Romanje k Mariji Pomagaj na Brezje

Vsako tretjo nedeljo v mesecu popoldne posamezne dekanije romajo na Brezje in molijo za duhovne poklice. Zberejo se ob 15.00 uri za molitveno uro pred Najsvetejšim, ob 16. uri pa je somaševanje.

Razpored romanj:

Leto 2019:

17. 2. Tržič
17. 3. Ljubljana Center
April: odpade zaradi Velike noči
19. 5. Domžale
16. 6. Ljubljana - Šentvid
14. 9. škofijski molitveni dan za duhovne poklice (pripravi dekanija Kranj; za spovedovanje poskrbijo duhovniki dekanije Ljubljana Moste)
20. 10. Cerknica
17. 11. Litija
15. 12. Grosuplje

Vabljeni ste tudi molivci za duhovne poklice iz drugih dekanij oz. župnij.

Pridite, molimo!

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda