10 SPODBUD DUHOVNIKOM
OB TEDNU MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
4. – 11. maj 2014

1. Zahvaljujte se za dar duhovništva.
Vsak dan se nekoliko ustavite, ter se zavestno postavite v Božjo navzočnost. Prebudite spomin na svojo poklicanost, na številne prejete milosti ter se za dar duhovništva iz srca zahvalite. Božja beseda naj vam bo vir navdiha. Vzemite si čas in ponovno razmislite: kakšno je dostojanstvo, h kateremu ste poklicani? kako živite svojo duhovniško identiteto in poslanstvo? Spodbudno je videti duhovnika, ki navdušeno živi svojo poklicanost in poslanstvo. Vaš pozitiven, molitven odnos bo pomagal drugim prepoznavati, da je poklic v duhovništvo vrednota, da je dragocen in izpolnjujoč. Bodite navdih!

2. Darujte sveto mašo za duhovne poklice.
V zavesti, da je sveta maša najodličnejše sredstvo za prejem daru poklicanosti, prošnjo za nove poklice vključite v vsako evharistično daritev. Vsaj eno sveto mašo v tednu molitve pa izrecno darujte za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. K sodelovanju pri bogoslužju vabite celotno župnijsko občestvo. Posamezne župnijske skupine skozi ves teden spodbujajte, da bi skrbno pripravljale vsakodnevno bogoslužje in pri njem sodelovale.

3. Vključite se v molitveni maraton za duhovne poklice.
V vsej nadškofiji Maribor na tretjo velikonočno nedeljo začenjamo »Molitveni maraton«. Molitvena pobuda ima namen: Izprositi vsaj en duhovni poklic v svoji župniji. V maraton se po možnosti vključite sami. K temu spodbudite tudi vse župnijske skupine, člane gibanj, na poseben način bolnike in ostarele ter celotno župnijsko občestvo. Vernike vztrajno ozaveščajte, da so za duhovne poklice vsi odgovorni in je delež vsakega nenadomestljiv.

4. Pridigajte o poklicih.
V evangeliju beremo zgodbo o tem, kako je Jezus izbral svoje prve učence. Njihove zgodbe poklicanosti so bile prav tako bistvenega pomena za prvo Cerkev kot je vaša zgodba za današnjo Cerkev. Čeprav je dramatična, nenavadna, navdihujoča ali prav vsakdanja, delite svojo zgodbo poklicanosti in povabite druge, da bi delili njihove! V pridigah in nedeljskih homilijah pogumno spregovorite o poklicanosti! Ne le o vsem skupni, krstni poklicanosti. Bodite drzni tudi v predložitvi radikalne hoje za Jezusom v duhovniškem poklicu in v različnih oblikah posvečenega življenja.

5. Prepoznavajte kandidate za ministrante.
Nedvomno je močna povezava med oltarnimi strežniki (ministranti/tkami) in prihodnostjo v duhovniškem in posvečenem življenju. Izbiri, vzgoji in duhovnemu oblikovanju ministrantov in ministrantk v župniji posvečajte posebno pozornost. Prebujajte v njih željo po svetosti in velikodušnem služenju. Dajajte jim večji pomen in ustrezno vlogo med samo sveto mašo, pa tudi sicer. To je odličen način, da začutijo svoje posebno mesto ob oltarju.

6. Preživljajte čas z mladimi.
Mladi naj vidijo v vas dostopnega in prijaznega duhovnika, resničnega prijatelja. Bodite navzoči pri dejavnostih mladih ali pa iščite najrazličnejše načine, kjer vam bodo mladi lahko v pomoč. V župniji jim ponudite različne konkretne dejavnosti. Prijateljstvo med mladimi in vami duhovniki oz. redovniki lahko močno olajša razločevanje duhovnega poklica. Skupni obedi, molitev in pogovori so za mlade odlična priložnost, da izvedo več o duhovništvu, redovništvu ... Omogoča jim, da izmenjajo misli, sprašujejo, izražajo pomisleke, tudi kar zadeva duhovni poklic.

7. Molite.
Na mnoge načine si lahko prizadevate in pospešujete poklice v duhovništvo in različne oblike posvečenega življenja, a od vseh najodličnejša in najbolj bistvena je nedvomno molitev. V tednu molitve boste gotovo iznajdljivi pri pripravi različnih oblik molitve z otroki, mladimi, starši, člani različnih skupin ... Pri tem so vam lahko v pomoč knjižice z molitvenimi urami. Zlasti spodbujajte tudi evharistično češčenje. Ne pozabite na rožni venec pred sveto mašo. Med splošnimi prošnjami vključite prošnjo za pospeševanje duhovnih poklicev. Pospešujte pa tudi molitev družin v ta namen, pri čemer vam je še vedno na razpolago knjižica Družina moli za duhovne poklice, ki jo lahko dobite na CDP.

8. Povabite mlade, da razmislijo o duhovnem poklicu.
Mnogi ljudje trdijo, da niso bili nikoli povabljeni, naj bi bolj spoznali poklic v duhovništvo ali v različne oblike posvečenega življenja. Ne bojte se ob različnih priložnostih nagovoriti mlade, za katere mislite, da bi lahko imeli duhovni poklic, naj razmislijo o svoji prihodnosti. Dobro naj prisluhnejo, na katero pot jih Bog vabi. Vaše vabilo lahko spremeni njihovo življenje.

9. Obiskujte veroučence.
Povsem naravno je, da se za poklic otroke ali mlade nagovori pri verouku. Pogovarjajte se z veroučenci o pomenu "poklicanosti". Omogočite jim, da spoznavajo, kako Bog kliče. Spodbujajte jih, da iščejo svojo življenjsko poklicanost. Vedno boste dobrodošli med veroučenci, sploh zato, če boste popestrili običajno rutino!

10. Spodbujajte sodelovanje med župljani.
Preprosto dejanje, kot je pozdrav župljanov po nedeljski in delavniški maši, je lahko odličen način, da spodbujate prijateljsko, prijetno vzdušje v vaši župniji. Takšno okolje bo kot osnova, ki je potrebna za gojenje poklicev v duhovništvo in v različne oblike posvečenega življenja. Spodbujajte sodelovanje med različnimi služenji v vaši župniji. Samo s sodelovanjem celotne skupnosti, kjer člani živijo krstno poklicanost, boste zmožni ustvariti ustrezno okolje, ki bo spodbujalo rast poklicev v duhovništvo in posvečeno življenje – ki jih bo sredi župnijskih skupnosti prebujal Sveti Duh.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top