Biti v svetu, a ne od sveta, je ena od glavnih oznak in poslanstvo svetnih ustanov.

Mnogotera občestva v zgodovini Cerkve so poskušala v vsej radikalnosti živeti evangeljsko hojo za Kristusom sredi sveta. To so bili nekakšni predhodniki nove življenjske oblike svetnih ustanov, ki jih je kasneje, leta 1947, Cerkev pravno priznala z apostolsko konstitucijo Provida Mater Ecclesia papeža Pija XII.

Sociološko gledano so člani svetnih ustanov laiki, teološko gledano pa so najbolj sorodni stanu evangeljskih svetov. Zaradi tega svojevrstnega položaja gradijo most med redovniki in laiki.

Smisel svetnih ustanov je v hoji za Kristusom po poti evangeljskih svetov sredi sveta, kar je temelj njihovega življenja in delovanja. Za mnoge nerazumljiva pot, a hkrati »prijeten vonj Kristusov« za tiste, ki se jih je dotaknila milost. Po svoji naravi delujejo tiho in neopazno, vendar s pomočjo poklica, ki ga opravljajo, posvečujejo življenje od znotraj. Od Boga so izbrani, da se dajo na voljo Cerkvi in da je po njih Kristusova Cerkev navzoča v svetu.
Ko se trudijo, da kot duhovno močni ljudje po svojih najboljših močeh živijo evangelij, tudi drugim ljudem krepijo zaupanje, da lahko sredi svetnega vrveža pričujejo s svojim celovitim krščanstvom. Moč za tako poslanstvo najdejo v globoko duhovnem življenju in nenehni skrbi za vzgojo in izobraževanje znotraj skupnosti.

Vse to na kratko povzema misel papeža Pavla VI. na mednarodnem kongresu svetnih ustanov leta 1972: »Vaša oblika posvetitve je nova in izvirna. Navdihnil jo je Sveti Duh, da bi jo živele sredi zemeljskih stvarnosti in da bi v človeške in časne vrednote vnašale moč evangeljskih svetov, to je božjih in večnih vrednot.«

Kdaj, kje, kako
se tebi razodelo je nebo?

Kdaj si začula božji klic,
klic: »V samostan!«?
Ob mehkem dihu majniških cvetlic?
Ko vonj kresnic je trosil dan?
Je pel ti cvet žarečih rož, d
a Večnemu nevesta boš?

Kdaj? Kje? Kako?

Le hrani blaženo skrivnost
zase in svojega Boga
v globini čistega srca!
Ti veš, vem jaz,
da vse dari sveta presega to,
kar z božjim zvanjem nama dalo je nebo.

Ob tej pesmi M. Elizabete, O.S.Urs., sem tudi sebi postavila vprašanje in si poskušala odgovoriti:

V svojem otroštvu nisem premišljevala o duhovnem poklicu. Le neka pridiga me je tedaj nagovorila in vznemirila. Pa sem dovolila, da je vse zbledelo. Celo vesela sem bila. Zorela sem ob vsem, kar sem prejela v domači družini in župniji, predvsem v Frančiškovem svetnem redu in pri delu z bolniki. V miru sem živela vse do poznih 20. let, ko me je začelo vznemirjati, kaj bom s seboj. Spoznala sem, sama ne vem kako, da zakonsko življenje ni moj poklic. Ob katehetski šoli sem iskala, kako naj odgovorim Bogu, ki me je vse jasneje klical v posvečeno življenje. V katerem samostanu naj vršim svoje poslanstvo? Počutila sem se, kot da samo meni nebo noče dati odgovora. Zmanjkovalo mi je potrpežljivosti. In končno mir ob spoznanju, da mi bo Gospod prišel naproti, če le iskreno iščem njegovo voljo.

Na koncu trnjeve poti je prišel čas odločitve. Nisem več tehtala razlogov za in proti. Ob sestrah Male Frančiškove družine sem našla izpolnitev. Da, tu je moje mesto! Gospod, hvala! Nastopil je neskončni mir. In znotraj tega miru sem z veseljem sprejemala boje kot dar Ljubezni, skupaj z učiteljico-magistro in sestrami, ki so me spremljale. Ob njih je rasla gotovost, da sem na pravi poti. Obdobje priprave na prve zaobljube je trajalo 3 leta, po 10 letih pa sem imela večne zaobljube. To je bil milostni čas. Veselim se svojega poslanstva sredi sveta v svetni ustanovi Mala Frančiškova družina. Poleg vsakodnevne službe v pisarni sem vključena v delo župnije. Trudim se dajati na voljo svoje moči v duhu služenja.

 V celici svoje duše poskušam ohraniti mir in veselje tudi v okolju, ki popolnoma drugače razmišlja. Pomaga mi zavest, da me skupnost pošilja in spremlja z molitvijo. Moč črpam iz evharistije, nenehnega zaupljivega odnosa z Bogom, iz duhovnih obnov in srečanj s sestrami v Ljubljani v Šiški. Sicer smo razkropljene vsaka v svojem kraju. Da, sestra mora znati živeti sama in v skupnosti. Duhovni poklic je Božji dar za posameznika in za vso Cerkev. Bogu sem hvaležna za milostni dar izvolitve, ki zahteva velikodušen odgovor ljubezni. Iskreno molim za vse mlade iskalce, da bi na božji klic pogumno odgovorili z odločitvijo za zakonsko ali posvečeno življenje.

s. Nada Leban, MFD

Redovništvo je nekaj bistvenega

Tudi danes nastajajo nove redovne skupnosti. Glavne značilnosti teh skupnosti so: gorečnost, velik apostolski dinamizem, volja oznanjevanja, evangelizacije in, kar zadeva osebno življenje in skupnost, strogost. Ampak sprejeta, hotena. Mladi hočejo disciplino, v nasprotju s tem, da bi vsak delal po svoje. 

Določen mora biti čas za molitev, ne pa, da greš v kapelo, če se ti zahoče, sicer pa ne. Za molitev je določen čas in takrat so vsi v cerkvi. Je spoštovanje dnevnega reda, ko so vsi, na primer, pri kosilu, ne pa, da vsak pride, kadar hoče. So skromni glede obleke in hrane … Mladi se ne odločajo za tiste redove, ki so razpuščeni, brez discipline, ampak za nove redove, ki živijo in hočejo disciplino. Tam, kjer je svetost, so poklici. Kjer ni svetosti, pa je kriza. Petdeset odstotkov vzrokov za krizo poklicev je znotraj redovnih skupnosti. V zadnjih štiridesetih letih so redovne skupnosti spremenile svoje konstitucije, imele so odlične duhovne in apostolske programe, se posodobile v strukturah in hišah, ampak, kaj je manjkalo? Močna notranja prenova: niso dosegle tiste stopnje svetosti, h kateri so poklicane in so jo Bogu obljubile. Kjer je svetost, tam so poklici. Ali pa: kjer so svetniki, tam so poklici. Kjer ni svetnikov, kjer ni junaške svetosti, tam je kriza poklicev.

Po čem se prepozna svetost? To se čuti že od daleč. Pri redovnikih in redovnicah takoj vidiš, ali je človek predan. Predanost pomeni: ta človek je že svoboden, že ni več v skrbeh zase, že ne živi zase, se ne muči sam s seboj. Že je prešel v kraljestvo svobode, je že z Bogom, Bog ga je osvobodil in ga napolnil z notranjim mirom in radostjo. Svetost je v tem: »Kdor izgubi svoje življenje … ga bo našel« (Mt 16,25). Ti ljudje so že izgubili svoje življenje in so našli neprimerno boljše, bolj polno, globlje, močnejše življenje, in to se vidi. Morali bi narediti več reda v redovništvu; dati nov impulz, novo vitalnost, nov dinamizem redovnikom in redovnicam v katoliški Cerkvi. Veste, ko je redovništvo močno in zdravo, je močna in zdrava tudi Cerkev. Če pa sta v redovništvu anarhija in mlačnost, je tudi v Cerkvi nekaj narobe. Kajti redovništvo je vendarle udarna moč, prva linija Cerkve, ki oznanja, ki osvaja … Če je ta udarna moč Cerkve dobra, če je na mestu, velja to tudi za Cerkev. To je ena izmed bistvenih stvari …

(Kardinal dr. Franc Rode, Prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, v 6. in 10. številki tednika Družine, leto 2006)

Redovnikov včasih ni bilo, bili so menihi. Vzhodna Cerkev je poznala horizontalno in vertikalno hierarhijo. Cerkvena urejenost je horizontalna in sega čez ves prostor in čas. Duhovno pa vsi rastemo navzgor, v meništvo, vsi moramo postajati menihi. Menihi so zadnja vertikalna stopnja, kajti menih je tisti, ki zre Božje obličje, ki živi z Bogom in že na tem svetu kaže, kako se živi samo zaradi Boga. To je simbolična prerokba novega časa. Redovniki dejansko najdemo svoj temelj v tej resničnosti. Če pa se omejimo zgolj na to, da nekaj delamo, bomo v kratkem času vsi izumrli. Če redovništvo nima moči v tem, da je simbol v pravem in najbolj čistem teološkem pomenu besede, potem ne vem, kje še lahko najde svoj smisel. Naj ponazorim s primerom: redovni bratje so izraz najbolj čistega redovniškega življenja, kajti vsi drugi dobijo vsaj malo tolažbe, ko pridigajo, poučujejo ... Pri bratu pa se vidi, ali gre za čisto redovništvo ali ne. In danes bratov ni. Podobno velja za redovnice, ki so v nekem smislu najbolj izkristaliziran izraz vere v Cerkvi. Če jih ni, nam to lahko veliko pove. Izgubljamo vero.  

(P. Marko Rupnik v Stični, junij 2005: O redovništvu)

p. dr. Andrej Šegula, minorit

»Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje (sestre) prebivajo skupaj!«

»Ljubezen, ki nas združuje, izvira iz občestva Očeta, Sina in Duha, ki v nas prebivajo.«

Bratsko življenje je prednostni kraj za razbiranje in sprejem božje volje in skupno hojo v edinosti duha in srca. Pokorščina, ki jo poživlja ljubezen, zedinja člane ustanove v istem pričevanju in istem poslanstvu, čeprav ob različnosti darov in spoštovanju posebnosti posameznikov. V bratstvu, ki ga vodi Sveti Duh, vsakdo stopa z drugim v dragocen dialog, da bi odkril Očetovo voljo, vsi pa priznavajo tistemu, ki predseduje, izraz božjega očetovstva in izvrševanje oblasti, ki jo je prejel od Boga, da bi služil razločevanju in skupnosti.

Molitveno bogoslužje nas pridružuje češčenju, hvalnici in goreči prošnji Jezusa Kristusa

Duhovno življenje mora biti torej v načrtu družin posvečenega življenja na prvem mestu, tako da se vsaka ustanova in vsaka skupnost predstavi kot šola resnične evangeljske duhovnosti. Od te prednostne odločitve, ki se razvija v osebni in skupnostni zavzetosti, je odvisna apostolska rodovitnost, velikodušnost v ljubezni do ubogih in sama poklicna privlačnost za nove rodove. Prav duhovna kakovost posvečenega življenja lahko pretrese ljudi našega časa, ker tudi njih žeja po absolutnih vrednotah, tako se spremeni v občudovanja vredno pričevanje.  

Duhovno življenje naj bi se krepilo ob izvirih solidne in globoke duhovnosti. Gre za zahtevo, ki je zapisana v samo bistvo posvečenega življenja. Tisti, ki zaobljubi evangeljske svete, mora namreč tako kot vsak drug krščeni z vsemi svojimi močmi težiti k popolnosti ljubezni, le da ga k temu priganjajo še bolj nujni razlogi. Gre za dolžnost, na katero spominjajo številni zgledi svetih ustanoviteljev in ustanoviteljic in toliko posvečenih oseb, ki so pričevale za zvestobo Kristusu vse do mučeništva.

 Težiti k svetosti – to je višek vsakega posvečenega življenja. Izhodišče tega programa je v tem, da vse zapustimo zaradi Kristusa in ga cenimo bolj kot vse stvari, da bi mogli biti v polnosti soudeleženi pri njegovi velikonočni skrivnosti. To je dobro razumel sv. Pavel, ko je vzkliknil: »Za izgubo imam vse v primeri z vzvišenostjo spoznanja Kristusa Jezusa (…) Gre za to, da spoznam njega in moč njegovega vstajenja (Flp 3,8-10). To je pot, ki so jo že od samega začetka zaznamovali apostoli, kakor sporoča krščansko izročilo na Vzhodu in Zahodu: » Tisti, ki dandanes hodijo za Jezusom in vse zapustijo zaradi njega, spominjajo na apostole, ki so odgovorili na njegov klic in se odpovedali vsemu drugemu. Zato izročilo običajno označuje redovno življenje kot apostolski način življenja« (Janez Pavel II., govor pri splošni avdienci (8. februar 1995), 2: OR, 9. februar 1995,4).

Duhovno življenje mora biti torej v načrtu družin posvečenega življenja na prvem mestu, tako da se vsaka ustanova in vsaka skupnost predstavi kot šola resnične evangeljske duhovnosti. Od te prednostne odločitve, ki se razvija v osebni in skupnostni zavzetosti, je odvisna apostolska rodovitnost, velikodušnost v ljubezni do ubogih in sama poklicna privlačnost za nove rodove. Prav duhovna kakovost posvečenega življenja lahko pretrese ljudi našega časa, ker tudi njih žeja po absolutnih vrednotah, tako se spremeni v občudovanja vredno pričevanje.

Popolnoma posvečeni Bogu

V svobodi in ljubezni odgovorimo na Božji klic, ter se popolnoma posvetimo Njemu in njegovemu načrtu odrešenja.

Z zaobljubo čistosti, uboštva in pokorščine želimo živeti obliko življenja, kakršno je živel Jezus in njegova deviška mati Marija.

Vse oblike redovništva imajo skupno – hojo za Kristusom, ki se največkrat kaže v življenju po zaobljubah. Ko dokument Posvečeno življenje govori o zaobljubah, govori o izzivih. Pravi, da so to večni izzivi, ki jih sodobna družba vsaj v nekaterih delih sveta izraža v novih in morda bolj korenitih oblikah. Zadevajo neposredno evangeljske svete čistosti, uboštva in pokorščine. Odločitev za te svete nikakor ne predpostavlja osiromašenja pristno človeških vrednot, pač pa se kaže kot njihovo preoblikovanje. Evangeljskih svetov ne smemo jemati kot zanikanje vrednot, ki jih vsebuje spolnost, upravičena želja po razpolaganju z gmotnimi dobrinami in samostojno odločanje o sebi. Ti nagibi so, kolikor so utemeljeni v naravi, sami v sebi dobri. Ustvarjeni človek pa, ki je oslabljen zaradi izvirnega greha, je v nevarnosti, da jih udejanji na prestopniški način. Zaobljuba čistosti, uboštva in pokorščine postaja opomin, naj ne podcenjujemo ran, ki jih je povzročil izvirni greh. Tako tisti, ki sledijo evangeljskim svetom, iščejo lastno svetost, obenem pa predlagajo tako rekoč »duhovno terapijo« za človeštvo, ker zavračajo malikovanje ustvarjenega in delajo živega Boga na nek način vidnega.

ZAOBLJUBA ČISTOSTI

Prvi izziv izhaja iz hedonistične kulture, ki spolnost odvezuje od vsake moralne norme in jo često omeji na igro in potrošnjo, ob tem pa v zavezništvu s sredstvi družbenega obveščanja dopušča malikovanje nagona. Odgovor posvečenega življenja je predvsem v veselem sprejetju popolne čistosti, ki pričuje, kako močna je Božja ljubezen v šibkosti človeškega stanja. Posvečena oseba trdi, da tisto, o čemer mnogi ljudje mislijo, da je nemogoče, postane z milostjo Gospoda Jezusa mogoče, in da pristno osvobaja. V Kristusu je mogoče ljubiti Boga z vsem srcem, s tem da ga postavimo nad vsako drugo ljubezen, in tako je mogoče z Božjo svobodo ljubiti tudi vse, kar je ustvarjeno! To pričevanje je danes bolj kot kdajkoli potrebno, zlasti ker ga naš svet tako težko razume.

ZAOBLJUBA UBOŠTVA

Drugi današnji močan izziv je izziv materializma, ki hlepi po imetju in se ne meni za zahteve in trpljenje najšibkejših. Ni mu mar niti ravnovesje naravnih virov. Odgovor posvečenega življenja je v zaobljubi evangeljskega uboštva, ki se jo živi v različnih oblikah, pogosto pa jo spremlja skrb za rast solidarnosti in dobrodelnosti. Resnično, evangeljsko uboštvo je vrednota sama v sebi, še preden postane služenje ubogim, saj s posnemanjem ubogega Kristusa spominja na prvi blagor. Njegova prva naloga je namreč pričati za Boga kot pravo bogastvo človeškega srca. In prav zato tako močno napada malikovanje mamona, saj je kot preroški klic v družbi, ki marsikje na svetu, kjer vlada blagostanje, tvega, da bo izgubila čut za pravo mero in sam pomen stvari. Od posvečenih oseb se zahteva obnovljeno in silovito evangeljsko pričevanje za odpoved in treznost.

ZAOBLJUBA POKORŠČINE

Tretji izziv izhaja iz tistega pojmovanja svobode, ki odteguje to temeljno človeško predanost njenemu konstitutivnemu odnosu z resnico in moralno normo. V resnici je kultura svobode pristna vrednota, notranje povezana s spoštovanjem človekove osebe. Učinkovit odgovor na takšno stanje je pokorščina, po kateri se razpozna posvečeno življenje. Ta še posebno živo kaže na Kristusovo pokorščino Očetu. Izhajajoč iz Kristusove skrivnosti, pričuje, da ni protislovja med pokorščino in svobodo. Dejansko Sinovo stališče razkriva skrivnost človeške svobode in jo kaže kot pot in rast k resnični svobodi. To pričevanje posvečenih oseb privzema v redovnem življenju poseben pomen tudi zaradi skupnostne razsežnosti, s katero je zaznamovano. Bratsko življenje je prednostni kraj za razbiranje in sprejem Božje volje in skupno hojo v edinosti duha in srca. Pokorščina, ki jo poživlja ljubezen, zedinja člane ustanove v istem pričevanju in istem poslanstvu, čeprav ob različnosti darov in spoštovanju posebnosti posameznikov.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top