Dobrodošli na spletnih straneh Centra za duhovne poklice!

Center za duhovne poklice je ena izmed vej razgibane pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. V okviru centra želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti in se prednostno posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.

Dobrodošli na naši spletni strani!

moliti za duh poklice i2 delati za duh poklice i2   zupnijski animator za dp i2  gradiva in literatura i2 aktualno i2

Molitev – pogovor z Bogom

Duhovniškega poklica si ni mogoče predstavljati brez redne molitve. Molitev je za duhovnika potrebna kakor dihanje za življenje. Brez molitve bi namreč duhovniku manjkala pomembna stvar pri opravljanju duhovniškega poslanstva, to je: nenehen stik z Bogom.

Zato je duhovnik človek molitve: moli skupaj z ljudmi, za ljudi in v imenu ljudi. Poleg osebne molitve in skupne ali občestvene molitve opravlja duhovnik tudi molitev Cerkve ali brevir. Izraz izhaja iz lat. besede »brevis« in pomeni »kratek«. Gre za krajšo molitev, sestavljeno iz pesmi, treh psalmov, odpevov, kratke Božje besede in prošenj, ki jo duhovnik v imenu ljudstva moli zjutraj, opoldne in zvečer. Duhovnik preko molitve, naj bo ta premišljevalna, ustna ali katera druga molitev, nenehno utrjuje povezanost z Bogom, spoznava Božjo voljo in prejema milost ter moč za opravljanje svojega poklica.

Koledar dogodkov

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!