Zakaj ustanoviti župnijsko skupino »Goreči grm«?

Ker smo v Cerkvi vsi poklicani, da prejeti dar odrešenja posredujemo tudi drugim, je tudi vsak odgovoren za pospeševanje duhovnih poklicev. Kot posamezniki nekaj lahko naredimo, a bolj učinkovito je načrtno delo skupaj z drugimi. Župnijska skupina »Goreči grm« deluje v dogovoru z župnikom, k molitvi in delu za poklice pa pritegne vse župnijske skupine. Skrbi, da so na vseh področjih župnijskega življenja in v vseh starostnih obdobjih poklici primerno razumljeni in ovrednoteni. Če so člani iz različnih področij župnijskega življenja, bo njihovo delo bolj gotovo doseglo vso župnijo.

Župnijska skupina »Goreči grm« je pomoč duhovniku pri delu ter načrtuje, podpira oz. izpolnjuje projekte na vseh področjih poklicne pastorale. Zavestno pospešuje okolje, v katerem so ljudje, posebej mladi, povabljeni razmišljati o svojem poklicu in odgovoriti nanj v molitvi in udeležbi na posebnih poklicnih dogodkih. Lajša udeležbo otrokom in mladim na dekanijskih in škofijskih poklicnih dogodkih. Poskrbi za: »poklicne priložnosti« za vse člane župnijske skupnosti, za molitev za tiste, ki iščejo in razločujejo svoj lastni poklic …

Kaj je župnijska skupina »Goreči grm«?

Župnijska skupina »Goreči grm« je skupina prostovoljcev (animatorjev za duhovne poklice), ki delujejo znotraj župnije. Župnik je njihov duhovni spremljevalec. Za celotno organizacijo in delovanje pa v dogovoru z župnikom skrbi koordinator animatorjev za duhovne poklice. Jedro skupine so lahko člani MZDP, v katerih je čut za vprašanje poklicev že prebujen. V skupino se pritegne vsaj po enega predstavnika vsake skupine, ki deluje v župniji (npr. predstavnika zakonske skupine, skavtov, ministrantov, Karitas, animatorjev, biblične skupine …).

Župnijska skupina »Goreči grm« se zavzema za prebujanje in rast vseh duhovnih poklicev (duhovniških, diakonskih, poklicev v posvečeno življenje …). Člani skupine se zavedajo, da se duhovni poklici rojevajo za ljudi, rastejo za ljudi in se k ljudem spet vračajo. Zavedajo se pomembnosti vsakega duhovnega poklica, ga cenijo, sprejemajo kot Božji dar, ter k temu vodijo tudi druge. Posebna odgovornost župnijske skupine »Goreči grm« je, da znotraj župnije najde poti, kako bi čim več župljanov pridobila za pospeševanje molitve in dela za vse poklice znotraj Cerkve in zlasti za poklice v cerkvene službe in v posvečeno življenje.

Postavitev župnijske skupine »Goreči grm«

Kjer že obstaja župnijski animator (kontaktna oseba) za poklice, lahko skupino v dogovoru z župnikom začne animator. Če se v župniji že zbirate k molitvi za poklice, pa animatorja še nimate, skupaj z drugimi molivci poiščite možnost, kako bi v vaši župniji načrtno zastavili molitev in delo za poklice. Ponekod bo morda moral na začetku župnik nagovoriti ljudi za ustanovitev župnijske skupine »Goreči grm«.

Odgovornosti članov

Vsaka župnijska skupina »Goreči grm« potrebuje nekoga, da organizira in vodi njihova srečanja. To je koordinator animatorjev molitve in dela za poklice v župniji. Koordinator je nekdo, ki vidi stisko sodobnega človeka in ga »priganja Kristusova ljubezen«. Svoje darove, čas in energije hoče dati na razpolago za Božje odrešenjsko delo in k temu spodbuja tudi druge.

Vsak član župnijske skupine »Goreči grm«:

  • se obveže k vsakodnevni molitvi za rast poklicev v diakonsko in duhovniško služenje ter različne oblike posvečenega življenja;
  • moli, da bi Bog tudi v njihovi župniji koga poklical v duhovni poklic;
  • je pripravljen, da bi se več naučil o različnih poklicih, ki obstajajo v Cerkvi;
  • ceni dar duhovništva, ga podpira in opogumlja duhovnike, diakone in redovnike, ki služijo znotraj njihove župnije.
  • v župniji skrbi za informiranost;
  • je navzoč na dogodkih za duhovne poklice;
  • sprejme in podpira določene naloge, da bi se zavest poklicanosti širila na župnijski ravni;
  • sodeluje tudi pri dogodkih na škofijski in narodni ravni.

Vsak predstavnik župnijskih skupin (ministrantske, zakonske …) skrbi za pretok informacij, predvsem pa poživlja odgovornost za poklice v župnijski skupini, ki jo zastopa.

Tisti, ki želite zvedeti več, se lahko obrnete na:
Center za duhovne poklice nadškofije Maribor
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: 059 / 080 310

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top