Stalni diakoni

STALNI DIAKONI

CD 106Kongregacija za katoliško vzgojo
Kongregacija za duhovščino
Cerkveni dokumenti 106
Družina, Ljubljana 1992

Dokument ima dva dela. V prvem delu so podane temeljne smernice za oblikovanje stalnih diakonov, v drugem pa pravilnik o službi in življenju stalnih diakonov. Za tiste, ki stalni diakonat že poznate, pomeni ta dokument “pomembno orientacijsko točko”, za tiste, ki vam še ni znan, pa “vabilo, da bi cenili dragocen dar Svetega Duha”. “Kakšna bo prihodnost Božje in koncilske pobude”, pa je odvisno predvsem od naših župnij, zakonskih in drugih skupnosti, pastoralnih svetov in verskih organizacij, ki to službo potrebujejo in ji zato iščejo tudi primernih nosilcev.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda