Vpis v bogoslovno semenišče 2017

Fantje, pozor!

Tisti, ki ste končali srednjo šolo in čutite v sebi duhovniški poklic, se pravočasno vpišite na Teološko fakulteto v Ljubljani na drugostopenjski enoviti magistrski študijski program Teologija. Sočasno pa se javite tudi svojemu (nad)škofu in vodstvu bogoslovnega semenišča v Ljubljani (velja za vse škofije).

Pripravite in prinesite s seboj:
• lastnoročno napisano prošnjo za sprejem v bogoslovje s
kratko utemeljitvijo in predstavitvijo svojega življenja
• priložite krstni list
• kopijo maturitetnega spričevala
• zdravniško spričevalo
• priporočilo domačega župnika

Tisti fantje, ki imate le poklicno maturo, morate za vpis na Teološko fakulteto narediti še dodatni maturitetni predmet in tako zadostiti vpisnim pogojem.

Bogoslovno semenišče (dr. Stanislav Slatinek), Slomškov trg 20, 2000 Maribor, tel. 059/080 461.

Informacije dobite tudi na Centru za duhovne poklice:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GSM 031/680 213

OPOGUMITE SE!
Zadnji teden v septembru bo v ljubljanskem bogoslovju za vse, ki boste letos vstopili v bogoslovje, teden medsebojnega spoznavanja in uvajanja v način življenja v bogoslovski skupnosti. Podrobnejše informacije glede vpisa na Teološko fakulteto dobite na tajništvu TEOF v Ljubljani, Poljanska cesta 4, 1001 Ljubljana, od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure po tel. 01/343 58 18.

Več informacij:
Bogoslovno semenišče (dr. Roman Starc), Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana;
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GSM 041/ 746 354

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda