Gotovo ne zato, ker bi rajši vso odgovornost "preložili" na Boga, kakor pa animirali oziroma nekaj konkretnega naredili za rast duhovnih poklicev. Mólimo, ker se zavedamo, da novi poklici niso v prvi vrsti sad naših strategij, pobud, prizadevanj, temveč so predvsem Božji dar. Ko molimo za poklice, sledimo zgledu Kristusa, ki je "šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu" (Lk 6,12), preden je poklical k sebi, katere je sam hotel. Jezus je molil tudi za stanovitnost tistih, ki jih je poklical (prim. Lk 22,32). Tudi mi smo povabljeni, da molimo - v poslušnosti do Kristusa, ki nam naroča, da "prosimo Gospodarja žetve …" Molimo pa v veri, da bomo prejeli, in naj nič ne dvomimo… In dano nam bo (prim. Lk 11,9)!

"Molitev namreč ni le eno izmed poljubnih sredstev za prejem daru Božjega klica, temveč je bistveno sredstvo" (CD 18,23). Zato pojdimo na kolena!

Po poklicanih Jezus danes želi nadaljevati svoje delo odrešenja, blagoslavljati male, ozdravljati bolne, učiti nevedne, spravljati grešnike in se dajati iz ljubezni.

Kako pa naj vse to nadaljuje, kako naj ga spoznajo, če ne bo oznanjevalcev? Če ne bo velikodušnih fantov in deklet, ki bodo pripravljeni zapustiti vse, se popolnoma predati službi Bogu in ljudem ter postati njegovi najožji sodelavci?

Molimo, ker mnogi mladi v sebi čutijo Božji klic, pa nimajo moči in poguma, da bi nanj odgovorili. Podprimo jih na poti prepoznavanja klica, razločevanja in odločanja. Toliko bolj, ker vemo, kako težka je danes mladim kakršnakoli dokončna odločitev, ne le za duhovni poklic.

Molimo, ker sicer še imamo nove maše ali redovne zaobljube, vendar le v redkih župnijah. V drugih že leta in desetletja ne, v nekaterih pa nikoli.

Molimo, ker mislimo tudi na svoje otroke, vnuke in pravnuke, da tudi v njihovem času ne bo manjkalo oznanjevalcev veselega oznanila. Vedno bolj očitno je, da "kriza poklicev" ne pretresa samo bolj ali manj oddaljenih dežel vesoljne Cerkve, temveč jo močno občutimo tudi v naši krajevni Cerkvi. Koliko župnij je v soupravljanju! Na kolikih župnijah, kjer sta bila včasih po dva duhovnika ali celo trije, je danes en sam! Redovne hiše oziroma posamezne skupnosti se zapirajo. Mnoge prošnje, naslovljene nanje, ostajajo neodgovorjene ...

Kdor torej vsaj nekoliko pozna in upošteva konkretno stanje duhovnih poklicev v naših škofijah, ne bo čakal, da nam bodo poklici kar sami padli z neba. Resno se bo vsako jutro znova vprašal: »Kaj danes lahko naredim, da bodo v naših družinah, v naši župniji, v našem narodu vzkalili, rasli in dozoreli novi duhovniški, redovniški in misijonski poklici«?

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!