Poklicanost

NOVI DUHOVNI POKLICI ZA NOVO EVROPO

NOVI DUHOVNI POKLICI ZA NOVO EVROPO Papeško delo za duhovne poklice
Cerkveni dokumenti 76 Družina, Ljubljana 1998

Dokument je sad kongresa o duhovniških poklicih in posvečenem življenju, ki je potekal v Rimu od 5. do 10. maja 1997. Dokument je naslovljen na posameznike, družine in skupine, na krajevne Cerkve in odgovorne za pastoralo duhovnih poklicev v njih. Vsak bo v njem lahko našel nekaj zase: mladi odgovor na številna vprašanja, ki jih doživljajo v letih odraščanja, odločitev in zorenja; starši in vzgojitelji zanesljivega svetovalca pri odgovorni nalogi spodbujanja in skrbi za nove duhovne poklice; že poklicani vsebino za poglobitev lastne poklicanosti; pastoralni delavci pa bogastvo misli, predlogov in metod za pastoralno delo.

Dokument v pdf obliki.

ŽIVLJENJE IZ POLNOSTI VERE

ŽIVLJENJE IZ POLNOSTI VEREAnton Štrukelj
Ljubljana 1981
Knjiga obravnava Balthasarjevo teologijo krščanskih stanov. Avtor nam v njej podrobneje predstavi konkretne možnosti evangeljske hoje za Kristusom, ki se v luči prvotnega bistva v evangeliju odpirajo tudi in prav današnjim kristjanom.
 
 
 

KRST slavje življenja

KRST slavje življenja Anselm Grün
Koper: Ognjišče 2006

Razmišljanje o krstu in o njegovih čudovitih obredih je najprej pomoč staršem pri pripravi na krst njihovih otrok. Misli, zbrane v knjigi, pa so čudovita spodbuda tudi za vse krščene, da bi razmišljali o skrivnosti svojega krsta in nenehno preverjali, kaj smo s krstom postali.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda