Teden molitve za duhovne poklice

V Cerkvi na slovenskem smo se papeževi pobudi, da bi obhajali Svetovni dan molitve za duhovne poklice, zavzeto pridružili. Podobno kot v nekaterih drugih deželah smo se že od vsega začetka na ta dan pripravljali z molitveno tridnevnico. Vsako leto je bila pripravljena knjižica, ki naj bi polepšala in obogatila bogoslužje v naših župnijah. 

Ker kriza poklicev vse bolj trka tudi na vrata naše krajevne Cerkve in se zavedamo pomembnosti poklicne pastorale, pa od leta 1998 obhajamo kar teden molitve. Z njim želimo, da bi bilo po naših družinah in župnijah več, predvsem pa bolj zavzete osebne in skupne molitve v ta namen. Obenem želimo, da bi se otroci, mladi, starši in drugi člani naših družin in župnijskih skupnosti globlje srečali s skrivnostjo Božjega klica: bodisi po osebnih pričevanjih poklicanih ali pri veroučnih in drugih srečanjih. Odlično mesto pri tem spoznavanju in prepoznavanju poklicanosti imajo gotovo različne oblike duhovnih vaj, v katerih mlad človek »utihne svojim načrtom in željam«, da bi lažje prisluhnil Božjemu načrtu za njegovo življenje.

Teden molitve za duhovne poklice 2016 - 10. do 17. april 2016

01 plakat 2016»Cerkev, mati poklicev« je naslov poslanice, ki jo je sveti oče Frančišek napisal za 53. Svetovni dan molitve za duhovne poklice. V Cerkvi na Slovenskem bo njena vsebina tudi vodilo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali od 10. do 17. aprila. V poslanici nas papež vabi, da motrimo apostolsko skupnost in se zahvaljujemo za vlogo skupnosti na poti vsakega poklicanega. V tem izrednem letu usmiljenja »se veselimo, da pripadamo skupnosti Cerkve, ter ponovno odkrijmo, da se poklic kristjana, kakor tudi vsak poseben poklic rodi v okrilju Božjega ljudstva ter je dar Božjega usmiljenja!«

K razmišljanju in poglobitvi teme nam bo v pomoč knjižica, v kateri za vsak dan v tednu najdete uvod v mašo, kratek nagovor in prošnje vernikov. Ob koncu knjižice so pripravljene tri molitvene ure, ki jih lahko oblikujete v župniji z otroki 2. in 3. triade, ter z mladimi. Molitveno uro za vse najdete v prilogi glasilu molivcev Nova rast 1/2016. Na koncu knjižice je še kateheza: »Cerkev – družina mnogih«, namenjena za osnovnošolce 3. triade, na platnici knjižice pa še molitev papeža Frančiška.

BOGOSLUŽNA KNJIŽICA (PDF)
BOGOSLUŽNA KNJIŽICA (WORD)
PLAKAT (PDF)
ZGIBANKA: KAJ LAHKO STORI DRUŽINA ZA DUHOVNE POKLICE? (PDF)

Zakaj teden molitve?

Teden molitve je čas milosti za vse nas – že poklicane. Poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo prejeti dar, ter z novo gorečnostjo razdajajmo svoje življenje v služenju Bogu in ljudem. Potem pa postanimo odločni »klicarji« vernikom vseh generacij, da poživijo v sebi krstno milost in prenovijo vero v Kristusa, ki jih je poklical, da sodelujejo pri njegovem odrešenjskem poslanstvu.

Zlasti klicarji tudi mladim, da prisluhnejo Božjemu klicu ter odkrijejo in zaživijo svoje mesto v Božjem odrešenjskem načrtu, tudi v različnih duhovnih poklicih.
V nas in v vsakem verniku naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

Nekaj konkretnih predlogov za obhajanje tedna molitve v župniji:

1. Molitev je glavno sredstvo, zato bo molitev v središču tega tedna.

• V župnijskih oznanilih, na spletni strani vernikom pravočasno razložimo pomen tedna molitve, predstavimo njegovo dogajanje in jih povabimo k sodelovanju.
• Darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice.
• Oblikujmo poseben čas molitve pred Najsvetejšim. Vsak dan sodeluje ena od župnijskih skupin: otroci, birmanci, mladi, starši, katehisti, ostareli in bolni, družine, člani molitvenih oz. zakonskih skupin, Karitas…
• Vsak dan lahko molimo za določen vidik poklicanosti – za nove poklice in stanovitnost že poklicanih: za papeža, škofe in duhovnike, za diakone, za Bogu posvečene, za misijonarje in misijonarke, za bogoslovce, za novinke in novince …
• Priporočimo molitev ostarelim in bolnikom.
• Spodbudimo molitev za duhovne poklice v družinah, v župnijskih skupinah.
• Ustanovimo ali poživimo molitveno zvezo za duhovne poklice.

2. Teden »duhovnega poglabljanja« - poklicanosti

• Za razmišljanje, poglabljanje, molitev predložimo Božjo besedo o poklicanosti: v zakonskih, bibličnih, mladinskih skupinah ….
• Pripravimo katehezo o splošni in posebni poklicanosti: pri rednih srečanjih v osnovnošolskih, mladinskih, študentskih skupinah.
• O poklicanosti spregovorimo na srečanjih z ministranti, pevci, animatorji, člani ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci.
• Pripravimo srečanje za starše.
• Razdelimo zgibanko: Kaj lahko stori družina za duhovne poklice? – Dobite jo na CDP Maribor.
• V župnijo (k bogoslužju, mladinskim ali drugim srečanjem) povabimo pričevalce: starše poklicanih, duhovnika, stalnega diakona, redovnika, redovnico, semeniščnika, bogoslovca, mlade na poti poklicanosti …
• Obiščimo bogoslovje, kakšno redovno skupnost: z ministranti, pevci, animatorji, birmanci, drugimi sodelavci.
• Na lokalnih radijskih (TV) postajah, na tretjo ali četrto velikonočno nedeljo širšemu krogu poslušalcev spregovorimo o poklicanosti in namenu tedna molitve.

Molitev bo središčni vidik dogajanja tedna molitve, ne pa edini. Poklicna pastorala bo obrodila sadove, če bo celostna. Predloženih je le nekaj praktičnih spodbud in možnosti. Vsak naj izbere tisto, kar ve, da je njemu možno v danih okoliščinah. Vendar ne pozabimo: Veliko zmoremo, če hočemo!

недорогой wordpress хостинг
сколько сейчас время