Letno srečanje molivcev

Print Email

Letno srečanje molivcev

Za molivce za duhovne poklice iz celotne nadškofije je vsako leto organizirano skupno srečanje. Le-to običajno poteka v Alojzijevi cerkvi v Mariboru, ki je tudi sedež molitvene zveze. Prvi del srečanja je posvečen molitvi, ki jo vodijo posamezne skupine oz. molitvene zveze iz posameznih župnij. Molitvi sledi sveta maša, nato pa bratsko oz. sestrsko srečanje pred cerkvijo.

18. aprila 2010 je v cerkvi Sv. Alojzija v Mariboru potekalo škofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice. Molitve se je udeležilo vsega skupaj okrog 200 ljudi. Oblikovale so jo molitvene skupine iz različnih župnij, člani različnih gibanj, navzoči pa so bili tudi bogoslovci iz mariborske nadškofije ter murskosoboške škofije.

Pričetek molitve je bil ob 12. uri. Trajala je vse do 17. ure.  V letu duhovnikov, smo posebno pozornost namenili molitvi za svetost in stanovitnost naših duhovnikov, ter prošnji za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Molitev je oblikovala in zavzeto vodila vsake pol ure druga molitvena skupina. Sledile so si takole: Člani Serra kluba Maribor, Združenje Marije Pomočnice Maribor, Prenova v Duhu, Molitvena skupina Sveto Rešnje Telo, neokatehumenska skupnost, Jezusova straža,  molivci iz Slovenj Gradca in Slovenske Bistrice, ter bogoslovci. Sledile so pete litanije Srca Jezusovega, nato pa sveta maša, ki jo je daroval Mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger. Pri njej so sodelovali predstavniki iz različnih župnij oz. molitvenih skupin.

Po sveti maši so bogoslovci poskrbeli za pogostitev udeležencev na cerkvenem dvorišču, kjer smo se še vsi skupaj zadržali v veselem klepetu.

NAGOVOR - nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger

Sobratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, semeniščniki, voditelji CDP, sestre redovnice, dragi bratje in sestre!

Prežeti z velikonočnim veseljem in upanjem obhajamo v duhu »leta duhovnikov« nadškofijsko srečanje molivcev za svetost in stanovitnost duhovnikov ter za nove duhovne poklice! Obhajamo ga z vero in prepričanjem, da je med nami Kristus, naš Gospod in Pastir, edini večni in veliki duhovnik, ki kliče v svojo službo mlade, ki posluša in uslišuje naše prošnje, našo molitev. On nam po apostolu Janezu pravi: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20). Tako se je zgodilo tudi tisto jutro, ko se je vstali Gospod že v tretje prikazal po vstajenju na obali Tiberijskega morja, se zaupno pogovarjal s svojimi učenci in Petra ponovno poklical, naj hodi za njim. (prim. Jn 21,19).

1. Prvo, kar vzbudi našo pozornost v današnjem evangeliju, je, da je po čudežnem ribolovu učenec, ki ga je Jezus ljubil, rekel Petru: »Gospod je!« Spoznal je vstalega Učitelja. Ko pa je Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo in se vrgel v morje, samo da bi prišel do njega (prim. Jn 21,7). – V luči vere je Janez spoznal vstalega Gospoda in v moči vere se je Peter pognal naprej, da bi dospel k njemu. Gospod je nagradil to preprosto in velikodušno vero s tem, da je apostole ljubeznivo povabil: »Pridite jest!« (Jn 21,12). Bodimo pozorni na to Jezusovo dejanje. Kako človeško jim je izkazal svoje prijateljstvo, samo da bi ga razumeli in spoznali. Prizor nam pove: Vera v Jezusa vse osvetljuje z novo lučjo in razkriva Božjo voljo glede človekove poklicanosti. Vera naredi tudi nemogoče korake! – Dà, vsak pristni duhovni poklic vzklije iz vere, raste iz vere, se krepi po veri, po živi veri, ki jo dan za dnem živimo v preprostosti in velikodušnosti, v zaupnem prijateljstvu z Gospodom. Brez vere ni duhovnika. – Nihče ne sledi tujcu, nihče ne daje svojega življenja za nekoga, ki ga ne pozna. Vera rodi poznanstvo, prijateljstvo. – Kako sveto dolžnost imajo dušni pastirji, starši, vzgojitelji, predstojniki, kateheti, da vodijo današnjo mladino h globljemu poznavanju Kristusa, k veri vanj, k prijateljstvu z njim. To je temelj duhovnih poklicev. Nihče se ne more odločiti za duhovni poklic, če ni do dna duše prežet z vero.

2. Če bi brali evangelij še par vrstic naprej, bi zvedeli, da je Gospod zahteval od Petra izpoved ljubezni. Ali me ljubiš? Ali me ljubiš bolj kakor tile? (Jn 21, 15). Ni ga vprašal: Ali si sposoben, ali si dovolj izobražen, napreden, sodoben, priljubljen, niti ali si svet, … samo eno: Ali me ljubiš bolj kakor tile? (Jn 21, 15-17). Poznamo odgovor: Dà, Gospod, ti veš, da te ljubim, da te imam rad. Vsaka poklicanost je dejanje vzajemne ljubezni, to je ljubezni Gospoda, ki kliče, in tistega, ki na klic odgovarja. Poseben velik dar Božje ljubezni je poklic, ki je na poseben način posvečen Bogu in Cerkvi, poklic za duhovništvo, za diakonat, redovno življenje, za misijonsko poslanstvo. Zato mora biti tem večja sposobnost za ljubezen v vsakem, ki ta poseben in zahteven poklic sprejme. Prav vsem: nam, ki smo že duhovniki, tistim, ki se pripravljate na duhovništvo, tistim, ki se odločate ali premišljujete, velja: Naučimo se še bolj ljubiti Gospoda, še bolj ljubiti njegovo Cerkev; ljubiti Cerkev, kakor jo je ljubil Kristus in dal zanjo sam sebe (Ef 5,25), ljubiti jo v njeni sedanji zgodovinski resničnosti. – Pravimo: Kriza in pomanjkanje duhovnih poklicev! Res je, toda prej pa obstaja kriza pomanjkanja ljubezni. Kakšna dolžnost dušnih pastirjev, staršev, vzgojiteljev, katehetov in nas vseh je, da pomagamo plemeniti in velikodušni mladini, da raste v ljubezni do Kristusa in njegove Cerkve. Nihče se ne more odločiti za duhovni poklic, če nima ljubezni do Gospoda in Cerkve. Že sv. Ciprian pravi: »Ne more imeti Boga za Očeta, kdor nima Cerkve za mater«.

3. In če bi današnji evangelij brali še par vrstic naprej, bi našli še eno presenečenje za nas. Vstali Kristus se ni bal, da bo vznemiril veselo in prijateljsko vzdušje velikonočnega prikazanja, ko je Petru napovedal trpljenje in mučeniško smrt. »Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš« (Jn 21,18). Nato pa mu je ponovil vabilo: »Hodi za menoj!« (Jn 21,19). – Tudi mi, ki molimo in prosimo za duhovne poklice, se ne bojimo odpreti oči in reči: Duhovni poklic je tudi žrtev: žrtev od prvega resnega iskanja, ki zahteva določeno odpoved: žrtev v trenutku dokončne odločitve; žrtev na dolgi poti priprave; končno žrtev, ki traja vse življenje, kajti vse naše življenje je eno samo uresničevanje poklica, ki nam ga je podaril Bog in ki smo ga s svobodnim srcem sprejeli kot svojo življenjsko dolžnost. – Pravimo: Kriza in pomanjkanje duhovnih poklicev! Dà, toda ali se ne skriva za to krizo in tem pomanjkanjem strah pred žrtvijo, pomanjkanje velikodušnosti, poguma in moči. Kaka dolžnost nas duhovnikov, staršev, vzgojiteljev, učiteljev, katehetov, da vodimo in vzgajamo mlade in druge plemenite ljudi k svobodnemu in veselemu sprejemanju žrtev. Če bo med nami čut za žrtev, bodo med nami duhovni poklici.

4. Sedaj pa naj naše premišljevanje evangelija postane molitev. Skupaj z apostoli prosimo, naj nam Gospod pomnoži vero (Lk 17,5), vero v naših družinah, posebej v tistih, iz katerih bo koga poklical v svojo službo; naj pomnoži vero med mladimi, vero v našem okolju, naši družbi, našem narodu! ~ Z besedami apostola Pavla prosimo, naj »Kristusova ljubezen« (2 Kor 5,14) v mnogih odličnih mladih in drugih plemenitih in nesebičnih ljudeh Božji klic vzbudi; naj tiste, ki v odločitvi oklevajo, ohrabri; tiste pa, ki so s svojo življenjsko izbiro že opravili, naj podpira v trajni zvestobi! ~ Prosimo, naj bomo vsi pogumni in pripravljeni kakor trpeči Kristus izpolniti ne svojo voljo, ampak Očetovo voljo, tudi če bi dopustil, da se odličnemu daru njegovega poklica pridruži še teža žrtve. On je naša moč, tolažba in zmaga. ~ Končno k tej molitvi vabimo vse ljudi, da vsaj z molitvijo sodelujejo pri tej apostolski skrbi, da vsi spoznajo vrednost, pomen in potrebo duhovnih poklicev v Cerkvi in za Cerkev, da bi se vsi čutili odgovorne za njihovo rast v naši sedanjosti.

 

Druge molitvene zveze

Print Email

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA

Tisti, ki se ji pridružijo so v molitvi povezani z vsemi misijonarji po vsem svetu. Skupaj s člani misijonske molitvene zveze prosijo za Božji blagoslov v misijonih in se zanj zahvaljujejo.

SALEZIJANSKO MOLITVENO ZDRUŽENJE / SMZ / za duhovne poklice, mladino in družine

Sv. Janez Bosko, oče in učitelj mladine, si je močno prizadeval, da bi pomagal mladini na najrazličnejše načine. Veliko pozornost je namenjal obdobju poklicne odločitve, saj je bil prepričan, da je od pravilne poklicne odločitve v marsičem odvisna človekova prihodnost. Posebno pozornost pa je namenjal tistim, za katere je zaslutil, da jim Bog podarja dar duhovnega poklica. Don Boskovo ljubezen do Cerkve in skrb za duhovne poklice nadaljujejo tudi današnji salezijanci, saj na lastni koži močno čutijo resničnost Jezusovih besed: »Žetev je velika, delavcev pa malo« (Mt 9, 38).  

Zgodovina združenja

Leta 1975 se je v salezijanskem zavodu (tedanjem malem semenišču) v Želimljem porodilo Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice. To je bil konkreten odgovor na zmanjševanje števila semeniščnikov. Molitvena družina se je hitro širila najprej med don Boskovimi sotrudniki in bralci Salezijanskega vestnika potem pa med najrazličnejšimi ljudmi dobre volje v vseh treh slovenskih škofijah. Tako je tudi sedaj. V molitveno združenje se včlanjajo starejši in mlajši, zdravi in bolni.

Vezi med člani združenja

Dnevna duhovna vez med člani združenja je molitev Angel Gospodov. To je molitev, ki je močno zakoreninjena med slovenskimi verniki in je vsebinsko zelo bogata. Govori nam o tem, kako je Marija sprejela Božji klic in se dala Bogu na razpolago. V molitvi se najprej obračamo k Bogu s prošnjo za družine, da bi z ljubeznijo sprejemali otroke in jih vzgajali v duhu evangelija. Potem molimo za mlade, ki iščejo svoj poklic. Končno prosimo za tiste mlade, ki jim Bog namenja duhovni poklic, da bi ponujeni dar spoznali, vzljubili, sprejeli in ga potem v zvestobi živeli.

Ob vpisu vsak član SMZ sprejme pisno potrdilo – plaketo s primernimi molitvami. Članstvo v združenju ni vezano na kakšna obvezna skupna srečanja, zelo pa priporočamo tistim, ki jim je možno, da se udeležijo:

- letnega molitvenega shoda na Rakovniku v Ljubljani zadnjo soboto v maju z začetkom ob 9. uri
- molitvenega shoda drugo soboto v septembru (Brezje, Ptujska Gora, Sveta Gora),
- mesečnega molitvenega srečanja na Kureščku vsako tretjo soboto v mesecu z začetkom ob 9. uri
- mesečnega molitvenega srečanja v Veržeju vsako zadnjo nedeljo v mesecu ob 14. uri,
- župnijskih molitvenih srečanj (prvi četrtki v mesecu in prve sobote),
- tedenskih molitvenih srečanj po družinah in pri vaških znamenjih…

Člane SMZ povezuje revija Salezijanski vestnik, ki ga sprejmejo tisti molivci, ki to želijo. V vsaki številki SV je duhovna misel, ki je namenjena molivcem in molitveni nameni za vsak mesec.

Za žive in pokojne molivce se vsak mesec daruje sveta maša. Pokojne molivce pa prek SV priporočamo v molitev vsem članom združenja.

Naš naslov:
Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice, družine in mladino
Rakovniška 6, p.p. 2404,
1001 Ljubljana,
tel.  01/427 303901/427 3039

MOLITVENA NAVEZA ZA DOBRE DRUŽINE IN DUHOVNE POKLICE

Kapucinski provincialat
Mekinčeva ulica 3
1000 Ljubljana
tel.  01/542 489301/542 4893
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MOLITVENA  DRUŽINA ZA DRUŽBO JEZUSOVO

Ulica Janeza Pavla II. 9, 1000 Ljubljana.

 

 

Molitvena zveza za duhovne poklice

Print Email

MZDP naj bi bila torej veliko molitveno občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo za nove duhovniške in redovniške poklice ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na Gospodov klic že odgovorili, da bi ohranili zvestobo in stanovitnost v poklicu. 

1. Kaj je MZDP?

Temeljno poslanstvo Cerkve je, da posreduje ljudem Božje odrešenje. Za uresničenje tega poslanstva potrebuje posebne oznanjevalce, ljudi, ki jih Bog na poseben način kliče v to službo. Zato je stalna skrb Cerkve, da skrbi za zadostno število tistih, ki bi nadaljevali Kristusovo delo odrešenja in bi z daritvijo svojega življenja pospeševali rast Božjega življenja med ljudmi. K skrbi za duhovne poklice je kristjane pozval Jezus sam. Dejal je: "Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!" (Mt 9,37-38).  

V zadnjih dveh desetletjih se je v Cerkvi na Slovenskem in tudi v mariborski nadškofiji čutil vedno večji upad duhovniških in redovniških poklicev in vedno večja potreba po novih duhovnikih. Leta 1991 je bilo v mariborski nadškofiji že 43 župnij, ki niso imele več svojega stalnega duhovnika, marsikje, kjer so bili zaradi velikosti župnij prej po dva ali celo trije duhovniki, pa je ostal le en sam.

V želji, da bi tudi verniki začutili ta problem pomanjkanja duhovnih poklicev in da bi za nove duhovne poklice več molili, se je na duhovniškem svetu porodila ideja, da bi ustanovili posebno molitveno zvezo, ki bi povezala molivce mariborske nadškofije in jih spodbujala k molitvi za nove duhovne poklice in za zvestobo in svetost duhovnikov.

Tako je mariborski nadškof dr. Franc Kramberger, na veliki četrtek leta 1991 slovesno razglasil ustanovitev "Molitvene zveze za duhovne poklice" - s kratico MZDP - ter povabil vse: duhovnike in redovnike, mlade in starejše, posameznike in družine, da se tej molitveni zvezi pridružijo in vztrajno molijo za duhovne poklice. V pastirskem pismu, ki ga je izdal ob tej priložnosti, je škof Kramberger zapisal: "Duhovni poklici so spričevalo vernosti v župnijah in škofiji. Vse moramo storiti, da bo v naši škofiji spet ugodno ozračje in v naših župnijah zopet rodovitna tla za nove duhovne poklice.

Poskrbeti moramo, da bodo duhovni poklici zopet ovrednoteni v javnem življenju, v mišljenju vseh ljudi, posebej mladih. Predvsem pa imejmo pred očmi, da je vsak duhovni poklic milost ali Božji dar, za katerega je treba veliko, vztrajno in zaupno moliti. Ne samo tisti, ki jih Bog kliče v duhovništvo, ampak tudi starši, družine, župnije, vsa škofija - vsi moramo moliti!"

Zato je glavni namen MZDP ta, da spodbuja molitev za duhovne poklice ter med seboj povezuje molivce po župnijah. MZDP naj bi bila torej veliko molitveno občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo za nove duhovniške in redovniške poklice ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na Gospodov klic že odgovorili, da bi ohranili zvestobo in stanovitnost v poklicu.

2. Kdo se lahko včlani v MZDP?

V molitveno zvezo se lahko vključi vsak vernik, podobno, kot je bilo že rečeno na splošno o molitvi za duhovne poklice. Duhovnik ali laični voditelj, ki ga izberejo člani MZDP v župniji sami, vse, ki se včlanijo v molitveno zvezo, vpiše v posebno knjigo, vsak član pa dobi tudi posebno pristopno podobico, ki jo izpolni sam in jo hrani doma.

3. Pravila MZDP:

1. Vsak član MZDP zmoli vsak dan eno molitev za duhovne poklice ali očenaš, zdravamarijo in - slava Očetu z vzklikom: "Kraljica apostolov, prosi za nas!"
2. Člani se, kolikor le morejo, redno udeležujejo mesečnih molitvenih srečanj, ki jih župnije organizirajo ob prvih tednih (na prvi četrtek, prvo soboto ali na tisti, dan, ko imajo taka srečanja).
3. Vsako leto poskrbi vodstvo MZDP za vsaj eno srečanje molivcev, članov MZDP, na škofijski ravni.
4. Voditelj župnijske MZDP vzdržuje stike s škofijskim voditeljem ter mu poroča o številu članov in o delu njihove skupine.
5. Za člane MZDP opravi vsak župnik vsako leto eno sv. mašo (intencijo lahko vzame iz župnijske blagajne).
6. Člani MZDP petkrat letno dobivajo posebno glasilo "Nova rast", v katerem so razne spodbude, molitve, molitveni nameni, poročila o delu skupin in podobno.
7. MZDP ima svoj sedež v cerkvi sv. Alojzija v Mariboru. Tukaj je škof Slomšek l. 1859 ustanovil prvo lavantinsko bogoslovno semenišče in visoko bogoslovno šolo.

MZDP je postavljena pod posebno varstvo Sv. Družine.

Informacije:

Molitvena zveza za duhovne poklice
Jože Povh (voditelj)
Cesta v Rošpoh 21
2351 Kamnica
Tel: 02/ 623 12 4802/ 623 12 48
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Molitvena zveza za duhovne poklice (MZDP) nadškofije Ljubljana: Ciril-Metodov trg 4, p. 1990, 1000 Ljubljana; tel.  01/234 266401/234 2664.

Družina molivcev za duhovne poklice koprske škofije: Vilharjeva ulica 2, 6230 Postojna, tel.  05/720 46 4005/720 46 40 , GSM:  041/724 884, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Živi rožni venec

Print Email

Živi rožni venec za nove duhovne poklice in njihovo stanovitnost se imenuje molitev desetke rožnega venca, za katero se ljudje odločijo ob spoznanju, da v svetu manjka več kakor sedem milijonov novih duhovnih poklicev, in da mora biti vsak duhovni poklic od nekoga izmoljen in iztrpljen! Predvsem pa je ta molitev rožnega venca odgovor na Jezusovo naročilo: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9, 37.38; Lk 10,2).

 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda