Duhovniki

DAL VAM BOM PASTIRJEV

DAL VAM BOM PASTIRJEVJanez Pavel II.
Posinodalna apostolska spodbuda
Cerkveni dokumenti 48
Družina, Ljubljana 1992

Apostolska spodbuda nagovarja vse verujoče. Najprej duhovnike, ki v njej lahko najdejo vir navdiha za oblikovanje lastne človeške in duhovniške podobe, za utrditev identitete in za svoje pastoralno delo. Nagovarja pa tudi vernike, ki smo na nam lasten način sooblikovalci duhovnika in njegove podobe. Tako prvim kot drugim je dokument bogat pripomoček za spoznavanje in utrditev lastne človeške in krščanske poklicanosti.

DIREKTORIJ ZA SLUŽBO IN ŽIVLJENJE DUHOVNIKOV

direktorij 56 1Kongregacija za duhovščino
Cerkveni dokumenti 56
Družina, Ljubljana 1994

Direktorij prinaša »praktične temeljne smernice kot pobude za enotno delovanje«, ki jih povzema po koncilskih in pokoncilskih dokumentih o tem vprašanju. Direktorij je razdeljen na tri poglavja, ki obravnavajo: duhovnikovo identiteto, duhovniško duhovnost in nenehno oblikovanje duhovnikov.

DUHOVNIK NA PRAGU TRETJEGA TISOČLETJA

DUHOVNIK NA PRAGU TRETJEGA TISOČLETJAKongregacija za duhovščino

Cerkveni dokumenti 86
Družina, Ljubljana 2000

Dokument odpira velika in morda tudi odločilna vprašanja sodobne pastorale, kot so (nova) evangelizacija današnjega sveta, združena s pričevanjem po evangeliju, služenje človeku in svetu prek zakramentalnih znamenj in znamenj človeške bližine. Hkrati dokument ne prezre že znanih navodil za človeško, intelektualno, ascetično in duhovno rast duhovnikov v tretjem tisočletju krščanstva.

DUHOVNIK, PASTIR IN VODITELJ ŽUPNIJSKEGA OBČESTVA

DUHOVNIK, PASTIR IN VODITELJ ŽUPNIJSKEGA OBČESTVA Kongregacija za duhovščino

Cerkveni dokumenti 99
Družina, Ljubljana 2002

Dokument razlaga in poudarja predvsem teološke in pastoralne vidike poslanstva laikov in duhovnikov, torej splošnega in službenega duhovništva, temu pa dodaja še teologijo cerkvenega občestva.

DUHOVNOST ŠKOFIJSKEGA DUHOVNIKA

DUHOVNOST ŠKOFIJSKEGA DUHOVNIKA Urednik Donald B. Cozzens
Izdala Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov,
Maribor, 2004.

Knjigo je napisalo dvanajst ameriških avtorjev. Gre za različne poglede, vidike duhovnosti škofijskega duhovnika. Zaradi obsežnosti, so se v slovenski izdaji omejili na sedem poglavij. Knjiga želi biti v pomoč pri iskanju in utrjevanju duhovniške identitete.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda