Skupina za pospeševanje duhovnih poklicev

Izbrani, poklicani, poslani …
Mojzes, Samuel (1 Sam 3,1-10), Izaija (Iz 6,1-13), Jeremija (Jer 1,4-10), Peter (Mt 4,18-22), Matej (Mt 9,9-13) …

Tema poklicanosti je v Svetem pismu izredno bogata. Razodeva, da je vsak človek od Boga poklican, da sodeluje pri Božjem odrešenjskem poslanstvu v skladu z darovi, ki jih je prejel. Vsem klicem je skupno bistvo – večna, svobodna, zastonjska Božja izvolitev v ljubezni.

Poti so sicer različne, vse pa se dogaja v vzajemnem odnosu z Bogom. Vsak pravi odnos raste, ko se človek na klic odziva, odgovarja. Morda se danes tu rado zalomi, tako mladim kot skupnostim. Duhovnih poklicev danes ne manjka zato, ker Bog ne bi klical dovolj fantov in deklet za svojo službo. Tudi niso glavni razlog za njih majhno število najrazličnejše afere ali majhne družine … Slovenija ima poklice! Vendar ti poklici po naših župnijah spijo, ker jih nihče ne prebudi in neguje, da bi zrasli in dozoreli … Manjka nam vere in zavzetosti.

Res ima marsikatera župnija Molitveno zvezo za duhovne poklice (MZDP), Rože živega rožnega venca ali druge skupine, ki molijo v ta namen. V nekaterih župnijah je zavzetost za nove poklice pri duhovnikih in vernikih res živa. V drugih pojema ali celo ugaša. Kot da so poklici zgolj zadeva peščice starejših vernikov. Nekatere župnije pa, celo nekatere, ki nimajo več svojega duhovnika, se še niso prebudile in verniki kar čakajo, da jim bodo poklici sami »padli z neba«. A poklici so zadeva, kjer Bog želi naše sodelovanje.

Zato je »čas, da od spanja vstanemo!« (Rim 13,11). Res lahko župnik z lastnim zgledom veliko naredi za poklice. - Če mladi v župniji vidijo, da ljudje duhovne poklice spoštujejo in v župnijskem življenju zavzeto sodelujejo, lahko pri njih razblini strah pred tem, da bodo morali narediti vse sami. Skrb za poklice torej ni zgolj naloga duhovnikov ali le nekaterih zavzetih posameznikov. Vsi smo poklicani, da pri tem temeljnem poslanstvu sodelujemo. Vsak naj bi prevzel svoj del odgovornosti zanje. Zakaj ne bi vzeli molitev in delo za duhovne poklice za svoje poslanstvo? Vsako jutro znova se vprašajmo: Kaj bom danes storil, da bo naša župnija postala žarišče molitve in dela za duhovne poklice?

Župnija je prvi in privilegiran kraj, kjer se duhovni poklici rojevajo, rastejo in zorijo. Zato želimo pomagati župnijam, da bi se molitev v njih poživila. Razmišljamo, kaj storiti na župniji, da bi pritegnili k molitvi tudi otroke, družine in mlade, ter bi se vsi še bolj zastavili za nove poklice? Župnijska skupina »Goreči grm« je poleg že obstoječih ena od možnosti.

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Back to top