Letno srečanje molivcev za duhovne poklice Nadškofije Maribor

Za molivce za duhovne poklice iz nadškofije Maribor je vsako leto na tretjo velikonočno nedeljo – ob začetku tedna molitve za duhovne poklice - organizirano t.i. »letno« srečanje molivcev. Le-to je v začetku potekalo v Alojzijevi cerkvi v Mariboru, zadnja leta pa kar v Slomškovi stolnici. Prvi del srečanja je posvečen molitvi: zahvali in prošnji za nove duhovniške, diakonske, redovniške in misijonske poklice, ter za svetost in stanovitnost vseh poklicanih. Molitev vodijo različne skupine oz. molitvene zveze iz posameznih župnij, redovne skupnosti in člani gibanj. Višek srečanja je sveta maša, pri kateri prav tako sodelujejo različni molivci. Sveti maši sledi agape ter bratsko oz. sestrsko srečanje na dvorišču stolnega župnišča. Zadnji del pa poteka v prostorih stolnega župnišča. Vsakokrat je pripravljen poseben program, ki molivcem omogoča srečanje s poklicanimi: bogoslovci, redovniki, redovnicami, stalnimi diakoni ... obenem pa je priložnost, da se molivci med sabo bolj spoznajo, povežejo in si izmenjajo dobre in uspele prakse.

LETNO SREČANJE MOLIVCEV NADŠKOFIJE MARIBOR

bo letos potekalo v nedeljo, 5. maja 2019

v Slomškovi stolnici.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top