Dobrodošli na spletnih straneh Centra za duhovne poklice!

Center za duhovne poklice je ena izmed vej razgibane pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. V okviru centra želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti in se prednostno posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.

Dobrodošli na naši spletni strani!

moliti za duh poklice i2 delati za duh poklice i2   zupnijski animator za dp i2  gradiva in literatura i2 aktualno i2

Duhovniška služba je zelo raznolika

Če bi spremljali življenje posameznega duhovnika, npr. župnika na župniji, bi hitro opazili, da pastoralno delo poleg teoloških znanj zahteva izvedenost duhovnika tudi na številnih drugih področjih, kot so poučevanje, pisarniško delo, poznavanje umetnosti, arhitekture, spretnost v gradbeništvu itd. Kljub pestrosti duhovnikovega delovanja na različnih področjih pa so nekatere službe, ki spadajo k samemu bistvu duhovniškega poklica. Slednje so na tej strani kratko predstavljene v sliki in besedi.

Duhovnik je najprej poklican, da z besedo in življenjem oznanja evangelij - veselo oznanilo o Jezusu Kristusu, po katerem se je razodela Božja ljubezen.

Poslanstvo oznanjevanja se skriva v Jezusovem naročilu apostolom: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). Jezus je namreč v času svojega bivanja na zemlji večino časa posvetil oznanjevanju. Ljudem je govoril o Bogu, njegovi neizmerni dobroti, neskončni ljubezni in usmiljenju do človeka. Besede je potrjeval s številnimi znamenji in čudeži. Poslanstvo oznanjevanja je ob koncu svojega zemeljskega delovanja zaupal apostolom in njihovim naslednikom – škofom in duhovnikom, z namenom, da bi se veselo oznanilo razširilo po vsem svetu in zaobjelo vse kraje in čase.

Koledar dogodkov

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!