Molitveni maraton

za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih

Izprosimo vsaj en nov duhovni poklic v svoji župniji

Dragi maratonci!

Znano je, da skoraj povsod po svetu primanjkuje duhovnih poklicev. To je za nas izziv, spodbuda in obveza, da z zaupanjem molimo za mlade, naj se velikodušno in v še večjem številu odločajo za duhovne poklice. Kdor zanje moli, dela za prihodnost Cerkve, naroda in človeštva. Ta molitev je »tek na dolge proge«, za kar je potrebna vztrajnost in zaupanje v Božjo pomoč. To naj vas spremlja na molitvenem »maratonu« za duhovne poklice. 

dr. Franc Kramberger, nadškof

Pobuda »Molitveni maraton«, ki jo je pripravil CDP nadškofije Maribor, ima več namenov:

  1. Spodbuditi oz. poživiti molitveno zavzetost pri tistih molivcih, ki ste v ta namen molili že do sedaj.
  2. Razširiti krog molivcev ter pridobiti še nove molivce, zlasti med otroki, mladimi, starši, pa tudi med ostarelimi, bolniki …
  3. Spodbuditi zavzeto molitev v vseh župnijah, zlasti pa v tistih, kjer že dolgo ni bilo nove maše, slovesnosti redovnih zaobljub ali misijonskega poklica.
  4. Molitev bolj konkretizirati in osredotočili na to, da »izprosimo vsaj en duhovni poklic iz svoje župnije«.

V ta namen smo pripravili tudi posebne zgibanke, ki jih lahko dobite na CDP.

Kaj je molitveni maraton?

Molitveni maraton je molitvena obveza, za katero se zavestno in svobodno odloči posameznik, družina ali skupina, z namenom, da bi v svoji župniji izprosili vsaj en duhovni poklic. »Maratonec« bo torej vsak dan goreče prosil, naj Bog izbere in pokliče med mladimi v župniji, kogar sam hoče. Vztrajal bo od dneva odločitve vse do uresničitve – zato tudi maraton, tek na dolge proge.

Kdo lahko sodeluje v molitvenem maratonu?

V molitvenem maratonu lahko sodeluje vsak vernik, podobno kot  

Kako lahko sodelujemo v molitvenem maratonu?

• Molimo za mladega človeka iz naše župnije, ki ga Bog želi izbrati.
• Če molitev kakšen dan pozabimo, jo naslednji dan nadomestimo.
• Maraton traja od dne, ko ste prejeli zloženko (ali prebrali na spletni strani) in podpisali svojo odločitev, dokler v svoji župniji ne izmolite vsaj enega duhovniškega, redovniškega ali misijonskega poklica.
• Lahko pa maraton nadaljujete in izprosite še drugega, tretjega…
• V ta namen lahko molimo na različne načine
• Svojo odločitev, da bom sodeloval pri molitvenem maratonu, izrazim s temi ali podobnimi besedami:

Gospod Jezus, združen/a s teboj in tvojo nebeško Materjo Marijo jaz, ……………….. obljubim, da bom od danes dalje zavzeto molil/a za en duhovni poklic iz naše župnije.

Podpisano zgibanko namestimo na vidno mesto, da nas bo stalno spominjala na našo odločitev.

Predlagana molitev:

Oče naš,vsak dan te prosimo,
naj pride k nam tvoje kraljestvo,
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.

Po svojem Sinu Jezusu, Knezu miru,
in po naši Materi Mariji, Kraljici miru,
te iskreno prosimo:
prebudi v naši župniji dekle ali fanta,
ki bo poln Boga miru in ljubezni,
pripravljen v duhovnem poklicu
postati delavec za mir:
mir v dušah,
mir v družinah in soseskah
in mir v javnem življenju.

Oče, usliši nas, saj od tebe prihaja vsak dober dar.
Amen.

prir. po papežu Janezu Pavlu II.

Pri molitvi je navedenih le nekaj možnosti. Tako za osebno kot za skupno molitev lahko uporabite knjižice, ki so na voljo na CDP ali na Slomškovi založbi.

POZOR! 

 

недорогой wordpress хостинг
сколько сейчас время