Teden molitve za duhovne poklice - 5. do 12. maj 2019

Geslo: »OD VIDNEGA K NEVIDNEMU«

V tednu molitve naj bo živo in čim bolj zavzeto »poklicno« dogajanje predvsem v naših družinah, v župnijah, v skupinah, kjer delujemo ... Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo poklicanost, pričujmo in vabímo k pričevanju življenja, poskrbímo za poglobljeno katehezo ... Naša zavzetost za nove duhovniške diakonske, redovniške in misijonarske poklice naj postane nalezljiva!

Pri oblikovanju bogoslužja nam bo v pomoč knjižica.

V njej je na začetku objavljena poslanica papeža Frančiška za 56. Svetovni dan molitve za duhovne poklice, z naslovom: »Pogumno tvegati za Božjo obljubo«. V poslanici papež spregovori, kako nas Gospodov klic naredi za nosilce neke obljube in hkrati zahteva pogum in tveganje.

2019 Poslanica svetega očeta za 56. svetovni dan molitve

V nadaljevanju pa v knjižici najdete nagovor za tretjo in četrto velikonočno nedeljo, za vsak dan v tednu pa uvod v mašo in prošnje vernikov. Ob koncu knjižice sta pripravljeni dve molitveni uri: za otroke in za odrasle, ter osnutek kateheze o duhovnih poklicih in molitev za duhovne poklice.

PRENOS:

 1. Knjižica za Teden molitve 2019
 2. Plakat za teden molitve 2019

Zakaj teden molitve?

Teden molitve je čas milosti za vse nas – že poklicane. Poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo prejeti dar, ter z novo gorečnostjo razdajajmo svoje življenje v služenju Bogu in ljudem. Potem pa postanimo odločni »klicarji« vernikom vseh generacij, da poživijo v sebi krstno milost in prenovijo vero v Kristusa, ki jih je poklical, da sodelujejo pri njegovem odrešenjskem poslanstvu. Zlasti klicarji tudi mladim, da prisluhnejo Božjemu klicu ter odkrijejo in zaživijo svoje mesto v Božjem odrešenjskem načrtu, tudi v različnih duhovnih poklicih.

V nas in v vsakem verniku naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

Nekaj konkretnih predlogov za obhajanje tedna molitve v župniji:

 1. Molitev je glavno sredstvo, zato bo molitev v središču tega tedna.
 • V župnijskih oznanilih, na spletni strani vernikom pravočasno razložimo pomen tedna molitve, predstavimo njegovo dogajanje in jih povabimo k sodelovanju.
 • Darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice.
 • Oblikujmo poseben čas molitve pred Najsvetejšim. Vsak dan sodeluje ena od župnijskih skupin: otroci, birmanci, mladi, starši, katehisti, ostareli in bolni, družine, člani molitvenih oz. zakonskih skupin, Karitas…
 • Vsak dan lahko molimo za določen vidik poklicanosti – za nove poklice in stanovitnost že poklicanih: za papeža, škofe in duhovnike, za diakone, za Bogu posvečene, za misijonarje in misijonarke, za bogoslovce, za novinke in novince …
 • Priporočimo molitev ostarelim in bolnikom.
 • Spodbudimo molitev za duhovne poklice v družinah, v župnijskih skupinah.
 • Ustanovimo ali poživimo molitveno zvezo za duhovne poklice.
 1. Teden »duhovnega poglabljanja« - poklicanosti
 • Za razmišljanje, poglabljanje, molitev predložimo Božjo besedo o poklicanosti: v zakonskih, bibličnih, mladinskih skupinah ….
 • Pripravimo katehezo o splošni in posebni poklicanosti: pri rednih srečanjih v osnovnošolskih, mladinskih, študentskih skupinah.
 • O poklicanosti spregovorimo na srečanjih z ministranti, pevci, animatorji, člani ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci.
 • Pripravimo srečanje za starše.
 • Razdelimo zgibanko: Kaj lahko stori družina za duhovne poklice? – Dobite jo na CDP Maribor.
 • V župnijo (k bogoslužju, mladinskim ali drugim srečanjem) povabimo pričevalce: starše poklicanih, duhovnika, stalnega diakona, redovnika, redovnico, semeniščnika, bogoslovca, mlade na poti poklicanosti …
 • Obiščimo bogoslovje, kakšno redovno skupnost: z ministranti, pevci, animatorji, birmanci, drugimi sodelavci.
 • Na lokalnih radijskih (TV) postajah, na tretjo ali četrto velikonočno nedeljo širšemu krogu poslušalcev spregovorimo o poklicanosti in namenu tedna molitve.

Molitev bo središčni vidik dogajanja tedna molitve, ne pa edini. Poklicna pastorala bo obrodila sadove, če bo celostna. Predloženih je le nekaj praktičnih spodbud in možnosti. Vsak naj izbere tisto, kar ve, da je njemu možno v danih okoliščinah. Vendar ne pozabimo: Veliko zmoremo, če hočemo!

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top