Molitev za družine

Gospod Jezus,
ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu,
posveti naše družine po svoji navzočnosti.
Ohrani jih v miru.

Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo,
daj, da bomo v naših družinah
Boga častili in spoštovali.

Tvoja sveta družina je zgled
molitve, ljubezni in pokorščine Bogu.
Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi.

Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe,
podari vsem družinam povezanost in mir.

Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski,
ko si spremenil vodo v vino,
olajšaj trpljenje v naših družinah
in ga spremeni v veselje.

Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost,
blagoslovi naše družine:
naj nič ne loči tistih, ki jih je Bog združil.

Amen.

недорогой wordpress хостинг
сколько сейчас время