Kaj je CDP - Center za duhovne poklice?

CDP je ena izmed vej pastoralne dejavnosti mariborske nadškofije, ki se prednostno posveča vprašanju duhovnih poklicev. Center je leta 1986 ustanovil mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger, pet let pozneje pa še Molitveno zvezo za duhovne poklice, ki deluje v okviru centra. CDP je organiziran tako, da ima voditelja – sedaj ga že od leta 1994 vodi dr. Stanislav Slatinek, pri delu pa mu pomaga tajnica in člani ožjega odbora CDP, ki jih za določeno obdobje imenuje g. nadškof. Širši odbor pa sestavljajo dekanijski referenti za duhovne poklice, ki so naši sodelavci na terenu.
 
Naše naloge in dejavnosti so raznovrstne:
  • V okviru CDP želimo v našem prostoru preko osebnega stika, različne literature in medijev razširjati kulturo poklicanosti, prednostno pa se posvečamo vprašanju duhovnih poklicev.
  • Skušamo prebujati zavest, da smo vsi odgovorni za to, da v naši Cerkvi nikoli ne bi manjkalo duhovnih poklicev.
  • Prizadevamo si, da bi bil CDP zlasti za mlade prostor odkrivanja življenja kot poklicanosti, prostor spoznavanja različnih duhovnih poklicev, ter ugodna priložnost za prepoznavanje morebitne poklicanosti v duhovni poklic. Dajemo možnost za občasne pogovore ali redno spremljanje.
  • Obenem je CDP kraj načrtovanja, animiranja in povezovanja poklicne pastorale v MB nadškofiji in metropoliji.
  • Vabimo k vztrajni molitvi, organiziramo molitvena in druga srečanja, ter skrbimo za povezanost molivcev. Zanje petkrat letno pripravljamo glasilo Nova rast.
  • Na najrazličnejše načine vabimo k zavzetemu delu za poklice, dajemo konkretne pobude za poklicno pastoralo in pripravljamo potrebne materiale.
  • Ozaveščamo ljudi o stanju duhovnih poklicev
  • Se povezujemo z drugimi centri oz. komisijami za duhovne poklice na slovenski in mednarodni ravni.
  • Nekaj od tega boste našli na naših spletnih straneh

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda