Romanje k Mariji Pomagaj na Brezje

Vsako tretjo nedeljo v mesecu popoldne posamezne dekanije romajo na Brezje in molijo za duhovne poklice. Zberejo se ob 15.00 uri za molitveno uro pred Najsvetejšim, ob 16. uri pa je somaševanje.

Razpored romanj:

Leto 2018:

8. 9. Škofijski molitveni dan za duhovne poklice (pripravi dekanija Vrhnika; za spovedovanje poskrbijo duhovniki dekanije Kranj)
21. 10. Dekanija Zagorje
18. 11. Dekanija Kamnik
16. 12. Dekanija Ribnica

Vabljeni ste tudi molivci za duhovne poklice iz drugih dekanij oz. župnij.

Pridite, molimo!

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda