Molitveni maraton

Print Email

za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih

Izprosimo vsaj en nov duhovni poklic v svoji župniji

Dragi maratonci!

Znano je, da skoraj povsod po svetu primanjkuje duhovnih poklicev. To je za nas izziv, spodbuda in obveza, da z zaupanjem molimo za mlade, naj se velikodušno in v še večjem številu odločajo za duhovne poklice. Kdor zanje moli, dela za prihodnost Cerkve, naroda in človeštva. Ta molitev je »tek na dolge proge«, za kar je potrebna vztrajnost in zaupanje v Božjo pomoč. To naj vas spremlja na molitvenem »maratonu« za duhovne poklice. 

dr. Franc Kramberger, nadškof

Pobuda »Molitveni maraton«, ki jo je pripravil CDP nadškofije Maribor, ima več namenov:

  1. Spodbuditi oz. poživiti molitveno zavzetost pri tistih molivcih, ki ste v ta namen molili že do sedaj.
  2. Razširiti krog molivcev ter pridobiti še nove molivce, zlasti med otroki, mladimi, starši, pa tudi med ostarelimi, bolniki …
  3. Spodbuditi zavzeto molitev v vseh župnijah, zlasti pa v tistih, kjer že dolgo ni bilo nove maše, slovesnosti redovnih zaobljub ali misijonskega poklica.
  4. Molitev bolj konkretizirati in osredotočili na to, da »izprosimo vsaj en duhovni poklic iz svoje župnije«.

V ta namen smo pripravili tudi posebne zgibanke, ki jih lahko dobite na CDP.

Kaj je molitveni maraton?

Molitveni maraton je molitvena obveza, za katero se zavestno in svobodno odloči posameznik, družina ali skupina, z namenom, da bi v svoji župniji izprosili vsaj en duhovni poklic. »Maratonec« bo torej vsak dan goreče prosil, naj Bog izbere in pokliče med mladimi v župniji, kogar sam hoče. Vztrajal bo od dneva odločitve vse do uresničitve – zato tudi maraton, tek na dolge proge.

Kdo lahko sodeluje v molitvenem maratonu?

V molitvenem maratonu lahko sodeluje vsak vernik, podobno kot  

Kako lahko sodelujemo v molitvenem maratonu?

• Molimo za mladega človeka iz naše župnije, ki ga Bog želi izbrati.
• Če molitev kakšen dan pozabimo, jo naslednji dan nadomestimo.
• Maraton traja od dne, ko ste prejeli zloženko (ali prebrali na spletni strani) in podpisali svojo odločitev, dokler v svoji župniji ne izmolite vsaj enega duhovniškega, redovniškega ali misijonskega poklica.
• Lahko pa maraton nadaljujete in izprosite še drugega, tretjega…
• V ta namen lahko molimo na različne načine
• Svojo odločitev, da bom sodeloval pri molitvenem maratonu, izrazim s temi ali podobnimi besedami:

Gospod Jezus, združen/a s teboj in tvojo nebeško Materjo Marijo jaz, ……………….. obljubim, da bom od danes dalje zavzeto molil/a za en duhovni poklic iz naše župnije.

Podpisano zgibanko namestimo na vidno mesto, da nas bo stalno spominjala na našo odločitev.

Predlagana molitev:

Oče naš,vsak dan te prosimo,
naj pride k nam tvoje kraljestvo,
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.

Po svojem Sinu Jezusu, Knezu miru,
in po naši Materi Mariji, Kraljici miru,
te iskreno prosimo:
prebudi v naši župniji dekle ali fanta,
ki bo poln Boga miru in ljubezni,
pripravljen v duhovnem poklicu
postati delavec za mir:
mir v dušah,
mir v družinah in soseskah
in mir v javnem življenju.

Oče, usliši nas, saj od tebe prihaja vsak dober dar.
Amen.

prir. po papežu Janezu Pavlu II.

Pri molitvi je navedenih le nekaj možnosti. Tako za osebno kot za skupno molitev lahko uporabite knjižice, ki so na voljo na CDP ali na Slomškovi založbi.

POZOR! 

  • Zmaga je zagotovljena vsem, »kajti vsak, kdor prosi, prejme, kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo« (Jezus). Zato v tem maratonu ni prvih, ne zadnjih mest.
  • Nagrada je pripravljena vsakemu, ki bo vztrajal do konca: to je izprošen duhovni poklic, ter mir in sreča v srcu vseh, ki v zvesti molitvi iščejo Boga in njegovo kraljestvo.
  • Posebnost: V tem maratonu ni gledalcev! Ker smo vsi deležni milostnih sadov duhovnih poklicev, nihče ne more držati »križem rok«. Delež vsakega je nenadomestljiv, čeprav bi bil še tako majhen. Zato, veselo na delo!

 

 

(Nad)škofijski molitveni dan za duhovne poklice

Print Email

Poleg omenjenih molitvenih pobud v vseh slovenskih škofijah vsako leto 2. soboto v septembru obhajamo škofijski molitveni dan za duhovne poklice.

Molitveni program (v knjižicah) sestavlja daljša ali krajša molitvena ura, pri kateri sodelujejo molivci (duhovniki, redovniki, redovnice, molivci, mladi, družine…) iz različnih delov škofije. Navadno sledi sveta maša, ki jo sooblikujejo različni sodelavci. Med sveto mašo škofje sprejmejo bogoslovce 5. letnika iz svoje škofije med pripravnike za diakonat.

V nekaterih škofijah pa imajo poleg tega še: križev pot, srečanje ministrantov in mladih s škofom, koncert ali drug program.

(Nad)škofijski molitveni dan za duhovne poklice

 

Svetovni dan molitve za duhovne poklice

Print Email

V vesoljni Cerkvi vsako leto na 4. velikonočno nedeljo - »Nedeljo Dobrega Pastirja« - obhajamo »Svetovni dan molitve za duhovne poklice«. Ta dan je leta 1964 začel papež Pavel VI., nadaljeval ga je papež Janez Pavel II., nato tudi Benedikt XVI., sedaj pa papež Frančišek. 

Vsakokratni papež ob tej priložnosti napiše svojo poslanico, v kateri skrbno osvetli in izpostavi enega izmed vidikov poklicanosti, še zlasti poklicanosti v duhovništvo in posvečeno življenje. Sveti oče v svojih poslanicah leto za letom vztrajno vabi škofe, duhovnike, redovnike, redovnice in vernike vsega sveta, naj se velikodušno vključijo v molitev in delo za duhovne poklice, ter goreče prosijo Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.

Vabljeni k branju papeževih poslanic ob svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice.

 

Teden molitve za duhovne poklice

Print Email

V Cerkvi na slovenskem smo se papeževi pobudi, da bi obhajali Svetovni dan molitve za duhovne poklice, zavzeto pridružili. Podobno kot v nekaterih drugih deželah smo se že od vsega začetka na ta dan pripravljali z molitveno tridnevnico. Vsako leto je bila pripravljena knjižica, ki naj bi polepšala in obogatila bogoslužje v naših župnijah. 

Ker kriza poklicev vse bolj trka tudi na vrata naše krajevne Cerkve in se zavedamo pomembnosti poklicne pastorale, pa od leta 1998 obhajamo kar teden molitve. Z njim želimo, da bi bilo po naših družinah in župnijah več, predvsem pa bolj zavzete osebne in skupne molitve v ta namen. Obenem želimo, da bi se otroci, mladi, starši in drugi člani naših družin in župnijskih skupnosti globlje srečali s skrivnostjo Božjega klica: bodisi po osebnih pričevanjih poklicanih ali pri veroučnih in drugih srečanjih. Odlično mesto pri tem spoznavanju in prepoznavanju poklicanosti imajo gotovo različne oblike duhovnih vaj, v katerih mlad človek »utihne svojim načrtom in željam«, da bi lažje prisluhnil Božjemu načrtu za njegovo življenje.

Teden molitve za duhovne poklice 2016 - 10. do 17. april 2016

01 plakat 2016»Cerkev, mati poklicev« je naslov poslanice, ki jo je sveti oče Frančišek napisal za 53. Svetovni dan molitve za duhovne poklice. V Cerkvi na Slovenskem bo njena vsebina tudi vodilo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali od 10. do 17. aprila. V poslanici nas papež vabi, da motrimo apostolsko skupnost in se zahvaljujemo za vlogo skupnosti na poti vsakega poklicanega. V tem izrednem letu usmiljenja »se veselimo, da pripadamo skupnosti Cerkve, ter ponovno odkrijmo, da se poklic kristjana, kakor tudi vsak poseben poklic rodi v okrilju Božjega ljudstva ter je dar Božjega usmiljenja!«

K razmišljanju in poglobitvi teme nam bo v pomoč knjižica, v kateri za vsak dan v tednu najdete uvod v mašo, kratek nagovor in prošnje vernikov. Ob koncu knjižice so pripravljene tri molitvene ure, ki jih lahko oblikujete v župniji z otroki 2. in 3. triade, ter z mladimi. Molitveno uro za vse najdete v prilogi glasilu molivcev Nova rast 1/2016. Na koncu knjižice je še kateheza: »Cerkev – družina mnogih«, namenjena za osnovnošolce 3. triade, na platnici knjižice pa še molitev papeža Frančiška.

BOGOSLUŽNA KNJIŽICA (PDF)
BOGOSLUŽNA KNJIŽICA (WORD)
PLAKAT (PDF)
ZGIBANKA: KAJ LAHKO STORI DRUŽINA ZA DUHOVNE POKLICE? (PDF)

Zakaj teden molitve?

Teden molitve je čas milosti za vse nas – že poklicane. Poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo prejeti dar, ter z novo gorečnostjo razdajajmo svoje življenje v služenju Bogu in ljudem. Potem pa postanimo odločni »klicarji« vernikom vseh generacij, da poživijo v sebi krstno milost in prenovijo vero v Kristusa, ki jih je poklical, da sodelujejo pri njegovem odrešenjskem poslanstvu.

Zlasti klicarji tudi mladim, da prisluhnejo Božjemu klicu ter odkrijejo in zaživijo svoje mesto v Božjem odrešenjskem načrtu, tudi v različnih duhovnih poklicih.
V nas in v vsakem verniku naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

Nekaj konkretnih predlogov za obhajanje tedna molitve v župniji:

1. Molitev je glavno sredstvo, zato bo molitev v središču tega tedna.

• V župnijskih oznanilih, na spletni strani vernikom pravočasno razložimo pomen tedna molitve, predstavimo njegovo dogajanje in jih povabimo k sodelovanju.
• Darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice.
• Oblikujmo poseben čas molitve pred Najsvetejšim. Vsak dan sodeluje ena od župnijskih skupin: otroci, birmanci, mladi, starši, katehisti, ostareli in bolni, družine, člani molitvenih oz. zakonskih skupin, Karitas…
• Vsak dan lahko molimo za določen vidik poklicanosti – za nove poklice in stanovitnost že poklicanih: za papeža, škofe in duhovnike, za diakone, za Bogu posvečene, za misijonarje in misijonarke, za bogoslovce, za novinke in novince …
• Priporočimo molitev ostarelim in bolnikom.
• Spodbudimo molitev za duhovne poklice v družinah, v župnijskih skupinah.
• Ustanovimo ali poživimo molitveno zvezo za duhovne poklice.

2. Teden »duhovnega poglabljanja« - poklicanosti

• Za razmišljanje, poglabljanje, molitev predložimo Božjo besedo o poklicanosti: v zakonskih, bibličnih, mladinskih skupinah ….
• Pripravimo katehezo o splošni in posebni poklicanosti: pri rednih srečanjih v osnovnošolskih, mladinskih, študentskih skupinah.
• O poklicanosti spregovorimo na srečanjih z ministranti, pevci, animatorji, člani ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci.
• Pripravimo srečanje za starše.
• Razdelimo zgibanko: Kaj lahko stori družina za duhovne poklice? – Dobite jo na CDP Maribor.
• V župnijo (k bogoslužju, mladinskim ali drugim srečanjem) povabimo pričevalce: starše poklicanih, duhovnika, stalnega diakona, redovnika, redovnico, semeniščnika, bogoslovca, mlade na poti poklicanosti …
• Obiščimo bogoslovje, kakšno redovno skupnost: z ministranti, pevci, animatorji, birmanci, drugimi sodelavci.
• Na lokalnih radijskih (TV) postajah, na tretjo ali četrto velikonočno nedeljo širšemu krogu poslušalcev spregovorimo o poklicanosti in namenu tedna molitve.

Molitev bo središčni vidik dogajanja tedna molitve, ne pa edini. Poklicna pastorala bo obrodila sadove, če bo celostna. Predloženih je le nekaj praktičnih spodbud in možnosti. Vsak naj izbere tisto, kar ve, da je njemu možno v danih okoliščinah. Vendar ne pozabimo: Veliko zmoremo, če hočemo!

 

Tretje srede

Print Email

Vzporedno z ustanavljanjem MZDP, ki je potekalo po župnijah takratne mariborske škofije, je bila molivcem ponujena možnost, da se skupaj z vodstvom CDP in MZDP udeležujejo mesečnih molitvenih srečanj na škofijski ravni. Kraj srečanj se je od začetka do danes večkrat spremenil. Srečanja so se začela v semeniški kapeli. Od tod so se molivci selili najprej v Alojzijevo Cerkev, nato pa v Slomškovo dijaško semenišče. Več let smo se zbirali v cerkvi Šolskih sester na Strossmayerjevi 17, od jeseni 2014 pa se zbiramo v mariborski stolnici na slomškovem grobu. 

V začetku so sodelavci molitveno srečanje oblikovali tako, da se je med molitveno uro prepletalo besedno bogoslužje, rožni venec, branje psalmov ter misli duhovnih pisateljev. Kasneje so udeleženci vodstvo spodbudili, naj bi redno v ta namen darovali tudi sveto mašo. Tako je bila do zadnje menjave vodstva MZDP vsako četrto sredo v mesecu ob 10. uri molitvena ura s sveto mašo za duhovne poklice za vso nadškofijo.

Z imenovanjem novega voditelja MZDP smo spremenili tudi dan molitvenega srečanja. Od decembra 2006 do junija 2014 smo se torej zbirali vsako tretjo sredo v mesecu, ob 10. uri v cerkvi Šolskih sester na Strossmayerjevi 17 v Mariboru. Od 9. decembra 2015 poteka v stolnici celodnevno češčenje Najsvetejšega. Od tega datuma dalje smo nekoliko spremenili potek molitve: po 8. maši se Najsvetejše izpostavi na Slomškovem grobu. Do 10h se prepleta molitev rožnega venca, tišina in razmišljanje ob skrivnostih, ob 10h je molitvena ura za duhovne poklice in ob 10.30 sveta maša. K molitvenemu srečanju se zbere od 40 do 60 molivcev, večina iz mariborskih župnij, nekaj pa jih vztrajno prihaja tudi iz drugih župnij, ki so sorazmerno oddaljene od Maribora.

Hvaležni smo vodstvu tednika Družine in Radia Ognjišče, ki redno vsak mesec objavlja obvestila in vztrajno vabi k molitvenemu srečanju. Molitev poteka tudi med počitnicami (meseca julija in avgusta).

DATUMI MOLITVENIH SREČANJ

Tretje srede

 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda