Zakramenti

Podeljevanje zakramentov

Je ena od bistvenih nalog duhovniške službe. Verni se preko obhajanja zakramentov srečujejo s samim Bogom in že na zemlji od njega prejemajo potrebne darove in milosti za življenje po veri.

Duhovnik po svoji službi more podeliti zakrament krsta, evharistije, spovedi, bolniškega maziljenja, s škofovim pooblastilom pa tudi zakrament svete birme. Zakrament mašniškega posvečenja lahko podeli samo škof. Kaj pa zakrament svetega zakona? Ta zakrament si podelita zakonca sama. Navzoči duhovnik je le priča Cerkve, ki kliče Božji blagoslov na njuno življenjsko odločitev.

недорогой wordpress хостинг
сколько сейчас время