Plakat TM 2023

»Poklicani, da bi živeli!« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali od 23. do 30. aprila 2023.

PLAKAT – PDF

Papež vsako leto ob priložnosti svetovnega dneva molitve za duhovne poklice, ki ga obhajamo na 4. velikonočno - nedeljo Dobrega pastirja, napiše poslanico:

POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA

K razmišljanju in poglobitvi teme nam bo v pomoč knjižica, ki so jo pripravili v škofiji Murska Sobota.

KNJIŽICA – PDF

V 1. delu knjižice so za vsak dan v tednu BESEDILA ZA SODELOVANJE PRI SV. MAŠI:
     • uvod v sveto mašo
     • kratek nagovor
     • prošnje vernikov
     • uvod v očenaš
     • uvod v pozdrav miru.

V 2. delu so za vsak dan v tednu pripravljene MOLITVENE POL URE, ki jih lahko oblikujete z župnijskimi skupinami:
     • Veroučenci molijo za nove DP;
     • Družine molijo za nove DP;
     • Zakonca molita za DP svojega otroka;
     • Ministranti molijo za nove duhovnike;
     • Katehistinje molijo za nove redovnice;
     • Bolniki molijo za nove DP;
     • Molitvena ura za nove DP.

V 3. delu knjižice najdete predloge ZA SREČANJA, KI BODO POMAGALA POGLOBITI ZAVEST POKLICANOSTI:
     • Predlog srečanja za ministrante/tke;
     • Predlog kateheze o poklicanosti za 1. triado;
     • Predlog kateheze o poklicanosti za 2. triado;
     • Predlog kateheze o poklicanosti za 3. triado;
     • Srečanje za mlade na temo poklicanosti;
     • Predlog za srečanje zakonske skupine;
     • Biblično srečanje;

Teden molitve je klic za vse nas – že poklicane, da poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo prejeti dar, ter z novo gorečnostjo razdajajmo svoje življenje v služenju Bogu in ljudem. Potem pa postanímo odločni »klicarji« vernikom vseh generacij, da poživijo v sebi krstno milost in prenovijo vero v Kristusa, ki jih je poklical, da sodelujejo pri njegovem odrešenjskem poslanstvu. Zlasti klicarji mladim, da prisluhnejo Božjemu klicu ter odkrijejo in zaživijo svoje mesto v Božjem odrešenjskem načrtu, tudi v različnih duhovnih poklicih.

V nas in v vsakem verniku naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

Pri oblikovanju molitve in delu za duhovne poklice sta nam lahko ne le v tednu molitve, temveč skozi vse leto v veliko pomoč: Molitvenik za duhovne poklice ter Priročnik za župnijske animatorje za duhovne poklice in druge župnijske sodelavce.
(Obe knjigi dobite na CDP Maribor ali na Ognjišče, Slomškova založba Maribor)

02a Molitvenik za DP    01a Naslovnica skupaj na poti

Nekaj konkretnih predlogov za obhajanje tedna molitve v župniji pa najdete tukaj:

1. Molitev je glavno sredstvo, zato bo molitev v središču tega tedna.
     •  Vernikom razložimo pomen tedna molitve, predstavimo potek in vabimo k sodelovanju.

     • V tednu molitve darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice.
     • Oblikujmo molitev pred Najsvetejšim  (vsak dan sodeluje ena od župnijskih skupin).
     • Vsak dan lahko molimo za določen vidik poklicanosti – za nove poklice in stanovitnost že poklicanih: za papeža, škofe in duhovnike, za diakone, za Bogu posvečene, za misijonarje in misijonarke, za bogoslovce, za novinke in novince …
     • Priporočimo molitev ostarelim in bolnikom.
     • Spodbudimo molitev za duhovne poklice v družinah, v župnijskih skupinah.
     • Ustanovimo ali poživimo molitveno zvezo za duhovne poklice.
     • Udeležimo se peš romanja ter povabimo mlade in družine k udeležbi na romanju, ki ga organizira CDP. Namen romanja je za dobre družine in duhovne poklice. Romanje bo potekalo s treh strani: iz Maribora, iz Ptuja in Slovenske Bistrice.

2. Teden »duhovnega poglabljanja« - poklicanosti
     • Za razmišljanje, poglabljanje, molitev predložimo Božjo besedo o poklicanosti: v zakonski, biblični, mladinski skupini ….
     • Uporabimo katehezo o splošni in posebni poklicanosti: pri rednih srečanjih v osnovnošolskih, mladinskih, študentskih skupinah.
     • O poklicanosti spregovorimo na srečanjih z ministranti, pevci, animatorji, člani ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci.
     • Pripravimo srečanje za starše.
     • V župnijo (k bogoslužju, mladinskim ali drugim srečanjem) povabimo pričevalce: starše poklicanih, duhovnika, stalnega diakona, redovnika, redovnico, bogoslovca, mlade na poti poklicanosti …
     • Obiščimo bogoslovje, kakšno redovno skupnost: z ministranti, pevci, animatorji, birmanci, drugimi sodelavci.
    • Na lokalnih radijskih (TV) postajah, na tretjo ali četrto velikonočno nedeljo širšemu krogu poslušalcev spregovorimo o poklicanosti in namenu tedna molitve.

Molitev bo središčni vidik dogajanja tedna molitve, ne pa edini. Pastorala poklicev bo obrodila sadove, če bo celostna. Predloženih je le nekaj praktičnih spodbud in možnosti. Vsak naj izbere tisto, kar ve, da je njemu možno v danih okoliščinah. Vendar ne pozabimo: Veliko zmoremo, če hočemo!

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!