Dobrodošli na spletnih straneh Centra za duhovne poklice!

Center za duhovne poklice je ena izmed vej razgibane pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. V okviru centra želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti in se prednostno posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.

Dobrodošli na naši spletni strani!

moliti za duh poklice i2 delati za duh poklice i2   zupnijski animator za dp i2  gradiva in literatura i2 aktualno i2

Blizu oznanjevanju je poučevanje ali kateheza. Duhovnik velik del svojega pastoralnega dela namenja verskemu poučevanju in vzgoji otrok, mladih, zakonskih parov in družin; na poseben način pa se posveča tudi katehumenom, to je tistim odraslim osebam, ki se želijo poučiti v krščanski veri in se včleniti v občestvo Cerkve.

Kateheza ni zgolj za podajanje verskega znanja ampak je predvsem oblikovanje verske miselnosti in zorenje za življenje po veri. Da se lahko verujoči človek udeležuje obredov Cerkve, mora biti o njih najprej poučen. Poznati mora njihov pomen in namen, vsebino in simbole. Zato kateheza nujno vsebuje tudi uvajanje v bogoslužje, predvsem v obhajanje zakramentov. Pri tem poslanstvu duhovnikom pomagajo številni verni laiki - kateheti in katehistinje, ki so primerno usposobljeni za opravljanje katehetske službe.

Koledar dogodkov

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!