DUHOVNI ŠOPEK ZA NAŠE NOVOMAŠNIKE

Molitev za novomašnike je ključnega pomena. V današnjem svetu, v katerem človek izgublja lastno identiteto, v katerem je zanemaril osnovne vrednote življenja, osebne poklicanosti in poslanstva, je še kako potrebno govoriti o poklicanosti in duhovnih poklicih. Slednji so potrebni tudi zato, da bodo na svojski način oznanjali in pričevali za splošno človeško in krščansko poklicanost. Takšnih pričevalcev potrebuje današnji svet.

Molitev more izprositi tiste drže zaupanja in predanosti, ki so potrebne, da izrečemo svoj lastni da ter premagamo strahove in negotovosti in odgovorimo na Božji klic. Vsak duhovni poklic se rojeva iz molitve. Molitev je ena najbolj množičnih poti za ustvarjanje nove občutljivosti, čuta in nove kulture duhovnih poklicev. Vsaka molitvena pobuda v župniji, pa naj bo bogoslužna, občestvena, osebna, družinska, ima molitveno vrednost, obenem pa je šola molitve.

Zdaj pa hočemo zbrati žlahtnih rož za duhovni šopek, ki ga bomo novomašnikom izročili pred novo mašo. Naj jih zares spremlja Božji blagoslov v tej pripravi na duhovništvo. Veselimo se, da bo Gospod Slovensko zemljo spet obdaroval z milostjo nove maše. Prav pa je, da razmišljamo, kdaj bo naslednja nova maša, v naših skupnostih, kdo bo zbral pogum in šel v bogoslovje, kako živa je naša vera, ko molimo za nove duhovne poklice. Naš odgovor naj bo naša molitev. In kar Bog stori, vse prav stori.

Naj Gospod blagoslavlja in podpira novomašnike v njihovem odločanju in vztrajanju pri sledenju Božjemu klicu. Naj Gospodov glas nikoli ne odneha trkati na srce mladim fantom in dekletom glede molitve in klica.

Kako lahko molim in prispevam za duhovni šopek?
Hvala vsem, ki se boste odločili, da namenite desetko rožnega venca za našega novomašnika. Pri tem se obvežete, da jo boste molili zanj vsak dan do nove maše. Kot molivec/-ka se boste lahko vpisali na seznam in se tako obvezali za eno desetko, rožni venec ali kakšno drugo dobro delo in molitev po tem namenu. Seznam bomo izročili novomašnikom ob njihovi novi maši.

Druga molitev za duhovni šopek
K drugi molitvi za duhovni šopek štejejo tudi obiski svete maše po tem namenu, prejem obhajila po tem namenu in vsaj kdaj kratek čas molitve za novomašnike v cerkvi. Zanje seveda lahko zmolite še več kakor le desetko ali opravite v ta namen kako dobro delo ali odpoved. Vse te namene vključimo v svojo osebno molitev. Lističe z različnimi nameni za naš duhovni šopek bomo ponudili v cerkvi. Odnesite jih domov in k vašemu namenu zapišite eno črtico. Vaše listke boste pred novo mašo oddali, število teh molitev, žrtev in odpovedi pa bomo izročili novomašnikom. V molitev se lahko vključi vsak, ki to želi. K temu vabimo tudi tiste, ki ne morejo k sveti maši, ki so v bolnišnici ali v Domu počitka, lahko so tudi od drugod, a želijo narediti dobro delo zase in za novomašnika. Bog naj blagoslovi vse, ki se boste odzvali z molitvijo za novomašnike. Z vami bo naš duhovni šopek še bogatejši.

V duhovni šopek so povezane različne molitve, žrtve in dobra dela. Ta so: molitev rožnega venca, molitev križevega pota, obisk delavniške maše, molitvena ura, češčenje Najsvetejšega, branje Svetega pisma. Kdor nima možnosti za molitev v cerkvi, naj molitev opravi doma. Poleg molitev lahko darujemo tudi svojo bolezen ali en dan trpljenja, dobro delo doma ali drugod v korist potrebnim, obisk bolnika ali ostarelega.

Vsak, ki bo opravil eno ali več molitev, žrtev ali dobrih del, naj to zabeleži na posebnem listku in napiše tudi število. Te listke boste prejeli v cerkvi. Vsak konec tedna jih oddajte v posebno škatlo, ki bo zadaj v cerkvi.

Ena »roža« ima petdeset cvetov, kar predstavlja število molitev, dobrih del in žrtev. Vsak cvet bo poln ko se bo nabralo 50 takšnih enot. Z nabiranjem duhovnega šopka pričnimo takoj. S tem bomo veliko prispevali za blagoslov naših novomašnikov.

Duhovni šopek za novomašnike
Cerkve na slovenskem

Opravil sem (Ime in priimek, naslov):
______________________________
____ molitev rožnega venca ________
____ desetka rožnega venca ________
____ molitev križevega pota _______
____ obisk delavniške maše ________
____ molitvena ura _______________
____ pol ure češčenja Najsvetejšega _
____ darovanje enega dne trpljenja __
____ dobro delo doma in drugod _____
____ branje Svetega pisma _________
____ obisk bolnika ali ostarelega ____
____ obhajilo po tem namenu _______

Na desni strani si sproti beleži molitve,
žrtve in dobra dela, na levi pa napiši njihov seštevek.
Listek oddaj v zato pripravljeno škatlo!

Ervin Mozetič

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top