Molitev za diakone

Vsemogočni Bog!
V prvem času tvoje Cerkve
so apostoli tvojega Sina
po nagibu Svetega Duha
izbrali sedem mož,
ki so bili na dobrem glasu,
da bi jim pomagali
pri vsakodnevni službi,
in bi se tako oni sami
mogli bolj posvečati molitvi
in oznanjevanju besede.

Prosimo te,
ozri se na vse diakone.
Naj bodo vzor vseh kreposti:
Polni iskrene ljubezni,
skrbni za bolnike in uboge,
v oblasti ponižni,
neomadeževano čisti
in v duhovnem življenju urejeni.
Iz njihovega življenja
naj odsevajo tvoje zapovedi,
da bodo z zgledom svoje čistosti
Božje ljudstvo privabili k posnemanju;
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Iz obrednika "Posvetitve"

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda