Molitev za družine

Gospod Jezus,
ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu,
posveti naše družine po svoji navzočnosti.
Ohrani jih v miru.

Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo,
daj, da bomo v naših družinah
Boga častili in spoštovali.

Tvoja sveta družina je zgled
molitve, ljubezni in pokorščine Bogu.
Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi.

Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe,
podari vsem družinam povezanost in mir.

Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski,
ko si spremenil vodo v vino,
olajšaj trpljenje v naših družinah
in ga spremeni v veselje.

Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost,
blagoslovi naše družine:
naj nič ne loči tistih, ki jih je Bog združil.

Amen.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda