Za poglobitev duhovnega življenja

Print Email

OSNOVE KRŠČANSKE DUHOVNOSTI

osnove krscanske duhovnosti1Tomaš Špidlik

Maribor: Slomškova založba, 1998

Knjiga nam preprosto in poglobljeno, iz izkušenj dvatisočletnega izročila Cerkve, teologov krščanskega Vzhoda in Zahoda, na temeljih Svetega pisma nevsiljivo in prepričljivo govori o tej duhovnosti. Vabi nas, da bi se od časa do časa ustavili na svoji življenjski poti, si poiskali prostor tišine in se zazrli v globine tega Božjega vrelca, ter zahrepeneli po čisti duhovni pijači. Knjiga naj bi postala naš vodnik na poti življenja.

MOLITI S TELESOM, DUŠO IN DUHOM: molitveni priročnik Izdal Župnijski zavod Dravlje

MOLITI S TELESOM, DUŠO IN DUHOM: molitveni priročnik Izdal Župnijski zavod DravljeIvan Platovnjak, Jože Roblek

Ljubljana 2005

Knjiga je namenjena vsem odraslim osebam, ki želijo vstopiti v molitveno življenje ali pa ga poglobiti. Prinaša veliko raznovrstnih vaj, da bi vsak lahko odkril in spoznal različne načine priprav na molitev in molitve same. Na osnovi tega bo lahko izbral tiste, ki mu bodo najbolj pomagale pri njegovi molitveni rasti.

PISMO SILU

PISMO SILU Silvano Fausti D.J.

Župnijski urad Dravlje, Ljubljana 1994

To delo živahnega tona in klene vsebine je podlaga teologije, poslanstva in pričevanja za evangelij. Razmišljanje se je porodilo iz opazovanja stvarnosti v različnih delih sveta, ki jih je avtor obiskal na številnih potovanjih.

EVHARISTIJA- Zdravilo nesmrtnosti

EVHARISTIJA- Zdravilo nesmrtnostiTomaš Špidlik

Župnijski zavod Dravlje, Ljubljana 2005

Preprosta, a vsebinsko bogata kateheza o najvišji skrivnosti naše vere. Evharistija je zakrament Kristusove osebne navzočnosti v vsem, kar obstaja, v vsem življenju in je živa navzočnost v sedanjosti in tudi v ranah zgodovine.
 

SPRAŠEVANJE VESTI - Da bi živeli kot odrešeni

SPRAŠEVANJE VESTI - Da bi živeli kot odrešeniMarko Ivan Rupnik

Župnijski zavod Dravlje,
Ljubljana 2004

Knjiga govori o ponovno najdeni vrednosti spraševanja vesti, predstavi jo kot molitev, ki jo opravljamo pred usmiljenim Bogom, kot ponovno najden očiščen bleščeč dragulj.
 

V PLAMENIH GOREČEGA GRMA

V PLAMENIH GOREČEGA GRMAMarko Ivan Rupnik

Župnijski urad Dravlje, Ljubljana 1995

Kaj je duhovno in kaj je duhovnost? Kako živeti duhovno sredi vsakdanjega dela in skrbi? Kako najti svežo duhovno in odrešujočo vsebino v življenjski drami, zmoti in celo grehu... Te in podobne dileme odpira in nanje odgovarja jezuit, slikar in profesor.

DUHOVNOST OD SPODAJ

DUHOVNOST OD SPODAJ Anselm Grün / Meinrad Dufner

Duhovnost od spodaj pomeni povzpetje k Bogu preko sestopa v resničnost lastnih slabosti, ran in meja. Prav tam, kjer smo na koncu svojih zmožnosti, postanemo odprti za Boga. V knjigi opisana duhovnost od spodaj se ukvarja s vprašanji, kaj naj storimo, če gre vse napak, kako naj shajamo z razbitinami svojega življenja in kako lahko iz tega ustvarimo nekaj novega. Anselm Grün, rojen leta 1946, je menih in ekonom benediktinske opatije Münsterschwarzach (Nemčija). Poznan je kot avtor številnih duhovnih knjig (200), kot duhovni spremljevalec in voditelj tečajev.

 

Stalni diakoni

Print Email

STALNI DIAKONI

CD 106Kongregacija za katoliško vzgojo
Kongregacija za duhovščino
Cerkveni dokumenti 106
Družina, Ljubljana 1992

Dokument ima dva dela. V prvem delu so podane temeljne smernice za oblikovanje stalnih diakonov, v drugem pa pravilnik o službi in življenju stalnih diakonov. Za tiste, ki stalni diakonat že poznate, pomeni ta dokument “pomembno orientacijsko točko”, za tiste, ki vam še ni znan, pa “vabilo, da bi cenili dragocen dar Svetega Duha”. “Kakšna bo prihodnost Božje in koncilske pobude”, pa je odvisno predvsem od naših župnij, zakonskih in drugih skupnosti, pastoralnih svetov in verskih organizacij, ki to službo potrebujejo in ji zato iščejo tudi primernih nosilcev.

 

Duhovniki

Print Email

DAL VAM BOM PASTIRJEV

DAL VAM BOM PASTIRJEVJanez Pavel II.
Posinodalna apostolska spodbuda
Cerkveni dokumenti 48
Družina, Ljubljana 1992

Apostolska spodbuda nagovarja vse verujoče. Najprej duhovnike, ki v njej lahko najdejo vir navdiha za oblikovanje lastne človeške in duhovniške podobe, za utrditev identitete in za svoje pastoralno delo. Nagovarja pa tudi vernike, ki smo na nam lasten način sooblikovalci duhovnika in njegove podobe. Tako prvim kot drugim je dokument bogat pripomoček za spoznavanje in utrditev lastne človeške in krščanske poklicanosti.

DIREKTORIJ ZA SLUŽBO IN ŽIVLJENJE DUHOVNIKOV

direktorij 56 1Kongregacija za duhovščino
Cerkveni dokumenti 56
Družina, Ljubljana 1994

Direktorij prinaša »praktične temeljne smernice kot pobude za enotno delovanje«, ki jih povzema po koncilskih in pokoncilskih dokumentih o tem vprašanju. Direktorij je razdeljen na tri poglavja, ki obravnavajo: duhovnikovo identiteto, duhovniško duhovnost in nenehno oblikovanje duhovnikov.

DUHOVNIK NA PRAGU TRETJEGA TISOČLETJA

DUHOVNIK NA PRAGU TRETJEGA TISOČLETJAKongregacija za duhovščino

Cerkveni dokumenti 86
Družina, Ljubljana 2000

Dokument odpira velika in morda tudi odločilna vprašanja sodobne pastorale, kot so (nova) evangelizacija današnjega sveta, združena s pričevanjem po evangeliju, služenje človeku in svetu prek zakramentalnih znamenj in znamenj človeške bližine. Hkrati dokument ne prezre že znanih navodil za človeško, intelektualno, ascetično in duhovno rast duhovnikov v tretjem tisočletju krščanstva.

DUHOVNIK, PASTIR IN VODITELJ ŽUPNIJSKEGA OBČESTVA

DUHOVNIK, PASTIR IN VODITELJ ŽUPNIJSKEGA OBČESTVA Kongregacija za duhovščino

Cerkveni dokumenti 99
Družina, Ljubljana 2002

Dokument razlaga in poudarja predvsem teološke in pastoralne vidike poslanstva laikov in duhovnikov, torej splošnega in službenega duhovništva, temu pa dodaja še teologijo cerkvenega občestva.

DUHOVNOST ŠKOFIJSKEGA DUHOVNIKA

DUHOVNOST ŠKOFIJSKEGA DUHOVNIKA Urednik Donald B. Cozzens
Izdala Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov,
Maribor, 2004.

Knjigo je napisalo dvanajst ameriških avtorjev. Gre za različne poglede, vidike duhovnosti škofijskega duhovnika. Zaradi obsežnosti, so se v slovenski izdaji omejili na sedem poglavij. Knjiga želi biti v pomoč pri iskanju in utrjevanju duhovniške identitete.

 

Bogu posvečeni

Print Email

BRATSKO ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI

BRATSKO ŽIVLJENJE V SKUPNOSTIKongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja
Cerkveni dokumenti 57
Družina, Ljubljana 1994

Besedilo tega dokumenta predvsem razsvetljuje, ogreva in odkriva lepoto evangeljske pristnosti. Poudarja korenitost hoje za Kristusom in nakazuje globine evangeljske poti. Poleg uvoda in sklepa ima tri dele, v katerih redovno skupnost predstavi: 1. kot Božji dar, 2. kot kraj in ozračje, kjer člani postanejo bratje (sestre), 3. kot poglavitnega nosilca poslanstva.

POSVEČENO ŽIVLJENJE

POSVEČENO ŽIVLJENJEJanez Pavel II. Posinodalna apostolska spodbuda
Cerkveni dokumenti 65
Družina, Ljubljana 1996

Posinodalna apostolska spodbuda je namenjena tako škofom, duhovnikom, osebam Bogu posvečenega življenja, kakor tudi vsem vernikom, da bi ob prebiranju in premišljevanju njene vsebine na novo odkrili oz. poglobili bistvo Bogu posvečenega življenja in njegovega poslanstva v Cerkvi in svetu.

ZNOVA ZAČETI PRI KRISTUSU

ZNOVA ZAČETI PRI KRISTUSUKongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja
Cerkveni dokumenti 100
Družina, Ljubljana 2003

Dokument je dejansko nagovor, kako naj danes živimo Bogu posvečeno življenje.

ZA KRISTUSOM

ZA KRISTUSOMAnton Nadrah
Smisel posvečenega življenja
Stična 1991

Knjiga v luči vere osmisli življenje po evangeljskih svetih čistosti, uboštva in pokorščine. Obravnava predvsem nekatera vprašanja, ki zadevajo teologijo in duhovnost Bogu posvečenega življenja, in sicer pod vidikom radikalne hoje za Kristusom.

TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA

TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA Redovne skupnosti na Slovenskem
Založba Salve, Ljubljana 1996

Knjižica, ki je nastala kot sad sodelovanja vseh redovnih skupnosti, želi predstaviti skupnosti, ki si še na poseben način prizadevajo živeti le za Boga in iskati Božje kraljestvo.

SKUPNOST, KRAJ ODPUŠČANJA IN PRAZNOVANJA

SKUPNOST, KRAJ ODPUŠČANJA IN PRAZNOVANJA Jean Vanier
(1. in 2. del), Izdal župnijski urad Ljubljana Dravlje

 

 

Poklicanost

Print Email

NOVI DUHOVNI POKLICI ZA NOVO EVROPO

NOVI DUHOVNI POKLICI ZA NOVO EVROPO Papeško delo za duhovne poklice
Cerkveni dokumenti 76 Družina, Ljubljana 1998

Dokument je sad kongresa o duhovniških poklicih in posvečenem življenju, ki je potekal v Rimu od 5. do 10. maja 1997. Dokument je naslovljen na posameznike, družine in skupine, na krajevne Cerkve in odgovorne za pastoralo duhovnih poklicev v njih. Vsak bo v njem lahko našel nekaj zase: mladi odgovor na številna vprašanja, ki jih doživljajo v letih odraščanja, odločitev in zorenja; starši in vzgojitelji zanesljivega svetovalca pri odgovorni nalogi spodbujanja in skrbi za nove duhovne poklice; že poklicani vsebino za poglobitev lastne poklicanosti; pastoralni delavci pa bogastvo misli, predlogov in metod za pastoralno delo.

Dokument v pdf obliki.

ŽIVLJENJE IZ POLNOSTI VERE

ŽIVLJENJE IZ POLNOSTI VEREAnton Štrukelj
Ljubljana 1981
Knjiga obravnava Balthasarjevo teologijo krščanskih stanov. Avtor nam v njej podrobneje predstavi konkretne možnosti evangeljske hoje za Kristusom, ki se v luči prvotnega bistva v evangeliju odpirajo tudi in prav današnjim kristjanom.
 
 
 

KRST slavje življenja

KRST slavje življenja Anselm Grün
Koper: Ognjišče 2006

Razmišljanje o krstu in o njegovih čudovitih obredih je najprej pomoč staršem pri pripravi na krst njihovih otrok. Misli, zbrane v knjigi, pa so čudovita spodbuda tudi za vse krščene, da bi razmišljali o skrivnosti svojega krsta in nenehno preverjali, kaj smo s krstom postali.

 

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda