Bogu posvečeni

BRATSKO ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI

BRATSKO ŽIVLJENJE V SKUPNOSTIKongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja
Cerkveni dokumenti 57
Družina, Ljubljana 1994

Besedilo tega dokumenta predvsem razsvetljuje, ogreva in odkriva lepoto evangeljske pristnosti. Poudarja korenitost hoje za Kristusom in nakazuje globine evangeljske poti. Poleg uvoda in sklepa ima tri dele, v katerih redovno skupnost predstavi: 1. kot Božji dar, 2. kot kraj in ozračje, kjer člani postanejo bratje (sestre), 3. kot poglavitnega nosilca poslanstva.

POSVEČENO ŽIVLJENJE

POSVEČENO ŽIVLJENJEJanez Pavel II. Posinodalna apostolska spodbuda
Cerkveni dokumenti 65
Družina, Ljubljana 1996

Posinodalna apostolska spodbuda je namenjena tako škofom, duhovnikom, osebam Bogu posvečenega življenja, kakor tudi vsem vernikom, da bi ob prebiranju in premišljevanju njene vsebine na novo odkrili oz. poglobili bistvo Bogu posvečenega življenja in njegovega poslanstva v Cerkvi in svetu.

ZNOVA ZAČETI PRI KRISTUSU

ZNOVA ZAČETI PRI KRISTUSUKongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja
Cerkveni dokumenti 100
Družina, Ljubljana 2003

Dokument je dejansko nagovor, kako naj danes živimo Bogu posvečeno življenje.

ZA KRISTUSOM

ZA KRISTUSOMAnton Nadrah
Smisel posvečenega življenja
Stična 1991

Knjiga v luči vere osmisli življenje po evangeljskih svetih čistosti, uboštva in pokorščine. Obravnava predvsem nekatera vprašanja, ki zadevajo teologijo in duhovnost Bogu posvečenega življenja, in sicer pod vidikom radikalne hoje za Kristusom.

TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA

TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA Redovne skupnosti na Slovenskem
Založba Salve, Ljubljana 1996

Knjižica, ki je nastala kot sad sodelovanja vseh redovnih skupnosti, želi predstaviti skupnosti, ki si še na poseben način prizadevajo živeti le za Boga in iskati Božje kraljestvo.

SKUPNOST, KRAJ ODPUŠČANJA IN PRAZNOVANJA

SKUPNOST, KRAJ ODPUŠČANJA IN PRAZNOVANJA Jean Vanier
(1. in 2. del), Izdal župnijski urad Ljubljana Dravlje

 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda