Letno srečanje molivcev za duhovne poklice Nadškofije Maribor

Za molivce za duhovne poklice iz nadškofije Maribor je vsako leto na tretjo velikonočno nedeljo – ob začetku tedna molitve za duhovne poklice - organizirano t.i. »letno« srečanje molivcev. Le-to je v začetku potekalo v Alojzijevi cerkvi v Mariboru, zadnja leta pa kar v Slomškovi stolnici. Prvi del srečanja je posvečen molitvi: zahvali in prošnji za nove duhovniške, diakonske, redovniške in misijonske poklice, ter za svetost in stanovitnost vseh poklicanih. Molitev vodijo različne skupine oz. molitvene zveze iz posameznih župnij, redovne skupnosti in člani gibanj. Višek srečanja je sveta maša, pri kateri prav tako sodelujejo različni molivci. Sveti maši sledi agape ter bratsko oz. sestrsko srečanje na dvorišču stolnega župnišča. Zadnji del pa poteka v prostorih stolnega župnišča. Vsakokrat je pripravljen poseben program, ki molivcem omogoča srečanje s poklicanimi: bogoslovci, redovniki, redovnicami, stalnimi diakoni ... obenem pa je priložnost, da se molivci med sabo bolj spoznajo, povežejo in si izmenjajo dobre in uspele prakse.

LETNO SREČANJE MOLIVCEV NADŠKOFIJE MARIBOR

bo letos potekalo v nedeljo, 5. maja 2019

v Slomškovi stolnici.

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA

Tisti, ki se ji pridružijo so v molitvi povezani z vsemi misijonarji po vsem svetu. Skupaj s člani misijonske molitvene zveze prosijo za Božji blagoslov v misijonih in se zanj zahvaljujejo.

Misijonsko molitveno zvezo je začel msgr. mag. Anton Pačnik leta 1999. Molitvena zveza dobiva vsak dan nove člane in se širi po slovenskem prostoru in zunaj naših meja. Ta družina molivcev šteje danes že več kot 1400 članov vseh starosti. Tako mladi kot starejši so zvesti člani in vsak dan darujejo molitev in trpljenje za misijone. Tudi misijonarji radi poudarijo, da je molitev izredno pomembna in jim pomaga pri njihovem misijonskem poslanstvu.

Z veseljem nadaljujem to plemenito poslanstvo in se Bogu in Mariji zahvaljujem za vsakega novega člana. Vedno pa mi prihaja v ospredje Pavlova misel, da je potrebno vedno moliti in se ne naveličati. To naj velja kot vodilo za vse člane Misijonske molitvene zveze, da imajo v ospredju molitve številne potrebe naših misijonarjev. To se pokaže tudi na našem rednem srečanju vsako leto po župnijah, v nabirkah, botrstvu in redni molitvi rožnega venca. Pri tem pa številno družino izročam v varstvo zavetnici Misijonske molitvene zveze in misijonarjev, sv. Tereziji Deteta Jezusa in prosim za nove člane, nove misijonske poklice, ker je misijonsko polje veliko, delavcev pa malo. Vesel bom, da se zvezi pridružiš tudi ti …

Jožef Lipovšek, voditelj MMZ, Vir: splet Misijonskega središča Slovenije

Več: http://www.missio.si/mmz

 

MOLITVENA NAVEZA ZA DOBRE DRUŽINE IN DUHOVNE POKLICE

Kapucinski provincialat
Mekinčeva ulica 3
1000 Ljubljana
tel.  01/542 4893; 01/542 4893
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

To je naveza tistih, ki čutimo, da so dobre družine in duhovni poklici nekaj lepega in dobrega. Ker jih cenimo, smo pripravljeni zanje dnevno zmoliti: Frančiškovo molitev: »O VZVIŠENI IN VELIČASTNI BOG, …« in desetko rožnega venca.

Več: https://www.kapucini.si/?id=197

 

MOLITVENA DRUŽINA ZA DRUŽBO JEZUSOVO

Ulica Janeza Pavla II. 9

1000 Ljubljana

Živi rožni venec za nove duhovne poklice in njihovo stanovitnost se imenuje molitev desetke rožnega venca, za katero se ljudje odločijo ob spoznanju, da v svetu manjka več kakor sedem milijonov novih duhovnih poklicev, in da mora biti vsak duhovni poklic od nekoga izmoljen in iztrpljen! Predvsem pa je ta molitev rožnega venca odgovor na Jezusovo naročilo: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9, 37.38; Lk 10,2).

Več: http://www.marija.si/dozivite-brezje/zivi-rozni-venec/

Salezijansko molitveno združenje / SZM / za duhovne poklice, mladino in družine

Sv. Janez Bosko, oče in učitelj mladine, si je močno prizadeval, da bi pomagal mladini na najrazličnejše načine. Veliko pozornost je namenjal obdobju poklicne odločitve, saj je bil prepričan, da je od pravilne poklicne odločitve v marsičem odvisna človekova prihodnost. Posebno pozornost pa je namenjal tistim, za katere je zaslutil, da jim Bog podarja dar duhovnega poklica. Don Boskovo ljubezen do Cerkve in skrb za duhovne poklice nadaljujejo tudi današnji salezijanci, saj na lastni koži močno čutijo resničnost Jezusovih besed: »Žetev je velika, delavcev pa malo« (Mt 9, 38). 

Zgodovina združenja

Leta 1975 se je v salezijanskem zavodu (tedanjem malem semenišču) v Želimljem porodilo Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice. To je bil konkreten odgovor na zmanjševanje števila semeniščnikov. Molitvena družina se je hitro širila najprej med don Boskovimi sotrudniki in bralci Salezijanskega vestnika potem pa med najrazličnejšimi ljudmi dobre volje v vseh treh slovenskih škofijah. Tako je tudi sedaj. V molitveno združenje se včlanjajo starejši in mlajši, zdravi in bolni.

Vezi med člani združenja

Dnevna duhovna vez med člani združenja je molitev Angel Gospodov. To je molitev, ki je močno zakoreninjena med slovenskimi verniki in je vsebinsko zelo bogata. Govori nam o tem, kako je Marija sprejela Božji klic in se dala Bogu na razpolago. V molitvi se najprej obračamo k Bogu s prošnjo za družine, da bi z ljubeznijo sprejemali otroke in jih vzgajali v duhu evangelija. Potem molimo za mlade, ki iščejo svoj poklic. Končno prosimo za tiste mlade, ki jim Bog namenja duhovni poklic, da bi ponujeni dar spoznali, vzljubili, sprejeli in ga potem v zvestobi živeli.

Ob vpisu vsak član SMZ sprejme pisno potrdilo – plaketo s primernimi molitvami. Članstvo v združenju ni vezano na kakšna obvezna skupna srečanja, zelo pa priporočamo tistim, ki jim je možno, da se udeležijo:

 • letnega molitvenega shoda na Rakovniku v Ljubljani zadnjo soboto v maju z začetkom ob 9. uri;
 • molitvenega shoda 2. soboto v septembru (Brezje, Ptujska Gora, Sveta Gora ...);
 • mesečnega molitvenega srečanja na Kureščku vsako 3. soboto v mesecu z začetkom ob 9. uri;
 • mesečnega molitvenega srečanja v Veržeju vsako zadnjo nedeljo v mesecu ob 14. uri;
 • župnijskih molitvenih srečanj (prvi četrtki v mesecu in prve sobote);
 • tedenskih molitvenih srečanj po družinah in pri vaških znamenjih…

Člane SMZ povezuje revija Salezijanski vestnik (SV), ki ga sprejmejo tisti molivci, ki to želijo. V vsaki številki SV je duhovna misel, ki je namenjena molivcem in molitveni nameni za vsak mesec.

Za žive in pokojne molivce se vsak mesec daruje sveta maša. Pokojne molivce pa prek SV priporočamo v molitev vsem članom združenja.

Naš naslov:
Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice, družine in mladino
Rakovniška 6, p.p. 2404, 1001 Ljubljana,

Molitvena zveza za duhovne poklice je veliko molitveno občestvo, ki redno in vztrajno moli za nove duhovniške in redovniške poklice ter z molitvijo podpira tiste, ki so na Gospodov klic že odgovorili, da bi sveto živeli ter ohranili zvestobo in stanovitnost v poklicu.

Kaj je MZDP?

Temeljno poslanstvo Cerkve je, da posreduje ljudem Božje odrešenje. Za uresničenje tega poslanstva potrebuje posebne oznanjevalce, ljudi, ki jih Bog na poseben način kliče v to službo. Zato je stalna skrb Cerkve, da skrbi za zadostno število tistih, ki bodo nadaljevali Kristusovo delo odrešenja in bodo z daritvijo svojega življenja pospeševali rast Božjega življenja med ljudmi. K skrbi za duhovne poklice je kristjane pozval Jezus sam. Dejal je: "Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!" (Mt 9,37-38).  

V zadnjih desetletjih se je v Cerkvi na Slovenskem in tudi v mariborski nadškofiji čutil vedno večji upad duhovniških in redovniških poklicev in vedno večja potreba po novih duhovnikih. Leta 1991 je bilo v mariborski nadškofiji že 43 župnij, ki niso imele več svojega stalnega duhovnika, marsikje, kjer so bili zaradi velikosti župnij prej po dva ali celo trije duhovniki, pa je ostal le en sam.

V želji, da bi tudi verniki začutili ta problem pomanjkanja duhovnih poklicev in da bi za nove duhovne poklice več molili, se je na duhovniškem svetu porodila ideja, da bi ustanovili posebno molitveno zvezo, ki bi povezala molivce mariborske nadškofije in jih spodbujala k molitvi za nove duhovne poklice ter za zvestobo in svetost duhovnikov.

Tako je mariborski nadškof dr. Franc Kramberger na veliki četrtek leta 1991 slovesno razglasil ustanovitev "Molitvene zveze za duhovne poklice" - s kratico MZDP - ter povabil vse: duhovnike in redovnike, mlade in starejše, posameznike in družine, da se tej molitveni zvezi pridružijo in vztrajno molijo za duhovne poklice. V pastirskem pismu, ki ga je izdal ob tej priložnosti, je škof Kramberger zapisal: "Duhovni poklici so spričevalo vernosti v župnijah in škofiji. Vse moramo storiti, da bo v naši škofiji spet ugodno ozračje in v naših župnijah zopet rodovitna tla za nove duhovne poklice.

Poskrbeti moramo, da bodo duhovni poklici zopet ovrednoteni v javnem življenju, v mišljenju vseh ljudi, posebej mladih. Predvsem pa imejmo pred očmi, da je vsak duhovni poklic milost ali Božji dar, za katerega je treba veliko, vztrajno in zaupno moliti. Ne samo tisti, ki jih Bog kliče v duhovništvo, ampak tudi starši, družine, župnije, vsa škofija - vsi moramo moliti!"

Zato je glavni namen MZDP ta, da spodbuja molitev za duhovne poklice ter med seboj povezuje molivce po župnijah. MZDP naj bi bila torej veliko molitveno občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo za nove duhovniške in redovniške poklice ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na Gospodov klic že odgovorili, da bi ohranili zvestobo in stanovitnost v poklicu.

Kdo se lahko včlani v MZDP?

V molitveno zvezo se lahko vključi vsak vernik, podobno, kot je bilo že rečeno na splošno o molitvi za duhovne poklice. Duhovnik ali laični voditelj, ki ga izberejo člani MZDP v župniji sami, vse, ki se včlanijo v molitveno zvezo, vpiše v posebno knjigo, vsak član pa dobi tudi posebno pristopno podobico, ki jo izpolni sam in jo hrani doma.

Pravila MZDP:

 1. Vsak član MZDP zmoli vsak dan eno molitev za duhovne poklice ali očenaš, zdravamarijo in - slava Očetu z vzklikom: "Kraljica apostolov, prosi za nas!"
 2. Člani se, kolikor le morejo, redno udeležujejo mesečnih molitvenih srečanj, ki jih župnije organizirajo ob prvih dneh (na prvi četrtek, prvo soboto ali na tisti, dan, ko imajo taka srečanja).
 3. Vsako leto poskrbi vodstvo MZDP za vsaj eno srečanje molivcev, članov MZDP, na škofijski ravni.
 4. Voditelj župnijske MZDP vzdržuje stike s škofijskim voditeljem ter mu poroča o številu članov in o delu njihove skupine.
 5. Za člane MZDP opravi vsak župnik vsako leto eno sv. mašo (intencijo lahko vzame iz župnijske blagajne).
 6. Člani MZDP petkrat letno dobivajo posebno glasilo "Nova rast", v katerem so razne spodbude, molitve, molitveni nameni, poročila o delu skupin in podobno.
 7. MZDP ima svoj sedež v cerkvi sv. Alojzija v Mariboru. Tukaj je škof Slomšek l. 1859 ustanovil prvo lavantinsko bogoslovno semenišče in visoko bogoslovno šolo. MZDP je postavljena pod posebno varstvo Sv. Družine.

 

Informacije:

Molitvena zveza za duhovne poklice
Jože Povh (voditelj)
Cesta v Rošpoh 21
2351 Kamnica
Tel: 02/ 623 12 48

GSM 031/231 894
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ali

Center za duhovne poklice nadškofije Maribor (s. Štefka)

Slomškov trg 19

2000 Maribor

Tel. 059/080310

GSM 031/680 213

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Molitvena zveza obstaja tudi v drugih škofijah. Vse informacije dobite na:

Molitvena zveza za duhovne poklice (MZDP) nadškofije Ljubljana:

Ciril-Metodov trg 4, 1000 Ljubljana;

Družina molivcev za duhovne poklice koprske škofije

Voditelj: Ervin Mozetič, Kvedrova 17, 6103 Koper, GSM: 041 724 884, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top