Kako sodelovati?

Print Email

Moja molitev naj bo:

 • Najprej zahvala Bogu za vse, ki so že odgovorili na Božji klic.
 • Slavljenje ter poveličevanje Boga za vse, kar dela v našem osebnem življenju, v družini, v narodu… po duhovnikih, redovnikih, redovnicah in vseh drugih, ki so se popolnoma posvetili službi Bogu in ljudem.
 • Goreča prošnja, da bi Bog med nami obujal nove, svete duhovniške, redovniške in misijonske poklice.
 • Prošnja za milost, da bi poklicani, ki jih je Bog izbral, na njegov klic velikodušno odgovorili, ter ostali zvesti do konca.

V molitev stopam:

 • Z odprtostjo, razpoložljivostjo in velikodušnostjo – da Bog lahko pokliče tudi mene, ki molim ali koga mojih najbližjih: v moji družini, župniji…
 • S hvaležnostjo – za vse, kar sem v svojem življenju že prejel in še bom po ljudeh v duhovnih poklicih.
 • Z zvestobo - če molitev kakšen dan pozabim, jo naslednji dan nadomestim.

V ta namen lahko molim na različne načine:

 • Katero izmed molitev, ki je na spletni strani ali druge podobne molitve
 • Kratke vzklike (npr.: Gospod, pošlji delavce na svojo žetev! Ali: Gospod, daj nam dobre duhovne poklice!).
 • Ves rožni venec ali samo desetko, bodisi sam ali skupaj z drugimi
 • Rožni venec Božjega usmiljenja
 • Obiščem Jezusa v cerkvi ali se udeležim češčenja Najsvetejšega.
 • Se udeležim delavniške svete maše
 • Zmolim križev pot
 • Grem na romanje
 • S pesmijo, ki jo vsak dan pojem…

 V ta namen pa lahko tudi:

 • Obiščem bolnika, osamljenega ali ostarelega človeka
 • Naredim kakšno drugo dobro delo.
 • Darujem svojo bolezen, trpljenje, osamljenost, svoja premagovanja, učenje, delo… lahko s temi ali podobnimi besedami:


Večni Oče,
združen z Jezusom, 
ki se je za nas vsega daroval,
ti darujem svoje učenje,
delo, trpljenje, premagovanje, svojo bolezen, osamljenost …
za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice,
ter za stanovitnost vseh,
ki so v duhovnih poklicih.

 

Kdo lahko postane molivec za duhovne poklice?

Print Email

Pri molitvi za duhovne poklice lahko sodeluje vsak vernik, ne glede na stan, poklic ali starost. Lahko sodelujete kot posameznik ali v skupini.

Molite lahko tako otroci, kakor mladi, odrasli, bolni, ostareli, invalidi. Lahko se za to molitev odločite celotne družine, različne župnijske skupine (npr. ministranti, pevci, bralci…), ali pa že obstoječe skupine molivcev.

Seveda najprej računamo na vas: redovniki in redovnice, duhovniki, kateheti in katehistinje, člani župnijskih svetov in drugi pastoralni sodelavci.

 

 

Ali želiš postati molivec za duhovne poklice?

Print Email

»Dajte mi armado molivcev!«
Sv. Pij XI

»Delajte, zganite se, verujte, prizadevajte si, upajte, kličite k Bogu iz vsega srca in brez dvoma boste videli čudovite stvari.«
sv. Angela Merici

Ali želiš postati molivec za duhovne poklice?

 

Zakaj moliti za duhovne poklice in stanovitnost poklicanih?

Print Email

Gotovo ne zato, ker bi rajši vso odgovornost "preložili" na Boga, kakor pa animirali oziroma nekaj konkretnega naredili za rast duhovnih poklicev. Mólimo, ker se zavedamo, da novi poklici niso v prvi vrsti sad naših strategij, pobud, prizadevanj, temveč so predvsem Božji dar. Ko molimo za poklice, sledimo zgledu Kristusa, ki je "šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu" (Lk 6,12), preden je poklical k sebi, katere je sam hotel. Jezus je molil tudi za stanovitnost tistih, ki jih je poklical (prim. Lk 22,32). Tudi mi smo povabljeni, da molimo - v poslušnosti do Kristusa, ki nam naroča, da "prosimo Gospodarja žetve …" Molimo pa v veri, da bomo prejeli, in naj nič ne dvomimo… In dano
nam bo (prim. Lk 11,9)!

"Molitev namreč ni le eno izmed poljubnih sredstev za prejem daru Božjega klica, temveč je bistveno sredstvo" (CD 18,23). Zato pojdimo na kolena!

Po poklicanih Jezus danes želi nadaljevati svoje delo odrešenja, blagoslavljati male, ozdravljati bolne, učiti nevedne, spravljati grešnike in se dajati iz ljubezni.
 
Kako pa naj vse to nadaljuje, kako naj ga spoznajo, če ne bo oznanjevalcev? Če ne bo velikodušnih fantov in deklet, ki bodo pripravljeni zapustiti vse, se popolnoma predati službi Bogu in ljudem ter postati njegovi najožji sodelavci?

Molimo, ker mnogi mladi v sebi čutijo Božji klic, pa nimajo moči in poguma, da bi nanj odgovorili. Podprimo jih na poti prepoznavanja klica, razločevanja in odločanja. Toliko bolj, ker vemo, kako težka je danes mladim kakršnakoli dokončna odločitev, ne le za duhovni poklic.

Molimo, ker sicer še imamo nove maše ali redovne zaobljube, vendar le v redkih župnijah. V drugih že leta in desetletja ne, v nekaterih pa nikoli.

Molimo, ker mislimo tudi na svoje otroke, vnuke in pravnuke, da tudi v njihovem času ne bo manjkalo oznanjevalcev veselega oznanila. Vedno bolj očitno je, da "kriza poklicev" ne pretresa samo bolj ali manj oddaljenih dežel vesoljne Cerkve, temveč jo vedno bolj občutimo tudi v naši krajevni Cerkvi. Koliko župnij je v soupravljanju! Na kolikih župnijah, kjer sta bila včasih po dva duhovnika ali celo trije, je danes en sam! Redovne hiše oziroma posamezne skupnosti se zapirajo. Mnoge prošnje, naslovljene nanje, ostajajo neodgovorjene ...

Kdor torej vsaj nekoliko pozna in upošteva konkretno stanje duhovnih poklicev v naših škofijah, ne bo čakal, da nam bodo poklici kar sami padli z neba. Resno se bo vsako jutro znova vprašal: »Kaj danes lahko naredim, da bodo v naših družinah, v naši župniji, v našem narodu vzkalili, rasli in dozoreli novi duhovniški, redovniški in misijonski poklici«?

 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda