Beseda nadškofa dr. Franca Krambergerja

Spletnim stranem na pot

Dr. Franc Kramberger, nadškof v pokojuNa prvem mednarodnem kongresu duhovnih poklicev, 16. decembra 1961, je papež Janez XXIII. dejal: »Vprašanje duhovnih poklicev je papeževa vsakdanja skrb, vzdih njegovih molitev in goreče hrepenenje njegove duše.« To velja tudi za vsakega škofa, pa tudi za vsakega duhovnika in vernika. Prav vsi smo dolžni skrbeti za nove duhovne poklice: škofje, duhovniki in verniki. 

1. Drugi vatikanski koncil naroča škofom naj spodbujajo in skrbijo za tesno sodelovanje vseh sil in naporov, da bi bilo duhovnih poklicev vedno dovolj. Zato naj ustanovijo posebne centre za duhovne poklice, ki naj v škofijah načrtno urejajo in vodijo pastoralno delo za pospeševanje novih duhovnih poklicev. To je tudi namen teh spletnih strani.
2. Pri delu za duhovne poklice imajo prvi in največji delež družine, ki so kakor prvo semenišče, če so prežete z duhom vere, ljubezni, pobožnosti in velikodušnosti. Oče je ravnatelj, mati pa duhovni voditelj tega »semenišča«.
3. Na drugem mestu so župnije, kjer se mladi udeležujejo verskega življenja. V župniji se ustvarja ozračje ali javno mnenje o duhovnih poklicih. Vsi, ki na kakršen koli način skrbe za vzgojo otrok in mladine, naj si prizadevajo, da bodo mogli mladi Božji klic spoznati in mu slediti.
4. Razumljivo je, da imajo za duhovne poklice pomemben delež duhovniki, redovniki in redovnice, ki naj s svojim osebnim, skromnim, delavnim in veselja polnim življenjem, kakor tudi z medsebojno duhovniško ljubeznijo in bratskim sodelovanjem vabijo srca mladine v duhovništvo in sploh duhovne poklice.
5. Posebno vlogo imajo mala in velika semenišča, ki pomagajo gojencem s posebno versko vzgojo in s primernim duhovnim vodstvom, hoditi za Odrešenikom Kristusom in velikodušno odgovoriti na njegovo vabilo: Pridi in hodi za menoj!

Naj Božji blagoslov spremlja naše delo!
Dr. Franc Kramberger, nadškof v pokoju

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda