Dan odprtih vrat

Print Email

SI UPAŠ?

Na prvo postno soboto 8. marca, 2014 so kapelo šolskih sester na Strossmayerjevi ulici v Mariboru, napolnili mladi fantje in dekleta, ki so prišli na »dan odprtih vrat« za duhovne poklice, ki ga že desetletja organizira Center za duhovne poklice. Geslo letošnjega srečanja mladih je bilo drzno vprašanje »Si upaš«? Stene kapele so bile prelepljene z oblački in na njih so bila zapisana vprašanja, ki so izzivala mlade. Med mnogimi vprašanji je bilo največkrat zapisano: Ali si upaš postati duhovnik?

Skoraj sto mladih, iz vrst birmancev in ministrantov, se je letos udeležilo dneva odprtih vrat. Voditelj Centra za duhovne poklice dr. Stanislav Slatinek je vse udeležence na začetku skupnega programa prisrčno pozdravil in se posebej zahvalil večji skupini mladih iz Celjske škofije, za ljubezen do Cerkve in velik pogum, ker so si »upali« priti v Maribor. Uvodni program v kapeli je spretno povezovala Mihaela Kotar, za glasbo pa je skrbel p. Jure Ferlež OFMConv z zborom mladih pevcev. Uvodni molitvi »petih prstov«(s. Zdenka Prevolšek MS) je sledila uprizoritev življenja blaženega papeža Janeza Pavla II. Nasmejane in zelo dobro pripravljene so tri mlade uršulinke s. Urša, Andreja in Tatjana, opisale življenje mladega Karla Wojtile, od dijaških let pa vse do njegove izvolitve za papeža. Da bi svoje pripovedovanje naredile še bolj privlačno, so uporabile veliko rekvizitov, od smuči do nahrbtnika, s katerimi so hotele ilustrirati, kako je mladi Karel postal duhovnik. Skupni program je zaključil p. Milan Žvanut DJ, ki je mladim opisal, kako se v času študija medicine odločil za duhovnika. Rekel je: »Bog me je neprestano klical. Končno sem slišal njegov glas. Pridružil sem se jezuitom in tako sem našel svoj mir. Danes sem vesel duhovnik«.

Po končanem skupnem programu so se mladi fantje in dekleta razdelili v tri skupine in skupaj s svojimi voditelji odšli: fantje v bogoslovje in Slomškovo dijaško semenišče, dekleta pa so ostale kar pri Šolskih sestrah. Veselo in razigrano je bilo, ko so mladi zapuščali kapelo. Na njihovih obrazih je bil vesel nasmeh, ki je sporočal, da jim je bil všeč skupen program. Čeprav mladi niso skrivali, da so vprašanja o »Božjem klicu« zanje preveč resna in se o tem še ne sprašujejo, so s svojo otroško razigranostjo pokazali, da so kljub temu pogumni in da si upajo tudi kakšnega odraslega duhovnika ali redovnico presenetiti z vprašanjem: »Zakaj pa maš ti rad Jezusa?«

Tudi letošnji dan odprtih vrat je pokazal, da je delo za duhovne poklice drzno sejanje »božjega klica« v čista srce mladih fantov in deklet, ki še ne vedo, kaj bodo postali. Zaupamo pa lahko, da bo Gospod blagoslovil prizadevanje Centra za duhovne poklice v Mariboru in da se je tudi letos »spočel« vsaj en nov duhovni poklic za vesoljno Cerkev.

Stanislav Slatinek

 

 

Sodelavci centra za duhovne poklice

Print Email
 stanislav slatinek  joze povh stefka klemen 
Voditelj CDP 
Msgr. dr. Stanislav Slatinek 
Voditelj MZDP
 Jože Povh 
Tajnica v pisarni CDP
 s. Štefka Klemen, uršulinka 

ČLANI CENTRA ZA DUHOVNE POKLICE MARIBORSKE NADŠKOFIJE:

 • Msgr. dr. Stanislav Slatinek, voditelj CDP
 • p. Ivan Hočevar DJ, voditelj Katoliškega Centra Sinaj
 • Jože Povh, voditelj Molitvene zveze za duhovne poklice
 • Igor Novak, referent za ministrante
 • Boštjan Lenart, predstavnik župnikov
 • s. Zdenka Prevolšek, Marijina sestra
 • s. Štefka Klemen, uršulinka
 • Tadej Linasi, predstavnik škofije Celje
 • Marko Rakun, predstavnik škofije Celje
 • Boris Tibaut, predstavnik škofije Murska Sobota
 • Gregor Šemrl, predstavnik škofije Murska Sobota

DEKANIJSKI REFERENTI ZA DUHOVNE POKLICE:

 • Gabrijel Cizl, za dekanijo DRAVOGRAD – MEŽIŠKA DOLINA
 • Karel Pavlič, za dekanijo DRAVSKO POLJE
 • Igor Novak, za dekanijo JARENINA
 • Franc Mlakar, za dekanijo LENART V SLOVENSKIH GORICAH
 • Jože Povh, za dekanijo MARIBOR
 • p. Jože Osvald OFM Conv., za dekaniji PTUJ - ZAVRČ
 • Jože Motaln, za dekanijo RADLJE- VUZENICA
 • Karel Drofenik, za dekanijo SLOVENSKA BISTRICA
 • Peter Leskovar, za dekanijo SLOVENSKE KONJICE
 • Franc Linasi, za dekanijo STARI TRG
 • p. Jože Urbanija, za dekanijo VELIKA NEDELJA
 

Kaj je CDP - Center za duhovne poklice?

Print Email
CDP je ena izmed vej pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. Center je leta 1986 ustanovil mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger, pet let pozneje pa še Molitveno zvezo za duhovne poklice, ki deluje v okviru centra. CDP je organiziran tako, da ima voditelja – sedaj ga že od leta 1994 vodi dr. Stanislav Slatinek, pri delu pa mu pomaga tajnica in člani ožjega odbora CDP, ki jih za določeno obdobje imenuje g. nadškof. Širši odbor pa sestavljajo dekanijski referenti za duhovne poklice, ki so naši sodelavci na terenu.
 
Naše naloge in dejavnosti so raznovrstne:
 • V okviru CDP želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti, prednostno pa se posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.
 • Skušamo prebujati zavest, da smo vsi odgovorni za to, da v naši Cerkvi nikoli ne bi manjkalo duhovnih poklicev.
 • Prizadevamo si, da bi bil CDP zlasti za mlade prostor odkrivanja življenja kot poklicanosti, prostor spoznavanja različnih duhovnih poklicev, ter ugodna priložnost za prepoznavanje morebitne poklicanosti v duhovni poklic. Dajemo možnost za občasne pogovore ali redno spremljanje.
 • Obenem je CDP kraj načrtovanja, animiranja in povezovanja poklicne pastorale v MB nadškofiji in metropoliji.
 • Vabimo k vztrajni molitvi, organiziramo molitvena in druga srečanja, ter skrbimo za povezanost molivcev. Zanje petkrat letno pripravljamo glasilo Nova rast.
 • Na najrazličnejše načine vabimo k zavzetemu delu za poklice, dajemo konkretne pobude za poklicno pastoralo in pripravljamo potrebne materiale.
 • Ozaveščamo ljudi o stanju duhovnih poklicev
 • Se povezujemo z drugimi centri oz. komisijami za duhovne poklice na slovenski in mednarodni ravni.
 • Nekaj od tega boste našli na naših spletnih straneh
 

Beseda nadškofa dr. Franca Krambergerja

Print Email

Spletnim stranem na pot

Dr. Franc Kramberger, nadškof v pokojuNa prvem mednarodnem kongresu duhovnih poklicev, 16. decembra 1961, je papež Janez XXIII. dejal: »Vprašanje duhovnih poklicev je papeževa vsakdanja skrb, vzdih njegovih molitev in goreče hrepenenje njegove duše.« To velja tudi za vsakega škofa, pa tudi za vsakega duhovnika in vernika. Prav vsi smo dolžni skrbeti za nove duhovne poklice: škofje, duhovniki in verniki. 

1. Drugi vatikanski koncil naroča škofom naj spodbujajo in skrbijo za tesno sodelovanje vseh sil in naporov, da bi bilo duhovnih poklicev vedno dovolj. Zato naj ustanovijo posebne centre za duhovne poklice, ki naj v škofijah načrtno urejajo in vodijo pastoralno delo za pospeševanje novih duhovnih poklicev. To je tudi namen teh spletnih strani.
2. Pri delu za duhovne poklice imajo prvi in največji delež družine, ki so kakor prvo semenišče, če so prežete z duhom vere, ljubezni, pobožnosti in velikodušnosti. Oče je ravnatelj, mati pa duhovni voditelj tega »semenišča«.
3. Na drugem mestu so župnije, kjer se mladi udeležujejo verskega življenja. V župniji se ustvarja ozračje ali javno mnenje o duhovnih poklicih. Vsi, ki na kakršen koli način skrbe za vzgojo otrok in mladine, naj si prizadevajo, da bodo mogli mladi Božji klic spoznati in mu slediti.
4. Razumljivo je, da imajo za duhovne poklice pomemben delež duhovniki, redovniki in redovnice, ki naj s svojim osebnim, skromnim, delavnim in veselja polnim življenjem, kakor tudi z medsebojno duhovniško ljubeznijo in bratskim sodelovanjem vabijo srca mladine v duhovništvo in sploh duhovne poklice.
5. Posebno vlogo imajo mala in velika semenišča, ki pomagajo gojencem s posebno versko vzgojo in s primernim duhovnim vodstvom, hoditi za Odrešenikom Kristusom in velikodušno odgovoriti na njegovo vabilo: Pridi in hodi za menoj!

Naj Božji blagoslov spremlja naše delo!
Dr. Franc Kramberger, nadškof v pokoju
 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda