Duhovnik je poklican izmed ljudi, za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Zato je naslednja bistvena lastnost duhovniškega poklica služenje ali karitas.

Kakor Jezus ni prišel na svet, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel (prim. Mr 10,45), tako tudi duhovnik. Duhovniku je sicer zaupano vodenje krščanske skupnosti – župnije, toda tega vodstva ne izvršuje z gospodovanjem in oblastjo, ampak po vzoru Jezusa – Dobrega pastirja, z ljubeznijo in služenjem.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top