Dobrodošli na spletnih straneh Centra za duhovne poklice!

Center za duhovne poklice je ena izmed vej razgibane pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. V okviru centra želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti in se prednostno posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.

Dobrodošli na naši spletni strani!

moliti za duh poklice i2 delati za duh poklice i2   zupnijski animator za dp i2  gradiva in literatura i2 aktualno i2

Prva je poklicanost
Kdor začuti Božji klic, da bi postal duhovnik, je na dobri poti za vstop v Bogoslovno semenišče v Ljubljani. Duhovniški poklic je vedno odgovor na Božji klic, ki je zastonjski Božji dar. Pri nekaterih je ta poklic že v začetku povsem jasen in gotov, drugi čutijo zanj bolj ali manj jasno nagnjenje in veselje, poklic pa se jim zbistri kasneje, tretje preseneti nenadoma. Da pa poklic stopi iz možnosti v dejanskost, je potrebna še določena mera odločnosti in poguma, da na poklic odgovorimo, še posebej v današnjem času, ki ni ravno naklonjen tovrstnemu načinu življenja.

Razločevanje
Do jasnosti in pogumnega odgovora glede poklicanosti lahko pridemo preko osebne molitve in molitve krščanske skupnosti, posebej župnijskega občestva. Običajno svojo poklicanost razločujemo skupaj z nekom, ki je glede tega že izkušen, domačim župnikom, duhovnim spremljevalcem ali drugim duhovnikom. Zelo koristno je tudi, da svojo odločitev preverjamo in utrjujemo na duhovnih vajah.
V procesu razločevanja in odločanja je Bogoslovno semenišče odprto za vsakega, ki se zanima za duhovniški poklic in življenje v Bogoslovnem semenišču.

Sposobnosti
Duhovniški poklic ni lahek. Iz tega razloga se od bodočega duhovnika zahtevajo sposobnosti, s katerimi bo mogel svoj poklic čim bolj polno uresničiti; slednje z vso pravico pričakujejo ljudje, h katerim bo duhovnik poslan, od tega pa je odvisno tudi, koliko bo sam v njem srečen.

Zaradi velike raznolikosti razmer je v temelju potrebno zadostno psihofizično zdravje, dobra telesna kondicija in psihična stabilnost. Poleg tega so potrebne človeške vrline, predvsem sposobnost pristnih medčloveških odnosov in zmožnost za življenje v skupnosti. Izoblikovan mora imeti tudi etični in moralni čut, da bo znal presojati dobro in slabo v človeških srcih in ljudi dvigati k zdravemu mišljenju in plemenitemu ravnanju. Slednjič potrebuje tudi tolikšno mero intelektualne moči, da bo zmogel študij filozofije in teologije v šestletnem študiju na Teološki fakulteti.

Zelo velikega pomena pri odločanju za vstop v bogoslovje je tudi pravi namen odločitve, motivacija, ki mora biti v večji meri prečiščena. Zadnja ali najgloblja motivacija za duhovniški poklic je pastoralna ljubezen. To pomeni, da kandidat želi posnemati Kristusa, ki je kot dobri pastir dal življenje za svoje učence – gre torej za ljubezen do ljudi, h katerim bo poslan, in srčno prizadevanje za njihovo odrešenje.

Svoboda
Odločitev za vstop v semenišče in s tem v pripravo na duhovništvo mora biti resnično notranje in zunanje svobodna, to pomeni prosta pritiskov s strani ljudi in ne sme biti rezultat notranjih psihičnih pritiskov. Odločitev za duhovništvo ni nikoli nujnost, ampak vedno svoboden »da« na Božje povabilo in vključuje tudi možnost človekove zavrnitve. Le svoboden človek se lahko v resnici z nedeljenim srcem preda svoji službi in jo živi v veselem darovanju ter tako živi kot sodelavec pri odrešenju človeštva.

 

POSTOPEK VPISA

KANDIDATA SPREJME ŠKOF
Kandidate na pot duhovniške vzgoje (v semenišče) vedno sprejema domači škof ordinarij. Kandidat, ki ima namen postati škofijski duhovnik, bo namreč postal član duhovniškega zbora pod vodstvom krajevnega škofa. Zato se ob odločitvi za vstop osebno oglasi pri škofu za vpis, lahko tudi s svojim župnikom ali drugim duhovnikom. Ko je postopek sprejema uspešno zaključen, škof svojega kandidata pošlje v vzgojo. Slovenski škofje svoje kandidate pošiljajo v naše Bogoslovno semenišče v Ljubljani.

Za sprejem v Bogoslovno semenišče v Ljubljani je škofu treba predložiti naslednje dokumente:
• krstni list, ki ga kandidat pridobi v župniji svojega krsta
• lastnoročno napisano prošnjo z življenjepisom za sprejem v Bogoslovno semenišče
• kopijo maturitetnega spričevala (oz. druga ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih)
• poročilo o zdravstvenem stanju (za zdravniški pregled na Medicini dela, prometa in športa poskrbi bogoslovno semenišče v Ljubljani).

Poleg tega bo škof domačega župnika prosil, da o kandidatu napiše nravstveno spričevalo.

 

VPIS NA TEOLOŠKO FAKULTETO
Duhovniška vzgoja zajema tudi izobraževanje, zato morajo kandidati za uspešen vpis v Bogoslovno semenišče ustrezati kriterijem za vpis na Teološko fakulteto in se uspešno vpisati v prvi letnik enovitega magistrskega študija (EMT). S kandidatom, ki ima ob vstopu že opravljen kakšen del teološkega študija, se škof in vodstvo semenišča pogovarjata posebej. Za vpis na Teološko fakulteto se kandidati držijo navodil Tajništva Teološke fakultete v Ljubljani (Poljanska 4, tel. 01 434 58 20 in 01 434 58 18).

Splošni pogoj za vpis na enovit magistrski študijski program Teologije Teološke fakultete Univerze v Ljubljani predstavlja opravljena splošna matura. Tisti, ki imajo le poklicno maturo, morajo za vpis narediti še en dodatni maturitetni predmet. Kandidati za vpis na Teološko fakulteto morajo slediti uradnim pogojem vsakoletnega Razpisa za vpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer tukaj izpostavimo zahteve prijavnega roka:
• prijavni rok: do 30. marca (vpis sprejetih v 1. roku: od 27. julija do 28. avgusta);
• prijavni rok: do 29. avgusta (vpis sprejetih v 2. roku: od 25. do 30. septembra);

 

SPREJEM V BOGOSLOVNO SEMENIŠČE
Ves čas postopka od prve želje kandidata za vstop v semenišče naprej je vodstvo semenišča že na voljo za informacije in pogovore s kandidatom in njegovim župnikom ter mu pomaga in ga spremlja do končnega sprejema v semenišče. Tako se vodstvo semenišča s kandidati spozna tudi osebno in jih začne spremljati na njihovi poti poklicanosti. Vodstvo semenišča je v kontaktu tudi s škofom in Teološko fakulteto, ker se postopek vpisa tako bolj tekoče odvija.

Po končanem postopku na škofiji, potem ko je škof kandidata z dokumentom sprejel, ga uradno napoti k ravnatelju semenišča, kateremu pošlje kopijo dokumentacije. Ravnatelj da kandidatu vsa potrebna navodila za bivanje, ob tem pa ta opravi še nekaj formalnosti, med drugim:
• izpolni obrazec o osebnih, študijskih in drugih podatkih
• podpiše obrazec o varovanju osebnih podatkov in dovoljenje o upravljanju z osebnimi podatki
• podpiše Izjavo o rabi interneta in druge informacijske tehnologije
• predloži Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence.

Ko je kandidat sprejet in so vse formalnosti za sprejem opravljene, se začne skupno življenje. Vsaka nova generacija ga začenja konec septembra s t.i. uvajalnim tednom. O natančnih datumih so sprejeti kandidati obveščeni ob postopku vpisa. Z začetkom akademskega leta v začetku oktobra pa se pridružijo še višji letniki in novo vzgojno leto je v polnem teku.

Vir: splet bogoslovja v Ljubljani.

 

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!