Slomškovo dijaško semenišče

Kaj je Slomškovo dijaško semenišče?

Slomškovo dijaško semenišče je vzgojna ustanova, kjer bivajo fantje, ki jih povezuje vera v prijatelja Jezusa Kristusa, želja, da bi končali srednjo šolo in opravili maturo. Veseli jih medsebojno prijateljsko druženje in so odprti za možnost, da jih Bog pokliče v duhovništvo. Od leta 2012 je Slomškovo dijaško semenišče pridruženo Dijaškemu domu Antona Martina Slomška in fantje bivajo v prostorih dijaškega doma in tudi znotraj vzgojnih skupin na Vrbanski cesti 30.
Pri odločanju in urejanju skupnega življenja jim pomagata dva vzgojitelja: vzgojitelj vzgojne skupine in duhovni vzgojitelj.

Od kod so semeniščniki in koliko so še povezani z domačimi?

Prihajajo iz različnih župnij mariborske nadškofije, ter celjske in murskosoboške škofije, od Prekmurja do Koroške in Bizeljskega. S svojimi prijatelji, starši in domačimi duhovniki ostajajo precej povezani, saj se ob petkih po končanem pouku vračajo domov in so aktivno vključeni v življenje župnije.

Kako semeniščniki preživljajo svoj dan?

Semeniščniki preživijo dan podobno kot sovrstniki, ki živijo v dijaškem domu. Le ob programu imajo duhovno bogat program s sveto mašno daritvijo ob ponedeljkih in sredah zvečer, v torek, četrtek in petek zjutraj. Ob četrtkih imajo srečanje z duhovnim voditeljem.
Vključeni so v razne interesne dejavnosti v okviru Dijaškega doma in tudi sodelujejo pri ostalem programu in življenju Dijaškega doma.

Kdo lahko vstopi v semenišče?

Vsak veren fant,
ki želi zoreti v svoji osebni veri in odkriti,
če ga Bog resnično kliče v duhovništvo
ter je pripravljen na ta klic tudi odgovoriti.
Za vpis potrebuje priporočilo domačega župnika,
šolsko spričevalo končanega letnika
oz. potrdilo o vpisu v šolo - ter obilo dobre volje!
Lastnoročno napisano prošnjo za vpis mora oddati do 30. aprila.

Naš naslov:
Slomškovo dijaško semenišče
Vrbanska c.30
2000 Maribor
telefon: 059 092 500;
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dijaški dom - http://domovi.slomskov-zavod.si

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda