ŽUPNIJSKI ANIMATORJI ZA POKLICE

Če je družina »prvo semenišče« v katerem sinovi dobijo čut za pobožnost in molitev in ljubezen do Cerkve, potem je župnija »najodličnejši kraj« (par excellence), kjer lahko zorijo duhovni poklici. Naloga župnije je, da pospešuje različne poklicne pobude. V župnijskih skupnostih je zato treba ceniti vlogo »animatorjev za poklice«. To so možje in žene, ki s svojimi darovi in talenti v župniji pomagajo župniku in po svojih močeh prispevajo k razvoju poklicne pastorale. Od leta 2012 Center za duhovne poklice v nadškofij Maribor načrtno razvija projekt »župnijski animator za duhovne poklice«. Skrbi za njihovo vzgojo in izobrazbo. Prvi sadovi so že vidni. V vsaki župniji v nadškofiji se išče vernika laika, ki bo med ljudmi »duša« (»anima«), oziroma »animator« poklicne pastorale. Veliko župnij že ima animatorja za poklice, drugje pa se animatorja še išče. Prvi, ki so se na pobudo domačega župnika odzvali za to delo, so že prejeli posebno poslanstvo od nadškofa. Ker si mariborski nadškofiji želimo, da bi se ta vnema za duhovne poklice med verniki laiki prebudila tudi po drugih škofijah, je prav, da na kratko predstavimo lik župnijskega animatorja za poklice.

POKLICANOST

Župnijski animator je poklic, ki prihaja od Boga, saj je Bog klicar vsakega poklica. Klic je kot trnek, ki ga Bog spusti do največjih globin srca in v človeku sproži skrivnostno hrepenenje po »duhovnih poklicih«. V Janezovem evangeliju beremo, kako so preprosti ljudje prišli k Filipu in mu rekli: »Radi bi videli Jezusa« (Jn 12,22). V verniku, ki začuti tako željo po Bogu, se spočne poklic animatorja. Ker si sam želi Jezusove bližine, zato gori od želje, da bi tudi druge vnel za Gospoda. Svojo poklicanost zaupa župniku in se ponudi, da bi v župniji postal delavec za duhovne poklice.

POSLANSTVO

Župnijski animator je učenec, ki ga Jezus pošilja, da pripravi »prostor« za evharistijo. O poslanstvu župnijskega animatorja pripoveduje evangelist Matej. Jezus je poslal dva izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila pashalno jagnje (Mt 14,13-16). Božja ljubezen »priganja« župnijskega animatorja, da srca ljudi (zlasti srca mladih fantov in deklet) spreminja v »lep prostor«, kamor bo lahko vstopil Jezus s svojimi učenci. Župnijski animator mehča in ogreva srca za Gospodov prihod. Hkrati pa župnijski animator tudi sam od sebe v molitvi prinaša k Jezusu vse fante in dekleta, da bi se jih dotaknil, kot piše evangelist Matej: Tedaj so mu prinesli otroke, da bi položil nanje roke in molil (Mt 19,13).

IDENTITETA

Identiteto župnijskega animatorja za poklice lahko strnemo v pet točk: 1) Župnijski animator za duhovne poklice je kristjan – Kristusov učenec, ki živi sredi sveta in ima odprto srce za Boga. Zato veruje, upa in ljubi Cerkev, ki jo na tem svetu vodijo papež in škofje, ki so z njim v tesnem občestvu. 2) Zaveda se velike potrebe po duhovnih (tako duhovniških, kot redovnih) poklicih, zato priznava, da so le ti Božji dar in nenehno zaupljivo prosi Gospoda, da bi jih Cerkvi velikodušno naklanjal. V župniji se čuti resnično odgovornega za razcvet duhovnih poklicih. 3) Z modrim pogledom odkriva načine, kako bi v svoji župniji pospešil rast duhovnih poklicev in pri tem ne pozabi tistih, ki so se od vere oddaljili. 4) Živo veruje, da so še posebej duhovniški poklici učinkovito orodje za zidanje Cerkve, tako da oznanjajo Božjo besedo, obhajajo zakramente – zlasti sveto Evharistijo in sveto spoved – in vodijo Božje ljudstvo. 5) Pri opravljanju svojih nalog išče sodelavce in tesno sodeluje z župnikom, duhovniki in škofom in skupaj z njimi pričuje za velikodušno podaritev Gospodu.

ODLIKE ŽUPNIJSKEGA ANIMATORJA

Od župnijskega animatorja za poklice se na splošno zahteva, da ga krasi duh poslušanja in čut ljubezni do Cerkve. Na splošno je župnijski animator izbran ali predlagan od župnika, da skupaj z njim v župniji skrbi za poklicno pastoralo. V župniji opravlja naslednje splošne naloge: 1) Vnet je za vse poklice, še posebej za poklice v duhovništvo in posvečeno življenje. 2) K delu in molitvi za duhovne poklice vabi vse v župniji, da bi jih vsaj nekaj pridobil za večjo odgovornost. 3) Išče stik z vsemi (v župniji, dekaniji in nadškofiji; še posebej se povezuje s Centrom za duhovne poklice), ki so jim duhovni poklici dragoceni. 4) Širi dobro ime o duhovnih poklicih. 5) Skrbi, da je v župniji zadosti literature o duhovnih poklicih. 6) Svojo župnijo obvešča o vseh dogodkih, ki so povezani z duhovnimi poklici. 7) Moli in se daruje za nove poklice, njihovo svetost in stanovitnost.

Poleg splošnih nalog ima župnijski animator za poklice tudi nekaj prednostnih nalog. Te so: 1) Spodbuja k ustanovitvi Molitvene zveze za duhovne poklice, če je v župniji še nimajo. 2) Predlaga, da se vsak dan vsaj del rožnega venca pred sv. mašo nameni za nove duhovne poklice. 3) Skrbi, da se mesečno daruje maša za duhovne poklice. 4) Ljudi vabi k obhajanju prvih četrtkov, petkov in sobot. 5) Sodeluje pri pripravi molitvenih dni za duhovne poklice.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!