Nova rast (Leto XXXI, junij 2021, št. 3 - priloga)