Darovanje

Print Email

Večni Oče,
združen z Jezusom,
ki se je za nas vsega daroval,
ti darujem svoje učenje,
delo, trpljenje, premagovanje, svojo bolezen, osamljenost …
za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice,
ter za stanovitnost vseh,
ki so v duhovnih poklicih.

 

Molitev za družine

Print Email

Gospod Jezus,
ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu,
posveti naše družine po svoji navzočnosti.
Ohrani jih v miru.

Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo,
daj, da bomo v naših družinah
Boga častili in spoštovali.

Tvoja sveta družina je zgled
molitve, ljubezni in pokorščine Bogu.
Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi.

Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe,
podari vsem družinam povezanost in mir.

Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski,
ko si spremenil vodo v vino,
olajšaj trpljenje v naših družinah
in ga spremeni v veselje.

Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost,
blagoslovi naše družine:
naj nič ne loči tistih, ki jih je Bog združil.

Amen.

 

Molitev za Bogu posvečene

Print Email

Presveta Trojica,
blažena in delilka vse blaženosti,
naj bodo blaženi tvoji sinovi in hčere,
ki si jih poklicala,
naj izpovedujejo veličino tvoje ljubezni,
tvojo usmiljeno dobroto in tvojo lepoto. 

Sveti Oče, posveti sinove in hčere,
ki so se ti podarili v slavo tvojega imena.
Spremljaj jih s svojo močjo,
da bodo mogli pričevati, da izvira vse iz tebe,
edinega studenca ljubezni in svobode.
Zahvaljujemo se ti za dar posvečenega življenja,
ki v veri išče tebe in v svojem vesoljnem poslanstvu
vabi vse, naj pridejo k tebi.

Odrešenik Jezus, učlovečena Beseda,
kakor si izročil svojo obliko življenja tistim,
ki si jih poklical,
tako še naprej privlači k sebi ljudi,
ki bodo za človeštvo našega časa
zakladnice usmiljenja, napoved tvoje vrnitve
in živo znamenje dobrin prihodnjega vstajenja.
Naj jih nobena nadloga
ne loči od tebe in tvoje ljubezni!

Sveti Duh, v srca izlita Ljubezen,
ki daješ dušam milost in navdih;
večni vir življenja, ki dovršuješ
Kristusovo poslanstvo z mnogimi karizmami;
prosimo te za vse posvečene osebe.
Napolni jim srca z notranjo gotovostjo,
da so bili v naprej odbrani
za ljubezen, hvalo in služenje.

Daj jim okusiti svoje prijateljstvo,
napolni jih s svojim veseljem in svojo tolažbo,
pomagaj jim premagati težke trenutke
in z zaupanjem vstati po padcih,
naredi jih za ogledalo Božje lepote.
Daj jim poguma,
da se bodo soočili z izzivi našega časa,
in milost, da bodo nosili ljudem dobrohotnost
in človekoljubje našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

papež Janez Pavel II

 

Molitev za misijonarje

Print Email

Gospod, ozri se na svoje misijonarje:
duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,
da bi svetu oznanjevali tvojo besedo
in tvojo ljubezen.  

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
zavetje v puščavskem pesku,
senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir,
varnost pred padci.

Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.

Naj ne iščejo človeških uspehov
niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.

Tvoje božansko obličje na križu
jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.

Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči,
da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila
tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave.

Amen.

 

Molitev za diakone

Print Email

Vsemogočni Bog!
V prvem času tvoje Cerkve
so apostoli tvojega Sina
po nagibu Svetega Duha
izbrali sedem mož,
ki so bili na dobrem glasu,
da bi jim pomagali
pri vsakodnevni službi,
in bi se tako oni sami
mogli bolj posvečati molitvi
in oznanjevanju besede.

Prosimo te,
ozri se na vse diakone.
Naj bodo vzor vseh kreposti:
Polni iskrene ljubezni,
skrbni za bolnike in uboge,
v oblasti ponižni,
neomadeževano čisti
in v duhovnem življenju urejeni.
Iz njihovega življenja
naj odsevajo tvoje zapovedi,
da bodo z zgledom svoje čistosti
Božje ljudstvo privabili k posnemanju;
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Iz obrednika "Posvetitve"

 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda