Molitvena zveza za duhovne poklice

MZDP naj bi bila torej veliko molitveno občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo za nove duhovniške in redovniške poklice ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na Gospodov klic že odgovorili, da bi ohranili zvestobo in stanovitnost v poklicu. 

1. Kaj je MZDP?

Temeljno poslanstvo Cerkve je, da posreduje ljudem Božje odrešenje. Za uresničenje tega poslanstva potrebuje posebne oznanjevalce, ljudi, ki jih Bog na poseben način kliče v to službo. Zato je stalna skrb Cerkve, da skrbi za zadostno število tistih, ki bi nadaljevali Kristusovo delo odrešenja in bi z daritvijo svojega življenja pospeševali rast Božjega življenja med ljudmi. K skrbi za duhovne poklice je kristjane pozval Jezus sam. Dejal je: "Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!" (Mt 9,37-38).  

V zadnjih dveh desetletjih se je v Cerkvi na Slovenskem in tudi v mariborski nadškofiji čutil vedno večji upad duhovniških in redovniških poklicev in vedno večja potreba po novih duhovnikih. Leta 1991 je bilo v mariborski nadškofiji že 43 župnij, ki niso imele več svojega stalnega duhovnika, marsikje, kjer so bili zaradi velikosti župnij prej po dva ali celo trije duhovniki, pa je ostal le en sam.

V želji, da bi tudi verniki začutili ta problem pomanjkanja duhovnih poklicev in da bi za nove duhovne poklice več molili, se je na duhovniškem svetu porodila ideja, da bi ustanovili posebno molitveno zvezo, ki bi povezala molivce mariborske nadškofije in jih spodbujala k molitvi za nove duhovne poklice in za zvestobo in svetost duhovnikov.

Tako je mariborski nadškof dr. Franc Kramberger, na veliki četrtek leta 1991 slovesno razglasil ustanovitev "Molitvene zveze za duhovne poklice" - s kratico MZDP - ter povabil vse: duhovnike in redovnike, mlade in starejše, posameznike in družine, da se tej molitveni zvezi pridružijo in vztrajno molijo za duhovne poklice. V pastirskem pismu, ki ga je izdal ob tej priložnosti, je škof Kramberger zapisal: "Duhovni poklici so spričevalo vernosti v župnijah in škofiji. Vse moramo storiti, da bo v naši škofiji spet ugodno ozračje in v naših župnijah zopet rodovitna tla za nove duhovne poklice.

Poskrbeti moramo, da bodo duhovni poklici zopet ovrednoteni v javnem življenju, v mišljenju vseh ljudi, posebej mladih. Predvsem pa imejmo pred očmi, da je vsak duhovni poklic milost ali Božji dar, za katerega je treba veliko, vztrajno in zaupno moliti. Ne samo tisti, ki jih Bog kliče v duhovništvo, ampak tudi starši, družine, župnije, vsa škofija - vsi moramo moliti!"

Zato je glavni namen MZDP ta, da spodbuja molitev za duhovne poklice ter med seboj povezuje molivce po župnijah. MZDP naj bi bila torej veliko molitveno občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo za nove duhovniške in redovniške poklice ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na Gospodov klic že odgovorili, da bi ohranili zvestobo in stanovitnost v poklicu.

2. Kdo se lahko včlani v MZDP?

V molitveno zvezo se lahko vključi vsak vernik, podobno, kot je bilo že rečeno na splošno o molitvi za duhovne poklice. Duhovnik ali laični voditelj, ki ga izberejo člani MZDP v župniji sami, vse, ki se včlanijo v molitveno zvezo, vpiše v posebno knjigo, vsak član pa dobi tudi posebno pristopno podobico, ki jo izpolni sam in jo hrani doma.

3. Pravila MZDP:

1. Vsak član MZDP zmoli vsak dan eno molitev za duhovne poklice ali očenaš, zdravamarijo in - slava Očetu z vzklikom: "Kraljica apostolov, prosi za nas!"
2. Člani se, kolikor le morejo, redno udeležujejo mesečnih molitvenih srečanj, ki jih župnije organizirajo ob prvih tednih (na prvi četrtek, prvo soboto ali na tisti, dan, ko imajo taka srečanja).
3. Vsako leto poskrbi vodstvo MZDP za vsaj eno srečanje molivcev, članov MZDP, na škofijski ravni.
4. Voditelj župnijske MZDP vzdržuje stike s škofijskim voditeljem ter mu poroča o številu članov in o delu njihove skupine.
5. Za člane MZDP opravi vsak župnik vsako leto eno sv. mašo (intencijo lahko vzame iz župnijske blagajne).
6. Člani MZDP petkrat letno dobivajo posebno glasilo "Nova rast", v katerem so razne spodbude, molitve, molitveni nameni, poročila o delu skupin in podobno.
7. MZDP ima svoj sedež v cerkvi sv. Alojzija v Mariboru. Tukaj je škof Slomšek l. 1859 ustanovil prvo lavantinsko bogoslovno semenišče in visoko bogoslovno šolo.

MZDP je postavljena pod posebno varstvo Sv. Družine.

Informacije:

Molitvena zveza za duhovne poklice
Jože Povh (voditelj)
Cesta v Rošpoh 21
2351 Kamnica
Tel: 02/ 623 12 4802/ 623 12 48
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Molitvena zveza za duhovne poklice (MZDP) nadškofije Ljubljana: Ciril-Metodov trg 4, p. 1990, 1000 Ljubljana; tel.  01/234 266401/234 2664.

Družina molivcev za duhovne poklice koprske škofije: Vilharjeva ulica 2, 6230 Postojna, tel.  05/720 46 4005/720 46 40 , GSM:  041/724 884, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda