Dobrodošli na spletnih straneh Centra za duhovne poklice!

Center za duhovne poklice je ena izmed vej razgibane pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. V okviru centra želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti in se prednostno posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.

Dobrodošli na naši spletni strani!

moliti za duh poklice i2 delati za duh poklice i2   zupnijski animator za dp i2  gradiva in literatura i2 aktualno i2

Duhovnik je poklican izmed ljudi, za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Zato je naslednja bistvena lastnost duhovniškega poklica služenje ali karitas.

Kakor Jezus ni prišel na svet, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel (prim. Mr 10,45), tako tudi duhovnik. Duhovniku je sicer zaupano vodenje krščanske skupnosti – župnije, toda tega vodstva ne izvršuje z gospodovanjem in oblastjo, ampak po vzoru Jezusa – Dobrega pastirja, z ljubeznijo in služenjem.

Koledar dogodkov

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!