Letno srečanje molivcev

Letno srečanje molivcev

Za molivce za duhovne poklice iz celotne nadškofije je vsako leto organizirano skupno srečanje. Le-to običajno poteka v Alojzijevi cerkvi v Mariboru, ki je tudi sedež molitvene zveze. Prvi del srečanja je posvečen molitvi, ki jo vodijo posamezne skupine oz. molitvene zveze iz posameznih župnij. Molitvi sledi sveta maša, nato pa bratsko oz. sestrsko srečanje pred cerkvijo.

18. aprila 2010 je v cerkvi Sv. Alojzija v Mariboru potekalo škofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice. Molitve se je udeležilo vsega skupaj okrog 200 ljudi. Oblikovale so jo molitvene skupine iz različnih župnij, člani različnih gibanj, navzoči pa so bili tudi bogoslovci iz mariborske nadškofije ter murskosoboške škofije.

Pričetek molitve je bil ob 12. uri. Trajala je vse do 17. ure.  V letu duhovnikov, smo posebno pozornost namenili molitvi za svetost in stanovitnost naših duhovnikov, ter prošnji za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Molitev je oblikovala in zavzeto vodila vsake pol ure druga molitvena skupina. Sledile so si takole: Člani Serra kluba Maribor, Združenje Marije Pomočnice Maribor, Prenova v Duhu, Molitvena skupina Sveto Rešnje Telo, neokatehumenska skupnost, Jezusova straža,  molivci iz Slovenj Gradca in Slovenske Bistrice, ter bogoslovci. Sledile so pete litanije Srca Jezusovega, nato pa sveta maša, ki jo je daroval Mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger. Pri njej so sodelovali predstavniki iz različnih župnij oz. molitvenih skupin.

Po sveti maši so bogoslovci poskrbeli za pogostitev udeležencev na cerkvenem dvorišču, kjer smo se še vsi skupaj zadržali v veselem klepetu.

NAGOVOR - nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger

Sobratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, semeniščniki, voditelji CDP, sestre redovnice, dragi bratje in sestre!

Prežeti z velikonočnim veseljem in upanjem obhajamo v duhu »leta duhovnikov« nadškofijsko srečanje molivcev za svetost in stanovitnost duhovnikov ter za nove duhovne poklice! Obhajamo ga z vero in prepričanjem, da je med nami Kristus, naš Gospod in Pastir, edini večni in veliki duhovnik, ki kliče v svojo službo mlade, ki posluša in uslišuje naše prošnje, našo molitev. On nam po apostolu Janezu pravi: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20). Tako se je zgodilo tudi tisto jutro, ko se je vstali Gospod že v tretje prikazal po vstajenju na obali Tiberijskega morja, se zaupno pogovarjal s svojimi učenci in Petra ponovno poklical, naj hodi za njim. (prim. Jn 21,19).

1. Prvo, kar vzbudi našo pozornost v današnjem evangeliju, je, da je po čudežnem ribolovu učenec, ki ga je Jezus ljubil, rekel Petru: »Gospod je!« Spoznal je vstalega Učitelja. Ko pa je Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo in se vrgel v morje, samo da bi prišel do njega (prim. Jn 21,7). – V luči vere je Janez spoznal vstalega Gospoda in v moči vere se je Peter pognal naprej, da bi dospel k njemu. Gospod je nagradil to preprosto in velikodušno vero s tem, da je apostole ljubeznivo povabil: »Pridite jest!« (Jn 21,12). Bodimo pozorni na to Jezusovo dejanje. Kako človeško jim je izkazal svoje prijateljstvo, samo da bi ga razumeli in spoznali. Prizor nam pove: Vera v Jezusa vse osvetljuje z novo lučjo in razkriva Božjo voljo glede človekove poklicanosti. Vera naredi tudi nemogoče korake! – Dà, vsak pristni duhovni poklic vzklije iz vere, raste iz vere, se krepi po veri, po živi veri, ki jo dan za dnem živimo v preprostosti in velikodušnosti, v zaupnem prijateljstvu z Gospodom. Brez vere ni duhovnika. – Nihče ne sledi tujcu, nihče ne daje svojega življenja za nekoga, ki ga ne pozna. Vera rodi poznanstvo, prijateljstvo. – Kako sveto dolžnost imajo dušni pastirji, starši, vzgojitelji, predstojniki, kateheti, da vodijo današnjo mladino h globljemu poznavanju Kristusa, k veri vanj, k prijateljstvu z njim. To je temelj duhovnih poklicev. Nihče se ne more odločiti za duhovni poklic, če ni do dna duše prežet z vero.

2. Če bi brali evangelij še par vrstic naprej, bi zvedeli, da je Gospod zahteval od Petra izpoved ljubezni. Ali me ljubiš? Ali me ljubiš bolj kakor tile? (Jn 21, 15). Ni ga vprašal: Ali si sposoben, ali si dovolj izobražen, napreden, sodoben, priljubljen, niti ali si svet, … samo eno: Ali me ljubiš bolj kakor tile? (Jn 21, 15-17). Poznamo odgovor: Dà, Gospod, ti veš, da te ljubim, da te imam rad. Vsaka poklicanost je dejanje vzajemne ljubezni, to je ljubezni Gospoda, ki kliče, in tistega, ki na klic odgovarja. Poseben velik dar Božje ljubezni je poklic, ki je na poseben način posvečen Bogu in Cerkvi, poklic za duhovništvo, za diakonat, redovno življenje, za misijonsko poslanstvo. Zato mora biti tem večja sposobnost za ljubezen v vsakem, ki ta poseben in zahteven poklic sprejme. Prav vsem: nam, ki smo že duhovniki, tistim, ki se pripravljate na duhovništvo, tistim, ki se odločate ali premišljujete, velja: Naučimo se še bolj ljubiti Gospoda, še bolj ljubiti njegovo Cerkev; ljubiti Cerkev, kakor jo je ljubil Kristus in dal zanjo sam sebe (Ef 5,25), ljubiti jo v njeni sedanji zgodovinski resničnosti. – Pravimo: Kriza in pomanjkanje duhovnih poklicev! Res je, toda prej pa obstaja kriza pomanjkanja ljubezni. Kakšna dolžnost dušnih pastirjev, staršev, vzgojiteljev, katehetov in nas vseh je, da pomagamo plemeniti in velikodušni mladini, da raste v ljubezni do Kristusa in njegove Cerkve. Nihče se ne more odločiti za duhovni poklic, če nima ljubezni do Gospoda in Cerkve. Že sv. Ciprian pravi: »Ne more imeti Boga za Očeta, kdor nima Cerkve za mater«.

3. In če bi današnji evangelij brali še par vrstic naprej, bi našli še eno presenečenje za nas. Vstali Kristus se ni bal, da bo vznemiril veselo in prijateljsko vzdušje velikonočnega prikazanja, ko je Petru napovedal trpljenje in mučeniško smrt. »Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš« (Jn 21,18). Nato pa mu je ponovil vabilo: »Hodi za menoj!« (Jn 21,19). – Tudi mi, ki molimo in prosimo za duhovne poklice, se ne bojimo odpreti oči in reči: Duhovni poklic je tudi žrtev: žrtev od prvega resnega iskanja, ki zahteva določeno odpoved: žrtev v trenutku dokončne odločitve; žrtev na dolgi poti priprave; končno žrtev, ki traja vse življenje, kajti vse naše življenje je eno samo uresničevanje poklica, ki nam ga je podaril Bog in ki smo ga s svobodnim srcem sprejeli kot svojo življenjsko dolžnost. – Pravimo: Kriza in pomanjkanje duhovnih poklicev! Dà, toda ali se ne skriva za to krizo in tem pomanjkanjem strah pred žrtvijo, pomanjkanje velikodušnosti, poguma in moči. Kaka dolžnost nas duhovnikov, staršev, vzgojiteljev, učiteljev, katehetov, da vodimo in vzgajamo mlade in druge plemenite ljudi k svobodnemu in veselemu sprejemanju žrtev. Če bo med nami čut za žrtev, bodo med nami duhovni poklici.

4. Sedaj pa naj naše premišljevanje evangelija postane molitev. Skupaj z apostoli prosimo, naj nam Gospod pomnoži vero (Lk 17,5), vero v naših družinah, posebej v tistih, iz katerih bo koga poklical v svojo službo; naj pomnoži vero med mladimi, vero v našem okolju, naši družbi, našem narodu! ~ Z besedami apostola Pavla prosimo, naj »Kristusova ljubezen« (2 Kor 5,14) v mnogih odličnih mladih in drugih plemenitih in nesebičnih ljudeh Božji klic vzbudi; naj tiste, ki v odločitvi oklevajo, ohrabri; tiste pa, ki so s svojo življenjsko izbiro že opravili, naj podpira v trajni zvestobi! ~ Prosimo, naj bomo vsi pogumni in pripravljeni kakor trpeči Kristus izpolniti ne svojo voljo, ampak Očetovo voljo, tudi če bi dopustil, da se odličnemu daru njegovega poklica pridruži še teža žrtve. On je naša moč, tolažba in zmaga. ~ Končno k tej molitvi vabimo vse ljudi, da vsaj z molitvijo sodelujejo pri tej apostolski skrbi, da vsi spoznajo vrednost, pomen in potrebo duhovnih poklicev v Cerkvi in za Cerkev, da bi se vsi čutili odgovorne za njihovo rast v naši sedanjosti.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda