Kdo lahko postane molivec za duhovne poklice?

Pri molitvi za duhovne poklice lahko sodeluje vsak vernik, ne glede na stan, poklic ali starost. Lahko sodelujete kot posameznik ali v skupini.

Molite lahko tako otroci, kakor mladi, odrasli, bolni, ostareli, invalidi. Lahko se za to molitev odločite celotne družine, različne župnijske skupine (npr. ministranti, pevci, bralci…), ali pa že obstoječe skupine molivcev.

Seveda najprej računamo na vas: redovniki in redovnice, duhovniki, kateheti in katehistinje, člani župnijskih svetov in drugi pastoralni sodelavci.

 

недорогой wordpress хостинг
сколько сейчас время