PG 2022»POJDI IN POPRAVI MOJO CERKEV«, je geslo molitvenega dneva za duhovne poklice, ki smo ga obhajali v soboto 10. septembra 2022. Verniki nadškofije Maribor smo se zbrali v baziliki Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori.

Združili smo se v zahvali za vse, ki že vrsto let služijo Bogu in ljudem v duhovniškem, diakonskem in redovniškem poklicu ali v drugih oblikah Bogu posvečenega življenja, za njihovo svetost in stanovitnost. Obenem smo se skupaj z nadškofom združili v molitvi za nove duhovne poklice, ter za fante in dekleta iz naših župnij, ki jih danes Bog kliče, da bi zbrali pogum in upali tvegati svoje življenje za Gospoda.

Začetek molitvenega dneva na Ptujski Gori je potekal ob 8.30 sočasno  na treh krajih. V baziliki Marije zavetnice s plaščem je g. nadškof dr. Marjan Turnšek skupaj z molivci iz župnij Stranice, Zreče, Konjice in Loče vodil molitveno uro pred izpostavljenim Najsvetejšim; v Frančiškovi dvorani je škofijski referent za ministrante Igor Novak skupaj z bodočim diakonom Klemenom Gartnerjem vodil program za otroke in mlade, zlasti za ministrante; po romarski poti pa je dekanijski referent za poklice, g. Franc Mlakar skupaj z molivci iz dekanije Slovenska Bistrica vodil molitev križevega pota. V cerkvi so po končani molitveni uri duhovniki zapeli pete litanije Matere Božje z odpevi.

Molivci Stranice 1Višek molitvenega dneva je bila sveta maša ob 10. uri. Somaševanje je vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl DJ, v navzočnosti nadškofa Turnška, minoritskega provinciala p. Milana Kosa, številnih duhovnikov, diakonov, redovnikov, redovnic in vernikov.

Med sveto mašo je g. nadškof bogoslovca tretjega letnika Timoteja Fijavž Vivod (Slovenske Konjice) in Žiga Kreft (Slovenj Gradec) sprejel med pripravnike za diakonat in prezbiterat.

Ob koncu svete maše je g. nadškof podelil poslanstvo župnijskim animatorjem za duhovne poklice, in jih poslal nazaj v njihove župnije z naročilom:

 »Poslani ste svojim župnijam, da v njih na poseben način sodelujete pri Jezusovem klicanju v duhovne poklice z molitvijo, z razvijanjem dela za duhovne poklice, da iščete nove sodelavce in k molitvi in delu za nove duhovne poklice spodbujate celotno občestvo skupaj z župnikom, ki je k temu delu prvi poklican.«

Po sveti maši so mladi udeležencem razdelili zgibanko z devetdnevnico k bl. Antonu Martinu Slomšku, da bi jih v Slomškovem mesecu in tudi večkrat med letom radi vzeli v roke in molili za nove duhovne poklice.

 Zgibanke 1

PRIDIGA G. NADŠKOFA ALOJZIJA CVIKLA DJ

 Dragi sobratje duhovniki in stalni diakoni, bogoslovci, redovnice in redovniki, dragi župnijski animatorji in molivci za duhovne poklice, zlasti drage ministrantke, ministranti in mladi, ter vsi bratje in sestre!

V berilu nam apostol Pavel spregovori o pomenu obhajanja Gospodove večerje, kjer je Jezus pod podobo kruha in vina navzoč med nami, se nam daje, nas združuje in povezuje v eno telo. Torej je vsak od nas Božji tempelj, nosilec živega Boga.

Da bi se tega dostojanstva čim globlje zavedali in ga radostno živeli, se večkrat vprašajmo: Kako moje življenje razodeva, da sem Jezusov? Kakšen sad rojeva moje življenje z Jezusom?

Jezus v evangeliju pove, da ni dovolj njegovo besedo le poslušati. Kdor ga posluša in njegovo besedo izpolni, si gradi trdno hišo na skali, hišo v kateri lahko stanuje stalno in brez nevarnosti. Jezus Kristus in njegova Beseda je ta trdna skala, ki je noben vihar ne more omajati. Zato se oklenimo Jezusa, hodimo po njegovi poti, čeprav ta pot vključuje trud in napore. Kdor pa njegove besede ne upošteva, si gradi hišo na pesku, hišo, ki se prej ali slej zruši nanj in ga pokoplje, in od hiše ostane velika podrtija.

Papež Frančišek v svoji Poslanici ob 59. svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice pravi, da se naše življenje spremeni, ko sprejmemo Kristusa za temelj svojega življenja.

Vse postane dialog poklicanosti med nami in Bogom, pa tudi med nami in drugimi. Dialog, ki nas, če ga živimo v globine, vedno bolj dela to, kar smo: v poklicanosti v posvečeno duhovništvo, da bi bili orodje Kristusove milosti in usmiljenja; v poklicanosti v diakonsko službo, da bi bili služabniki vseh po Kristusovem zgledu;

v poklicanosti v redovništvo, da bi bili hvalnica Bogu in prerokba novega človeštva; v poklicanosti v zakon, da bi bili vzajemen dar in posredovalci ter vzgojitelji novega življenja.

V vsakem poklicu in službi v Cerkvi, smo povabljeni, da gledamo na druge in na svet z Božjimi očmi, da skupaj gradimo, delamo dobro, širimo ljubezen v dejanjih in besedah; da dar, ki smo ga prejeli na začetku, ko smo postali Božji otroci, razvijamo do vse polnosti. Obenem pa se zavedamo, da ta Božji dar ni samo za nas. Bog sam nas kliče in pošilja, da ga delimo in nosimo naprej.

Letošnje geslo molitvenega dneva za duhovne poklice ima zelo pomenljiv naslov: »Pojdi in popravi mojo Cerkev«.

Tu ni mišljeno samo materialno popravljanje in vzdrževanje naših cerkva.

Sveti Frančišek Asiški je tudi sprva mislil, da ga Bog kliče, da popravi napol porušeno cerkev sv. Damijana. A kmalu je spoznal, da ga Bog kliče k veliko bolj odgovornemu in zahtevnemu poslanstvu, da »obnovi« Cerkev, ki je bila v krizi in je potrebovala vrnitev k evangeliju.

Tudi Cerkev v Sloveniji preživlja težke čase, ko se vse manj deklet in fantov odziva na Božji klic in vedno več občestev ostaja brez stalnega duhovnika. Poleg tega to isto Cerkev zaznamuje neka utrujenost, upadanje upanja, pomanjkanje mladostne svežine in pripravljenosti za služenje.

Bratje in sestre, vrnimo se k Bogu, ki je večno mlad in življenje sámo. Oklenimo se ga z vsem srcem, da bo tudi v nas zažuborelo novo, Božje življenje, nova pripravljenost na služenje, novo veselje in upanje. Človek, ki živi v prijateljstvu z Bogom, v pristnem osebnem odnosu z Njim, lažje zasliši in prepozna Božji klic in povabilo. Bog sicer v svoji ljubezni vedno stopa v človekovo življenje, v vsako življenje, vsakega kliče, a človek, ki je daleč od Boga, ta glas zlahka presliši.

Ko pa se tej ljubezni odpremo, ko jo osebno doživimo ali se je globlje zavemo, se v nas prebudi želja in pripravljenost, da bi na to ljubezen odgovorili in se Bogu dali na razpolago, kot je to storila Marija, kot je to storil bl. A.M. Slomšek.

Bog je na pot našega življenja postavil ta čudoviti svetilnik, ki nas s svojim svetim življenjem uči, kaj pomeni obroditi dober sad, kaj pomeni polno živeti svojo poklicanost. Letos obhajamo 160. letnico njegove blažene smrti. Ves prežet z ljubeznijo do Boga in do konca predan v službi človeka, je v polnosti uresničil svoj poklic. Zavedal se je, da poklic in poslanstvo, ki ga je prejel, prihaja od Boga. Sprejel ga je in uresničil brez zadržka, brez strahu, s pogumom in polnim zaupanjem.

Ta svetla luč na slovenskem nebu, sveti tudi nam, zlasti vam mladi, ki hočete prepoznati in uresničiti svojo poklicanost. Kakor v Slomškovem ima tudi v vašem življenju pobudo Bog. On je tisti, ki izbira in kliče, takšne kot smo: krhke, slabotne in grešne, a »ne bojte se!« Prav takšni kot ste, pojdite pred Boga v vsej iskrenosti in mu izročite sebe, vse svoje življenje. Ko smo z njim, se nam ni treba ničesar bati, tudi ko je treba sprejeti pomembne in življenjske odločitve.

Vesel sem, da ste med nami tudi ministrantke in ministranti. Hvala vam za vašo požrtvovalnost in čas, ki ga namenjate služenju pri sv. maši in drugih liturgičnih srečanjih. Slomškov zgled sveti tudi vam. Rad je bil blizu Jezusu. Prav ob Gospodovem oltarju je kot ministrant v sebi začutil duhovniški poklic. Tudi vam naj ministriranje ne bo samo neka obveza. Naj vam bo priložnost za rast v prijateljstvu z Jezusom, znamenje vaše pripravljenosti, da ga hočete poslušati in vedno znova odgovarjati na njegovo vabilo. Kadar smo skupaj s prijateljem smo v srcu veseli. To veselje naj napolnjuje tudi vas, ko ste v Jezusovi bližini. Radi prihajajte k njemu. Radi si vzemite čas za molitev, osebno in skupno. Še posebej skrbite, da skupaj v družini, najdete čas za Boga.

Dragi starši, kateheti, katehistinje in katehisti, dragi duhovniki, župnijski animatorji za duhovne poklice! Vam je zaupano edinstveno poslanstvo, ki je spoštljivo, nevsiljivo in radostno spremljanje mladih na poti k osebni veri in na poti razločevanja poklicanosti. Papež Frančišek vedno znova poudarja, kako pomembno je vaše poslanstvo spremljanja otrok in mladih. Še posebej pomembno je spremljanje danes, ko živimo v okolju, ki veri in duhovnim poklicem ni naklonjeno. Spremljanje mlade, ki v sebi čutijo Božji klic, na poti podpira in opogumlja, jim pomaga razločevati, preraščati strahove, spodbuja k odločitvam, ter mladega človeka na poti krepi, da ne omaga.

Hvala vam župnijski animatorji in molivci za duhovne poklice po naših občestvih. Hvala, da ste odgovorili na klic. Vaše poslanstvo je zelo dragoceno. »Danes boste nekateri na novo, drugi ponovno poslani svojim župnijam, da v njih na poseben način sodelujete pri Jezusovem klicanju v duhovne poklice z molitvijo, z razvijanjem dela za duhovne poklice, da iščete nove sodelavce in k molitvi in delu za nove duhovne poklice spodbujate celotno občestvo skupaj z župnikom, ki je k temu delu prvi poklican.«

Na koncu te homilije bomo priče obredu sprejema dveh naših bogoslovcev med pripravnike za diakonat in prezbiterat. V bogoslovju že dve leti utrjujeta in poglabljata svojo poklicanost in pripravljenost odgovoriti na Božji klic. Napisala sta prošnjo. Ljubezen do Kristusa ju nagiba, da bi tu pred zbranim občestvom javno izrazila željo, služiti Bogu in ljudem. Podprimo in spremljajmo ju z molitvijo, da bosta mogla Bogu velikodušno odgovoriti.

Ob koncu se obrnimo h Gorski materi Božji in jo prosimo:

Mati Marija, izprosi moči in poguma vsem, ki v sebi čutijo Božji klic, da ga sprejmejo in naj velikodušno odgovorijo.

Prosi za naše družine, skupine in celotna župnijska občestva. Izprosi nam prave modrosti, da bomo vse, ki čutijo Božji klic, na poti odločanja podpirali.

Ozri se o Mati na nas, da bomo vsak poklic cenili, ga radostno živeli, se iskreno med seboj spoštovali, se z molitvijo in dobro besedo med seboj podpirali, ter tako ustvarjali ugodno okolje za razcvet novih duhovnih poklicev. Amen.

PG 12

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!