Da, tako govori Gospod Bog:
Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce
in jih poiskal.

Kakor pastir išče svojo čredo,
ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce
in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile
oblačnega in temačnega dne.

Odpeljal jih bom izmed ljudstev,
jih zbral iz dežel
in pripeljal na njihovo zemljo.

Pasel jih bom po Izraelovih gorah,
po dolinah in po vseh naseljih v deželi.

Na dobri paši jih bom pasel,
na Izraelovih gorskih višinah
bodo njihovi pašniki.

Tam bodo poležavale na lepem pašniku;
imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Sam bom pasel svoje ovce
in sam jim bom dajal počitek,
govori Gospod Bog.

Izgubljene bom poiskal,
razgnane pripeljal nazaj,
polomljene obvezal,
bolne okrepčal,
rejene in krepke obvaroval.
Pasel jih bom, kakor je prav.
(Ezek 34, 11-16)  

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top