Ptg 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptujska Gora, 14. 9. 2019

"TVEGAJ ŽIVLJENJE ZA GOSPODA!" je bilo geslo molitvenega dneva za duhovne poklice, ki smo ga obhajali v baziliki Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori.Skupaj smo se zahvaljevali za vse, ki že služijo Bogu in ljudem v duhovniškem, diakonskem in redovniškem poklicu ali v drugih oblikah Bogu posvečenega življenja. Obenem smo se združili v molitvi in posebej prosili za tiste fante in dekleta iz naših župnij, ki jih Bog danes kliče, da bi zbrali pogum in upali tvegati svoje življenje za Gospoda. Prav tako smo molili za vse že poklicane v različne duhovne poklice ter vse, ki se na duhovni poklic še pripravljajo, da bi živeli sveto in ostali stanovitni do konca.

Molitveni dan je potekal sočasno na treh mestih: v baziliki Marije, Zavetnice s plaščem so molivci iz župnije Marije, Matere Usmiljenja vodili molitveno uro, po romarski poti so molivci iz župnij Kamnica in Sveti Križ nad Mariborom vodili križev pot, v Frančiškovi dvorani je potekal program za otroke in mlade, v katerem so najprej spoznavali bl. Slomška. V nadaljevanju pa so svoj poklic in poslanstvo ter pot oblikovanja predstavili bogoslovec Simon Lampreht ter sestre iz skupnosti Loyola . Ob koncu smo se vsi zbrali v baziliki, kjer je skupina duhovnikov iz dekanije Maribor zapela pete litanije z odpevi, nato pa je sledila sveta maša.

Somaševanje je vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl DJ, sodelovali so duhovniki in verniki iz dekanije Maribor, pri molitveni uri in sveti maši pa je pel zbor iz župnije MB - Sveto Rešnje Telo.
Med sveto mašo je g. nadškof sprejel med pripravnike za diakonat in presbiterat: Simona Lamprehta, bogoslovca 5. letnika, ter med pripravnike za stalni diakonat Kristiana Perasa, Antona Hohlerja in Zlatka Pintarja.

Na molitveni dan bodo romarje spominjali spominski križci, ki jih je ob koncu svete maše g. nadškof blagoslovil, mladi pa so jih ob izhodu razdelili udeležencem. Križ naj bi jih stalno spominjal, naj radi vsak dan molijo za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost.

 Ptujska Gora 2a

HOMILIJA - nadškof metropolit Alojzij Cvikl DJ

Dragi sobratje duhovniki in bogoslovci, dragi kandidati za stalni diakonat, redovnice in redovniki, dragi molivci za duhovne poklice, zlasti dragi ministranti in mladi, ter vsi bratje in sestre!

»Če bi hotel povzeti vse knjige sveta v eno samo knjigo in vse strani te knjige na eno samo stran in vse besede te strani v eno samo besedo, bi se ta morala glasiti: Križani!« (Bossuet)

Prav Križani je v središču današnjega praznika Povišanja Svetega Križa. Spada med najstarejše cerkvene praznike. Kristjani so ga obhajali že v 6. stoletju.

Današnji evangelij nas spomni na veliko skrivnost naše vere: da je Bog svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil (prim. Jn 3,16).

Sveti Križ nam resnično in najgloblje razodeva kdo je Jezus in kdo smo mi. On je tisti, ki neskončno ljubi in mi smo tisti, ki smo neskončno ljubljeni od njega. Da bi čim bolj odkrili ta dar, ki nam prihaja po Jezusu, je za vsakega kristjana in za vso Cerkev odločilnega pomena, da z vero upira pogled v Jezusa, začetnika našega odrešenja.
Bl. Slomšek v svoji zadnji pesmi takole Pozdravlja sveti Križ: »O križ! na visoko postavljen znamenje zmage si nam! Visoko nam bodi pozdravljen, zaupanje naše si ti«. In konča: »Držimo se svetega križa, svet križ nam nebesa odpre; svet križ nas nebesom približa, le s križem v nebesa se gre!«

Na slovenski zemlji stoji veliko cerkva in kapelic, ki so posvečene sv. Križu. Tudi po naših poljih in zlasti na križpotjih so postavljeni številni križi. Pričajo o globoki veri naših prednikov. Ob pogledu na te križe so se mogli globlje zavesti, da na poti življenja niso nikoli sami, ampak je on vedno z njimi.

Križ je sicer prepleten z našo potjo, a cilj je novo življenje v Kristusu, ki v vsej polnosti zažari na velikonočno jutro. Zato je križ naše upanje, vrelec upanja. Ob pogledu na Jezusa na križu rastemo v spoznanju, da bo na koncu zmagalo Življenje.
Pred nami so živo vero izpovedovali naši predniki, zdaj smo na vrsti mi. Postavimo Jezusa spet v središče svojega življenja. Ne bojmo se pokazati, da pripadamo Jezusu, ki je za nas umrl in vstal.

V naših domovih postavimo križ na vidno in častno mesto. Jezusu izročimo svoje življenje: vse lepo in vse težko, svoje uspehe in poraze, in vse različne preizkušnje, s katerimi se vsak od nas srečuje. Vse, prav vse mu izročimo.
Danes bo vsak za spomin na molitveni dan, prejel križ, ki ga bom na koncu maše blagoslovil. Nadenite si križ okrog vratu. Ponosno ga nosite! Križ naj vas vsak dan znova, kjerkoli boste hodili, spominja, kako neizmerna je Božja ljubezen, ki se nam podarja v Jezusu, vse do darovanja življenja.

Dragi bratje in sestre, ne pozabite, da nekateri ljudje Jezusa ne poznajo, spet drugi imajo o njem zelo popačeno podobo, ali ga celo zavračajo. Zato s čutečim srcem pristopajmo k ljudem, da bi jih čim več pripeljali k Jezusu.

Verujmo, da Jezus Odrešenik, želi tudi danes nadaljevati svoje delo odrešenja - vendar ne brez nas, in nikakor ne brez fantov in deklet, ki bodo v duhovnih poklicih popolnoma razdajali svoje življenje v služenju Bogu in ljudem. Zato naj križ vsakega, ki ga bo nosil tudi opominja, da je že po krstu poklican k temu, da povsod (doma, v soseski, v šoli, na delovnem mestu, v župniji ...) priča za Kristusa križanega in vstalega.

Prav Križani Jezus je upanje tudi vseh nas, ki smo zbrani pri Mariji, Zavetnici s plaščem na Ptujski Gori in na drugih romarskih krajih po Sloveniji. Združeni z Jezusovo in našo Materjo, z živo vero in trdnim zaupanjem v stiski pomanjkanja duhovnih poklicev, upirajmo pogled v Jezusa Odrešenika.

Z globoko vero in trdnim zaupanjem prosímo za fante in dekleta, naj Gospod izbere in pokliče tudi koga iz naših družin in naših župnij. Naj prebudi med nami nove, zavzete apostole, ter jih ohrani v ljubezni in zvestobi.

»Tvegaj življenje za Gospoda!« je geslo molitvenega dneva. Tukaj pri Ptujskogorski Materi Božji, vas želim spomniti:prav vsak od vas je odgovoren in poklican, da sodeluje pri molitvi in delu za nove duhovne poklice, pa tudi pri oblikovanju in vztrajanju tistih, ki so že odgovorili na Božji klic.

Obračam se na vas, duhovniki, ki ste poklicani, da prebujate krščanski svet in ga vnemate z ognjem Božje ljubezni. Z bl. Slomškom vam ponavljam: Kot Kristusovi duhovniki bodite srčni, goreči za Božjo čast, trdni in ljubeznivi, ter s posebno pozornostjo spremljajte mlade. Pomagajte jim, da prepoznajo ljubečo pobudo, s katero jim Bog prihaja naproti. Spodbujajte jih, da vstopijo v veliki načrt, ki ga Bog želi deliti z vsakim izmed njih. Zahvaljujem se vam za vse vaše velikodušno razdajanje in vas obenem spodbujam: Tvegajte in delajte tudi nove korake!

Dragi bogoslovci in pripravniki na stalni diakonat. Hvaležen sem za vaš odgovor na Božji klic, da z zaupanjem izročate svoje življenje v Božje roke. Spodbujam vas: z veseljem študirajte in se pripravljajte na svoj poklic, da si boste v polni meri pridobili tisti zaklad znanja o Bogu, s pomočjo katerega boste lahko nekoč drugim kazali pot k Bogu in jim z vso srčnostjo služili. Ne zamudite nobene priložnosti, da bi se naučili vsega, kar vam bo nekoč koristilo pri širjenju Božje slave in vsega, kar bi po Jezusovem zgledu lahko bilo v korist ljudem, h katerim boste poslani. Posebno ljubezen gojite do molitve in pogumno iščite nove poti, kako bi čim več vrstnikov pripeljali k Jezusu.

Dragi redovniki in redovnice! Ko se zahvaljujem za vaše služenje in razdajanje v naši krajevni Cerkvi, vas tudi spodbujam: "Predstavite mladim osebo Jezusa Kristusa, tako prepričljivo, da se bo v njih vnelo upanje, ki jih bo gnalo, da bodo zapustili vse in mu sledili, odgovorili njegovemu klicu in pred vrstniki pričevali o njem". Ne pozabite, da nič ne spodbuja bolj, kakor pričevanje, prežeto z lastno poklicanostjo, ki postane nalezljivo. Blagor vam, če s svojim življenjem znate pokazati, kako lepo je služiti Bogu." (sv. Janez Pavel II.)
Obračam se na vas družine. Vem, da je zaradi današnjega urnika vaših služb in zaradi vedno večje obremenitve otrok , ostane malo čas za družinsko življenje. Zaradi tega trpijo medsebojni odnosi, ni časa za vzgojo, kaj šele za molitev. Vendar so stvari, ki se jih lahko naučimo le v družini: spoznati in ljubiti svoje brate in sestre, naučiti se sprejemati enkratnost in neponovljivost sebe in drugega, odkrivati številne darove in danosti, ki mi jih je Bog podaril. Vse to pa je možno, če družina najde tudi čas za molitev, za iskren pogovor in za iskanje poti, ki jo je Bog položil v vsakega od nas.

Obračam se na celotna župnijska občestva s prošnjo in željo, da bi ta občestva postajala vedno bolj živa, kjer je prostor za najrazličnejše darove in karizme. Samo tako bodo tisti, ki v sebi čutijo vabilo za duhovni poklic lahko čutili, da se tu v občestvu za njih moli, da so razumljeni in podprti v tem svojem iskanju. V teh občestvih imate posebno mesto molivci in molivke ter animatorji za poklice! Ko molite in darujete trpljenje za nove duhovne poklice, sodelujete pri Kristusovem odrešenjskem poslanstvu. Hvala vam! Spodbujam pa vas, da vztrajno vabite tudi nove, mlajše molivce.

Na koncu se obračam na vas, dragi ministranti in ministrantke, dragi mladi prijatelji. Vesel sem, da ste danes z nami v tako lepem številu. Hvala vam za različne oblike služenja v vaših župnijah. To služenje je za vsakega od vas priložnost, da rastete v prijateljstvu z Jezusom, da začutite veselje in lepoto bivanja v Njegovi bližini, ter lepoto življenja, ki se podarja.

Eno je gotovo. Vedno je Jezus tisti, ki naredi prvi korak k nam. Mi smo tisti, ki Jezusovo klic prepoznavamo v vsakdanji molitvi, premišljevanju Božje besede, v prejemanju zakramentov, (še posebej sprave in evharistije) in duhovnem spremljanju, ter končno odgovorimo: »Tukaj sem!«

Dragi bratje in sestre,
»Kristus potrebuje vaše roke, da bo po njih delil ljudem svoje darove;
Potrebuje vaše noge, da bodo šle naproti ljudem;
Potrebuje vas, da ljudem poveste, da je v Jezusu »odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol 1,13).

Z dobrimi deli postanimo glasniki Kristusa Odrešenika in »odposlanci« Božje ljubezni ter z dobroto prinašajmo Kristusa v naš svet. Skupaj prosímo za pogum za vse, ki v sebi čutijo Božji klic, da se Jezusovega vabila ne bi bali, da ga ne bi zakopali ali bežali vstran od njega, ampak bodo v veselju in hvaležnosti tvegali življenje za Gospoda.

Prosimo skupaj z našim velikim in mogočnim priprošnjikom, bl. A.M. Slomškom, ko obhajamo 160 let prenosa škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor in 20. letnico njegove beatifikacije.

In prosimo z Marijo:
Marija, ti si sprejela Božje povabilo in ga v polnosti izpolnila. Izprosi vsem, ki v sebi nosijo duhovni poklic, da bodo našli pogum in rekli svoj »da«. Vsem duhovnikom, stalnim diakonom, redovnicam, redovnikom in misijonarjem pa izprosi milost vztrajnosti in svetosti v izpolnjevanju danega poslanstva.
Amen.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top