pet let pozneje pa še Molitveno zvezo za duhovne poklice, ki deluje v okviru centra. Za prvega voditelja Centra je bil imenovan g. Jože Kužnik, enoletni duhovni vodja nato pa rektor mariborskega bogoslovja. Imenovani pa so bili tudi njegovi sodelavci: duhovniki ter predstavniki redovnih skupnosti. Od leta 1994 do marca 2018 ga je vodil dr. Stanislav Slatinek. Od jeseni 2002 sem mu kot tajnica CDP pomagala pri načrtovanju pastorale poklicev ter pri pripravi in izvedbi projektov in dogodkov.

7. marca 2018 je nadškof Alojzij Cvikl imenoval za voditeljico Centra za duhovne poklice s. Štefka Klemen, uršulinko. Poleg voditeljice pri načrtovanju in animaciji pastorale poklicev, pripravi in izvedbi dogodkov sodelujejo člani ožjega odbora CDP, ki jih za obdobje petih let imenuje g. nadškof. Širši odbor pa sestavljajo naši sodelavci na terenu: dekanijski referenti za duhovne poklice – po en duhovnik iz vsake dekanije in župnijski animatorji za duhovne poklice – po en ali več laikov do sedaj približno iz dveh tretjin župnij. V veliko pomoč so Centru različne redovne skupnosti, ki so vedno pripravljene sodelovati pri pripravi in izvedbi najrazličnejših projektov in dogodkov.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!